LATIFALAR! YANGISIDAN BOR!  ( 282346 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 43 B


Shoxjahon12  07 Iyul 2010, 13:59:25

А­р ва хотин машинани устахона томон итариб боришмоқда. А­р хотинига дебди:
— Бизга машинасини сотган одам тсғри айтган скан...
— Аимани?
— «Мошинам десрли бензин емайди», деб...

Qayd etilgan


Shoxjahon12  08 Iyul 2010, 16:37:23

— Мен жуда раҳмдил аёлман. Масалан, бугун срталаб бир слангоёққа 10 доллар бердим!


— Йсғ-е, 10 доллар?! Қизиқ, сринг нима деди?


— У нима ҳам дес оларди?! Ташаккур айт¬ди-да!

Qayd etilgan


Shoxjahon12  08 Iyul 2010, 16:38:32

Ааркоман йслидан чиқиб қолган алкашга дебди:
— А­й, сен, судралиб юрувчи ҳайвон! Ларвозимга ҳалақит берма!
 

Qayd etilgan


Shoxjahon12  08 Iyul 2010, 16:40:32

ЙИГИТЛАА АИАГ А­АГ МАШҲУА  10 ТА БАҲОААСИ
10. Сени синглимдек ксраман. (Сен хунуксан!)
9. Ашларимиз орасида анча фарқ бор. (Сен хунуксан!)
8. Сен менга унчалик тсғри келмайсан. (Сен хунуксан!)
7. Мен фикримни жамлаб олишим керак. (Сен хунуксан!)
6. Менинг севганим бор. (Сен хунуксан!)
5. Мен иш жойимда бундай алоқага қаршиман. (Сен хунуксан!)
4. Гап сендамас, менда. (Сен хунуксан!)
3. Мен ҳозир фақат иш ҳақида сйлашим керак. (Сен хунуксан!)
2. Мен ҳали уйланмайман. (Сен хунуксан!)
1. Дсст бслиб қолайлик. (Сен хунуксан!)

Qayd etilgan


Shoxjahon12  08 Iyul 2010, 16:41:04

- Салом, қаерда ишласпсан?
- Ҳеч қаерда!
- Аима билан машғулсан?
- Ҳеч нарса билан!
- Зср-ку! Яхши машғулот топибсан!
- А ақобатчилар ксплигини айтмайсанми?!


Qayd etilgan


Shoxjahon12  08 Iyul 2010, 16:41:38

Лиёниста жамоат ҳожатхонасига кирса, полда 100 ссм ётган скан. Лиёниста сзига-сзи дебди:
- Қандайдир сассиқ туалетдан сасиган 100 ссмликни оламанми? Ҳечамда!
Шундай деб, пиёниста полга 1000 ссм ташлабди ва дебди:
- 1100 ссмни олса бслади! ;D

 

Qayd etilgan


Shoxjahon12  10 Iyul 2010, 09:22:58

Икки дсст суҳбатлашмоқда.
- Кеча хотининг билан жанжаллашиб ётувдинг. Аима билан тугади?
- А­, жанжалнинг охирида хотиним менинг олдимга тиз чскиб келди!
- Йсғ-е!!? Аима дединг?
- "Кароватнинг тагидан чиқ, ифлос!" - дедим!

Qayd etilgan


Shoxjahon12  10 Iyul 2010, 09:25:04

Бир мижоз барга кирибди. Икки қсли ҳам гипсланган. Барменга сқинлашибди.
— Илтимос, чснтагимдан пул олиб, пиво беринг... Қслларим синган...
— Гап бслиши мумкин смас, — дебди бармен ва пивога сраша пул олиб, пиво қуйиб берибди...
— Худо хайрингизни берсин, пивони оғзимга сқинлашитириб қсйинг...
— Марҳамат, ака!
Шу тариқа бир неча бокал ичилибди.
— Ука, ҳожатхоналарингиз қаердалигини айтолмайсизми?
— Айтаман! Бу ердан 5 километр наридаги ёқилғи қуйиш шохобчасида!


Qayd etilgan


Shoxjahon12  10 Iyul 2010, 11:47:29

Уйда телефон жиринглабди. Гсшакни оила бошлиғи — уч қизнинг отаси кстарибди ва қуйидаги ссзларни сшитибди:
— Бу сенмисан, менинг қурбақачам?
— Йсқ, бу ботқоқнинг хсжайини!
 

Qayd etilgan


Shoxjahon12  10 Iyul 2010, 11:47:59

— Бир кунда сигирингиздан неча литр сут соғиб оалсиз?
— Ўн литр.
— Қанчасини сотасиз?
— Ўн литрини. Ортиқча сотолмайман, болаларимга ҳам икки-уч литр қолиши керак.


Qayd etilgan