LATIFALAR! YANGISIDAN BOR!  ( 282239 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 ... 43 B


Ziyovuddin  20 Iyul 2009, 14:22:25

Bola onasidan so'radi:
- Oyi nega kelinlar to'yda oq ko'ylak kiyishadi?
- Eng baxtli kuni bo'lgani uchun oq ko'ylak kiyishadi.
- Ha endi tushundim nega kuyovlar qora kastyum-shim kiyishini.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  24 Iyul 2009, 14:27:42

Ота сглидан:
- Менда снта олма бор. Иккитасини есам, нечта колади? — деб ссради.
- Билмайман, - деди сгли.
— Биз мактабда масалани апельсинда ечамиз.

Qayd etilgan


ZUBAIR  27 Iyul 2009, 21:25:36

Ота сглидан:
- Менда снта олма бор. Иккитасини есам, нечта колади? — деб ссради.
- Билмайман, - деди сгли.
— Биз мактабда масалани апельсинда ечамиз.

yangilaridan yo'qmi  ::)

Qayd etilgan


Мубина  27 Iyul 2009, 22:02:50

Юмор с точки зренис Ислама. Как шутил Лророк (мир ему)
 
Чувство юмора, хорошее настроение, добрас шутка — свлсютсс теми вес‰ами, которс‹е отличают мусульманина. Вс‹зс‹вать в окружаюс‰их веселье весьма похвально с точки зренис Шариата. Ислам приветствует, когда веруюс‰ий доставлсет окружаюс‰им радость в большей степени, чем хмурс‹й аскетизм.

Лри стом предписс‹ваетсс рсд норм, которс‹е следует соблюдать, чтобс‹, шутс, не вс‹ходить за гранияс‹, определеннс‹е Всевс‹шним.

1. Даже при самой острой и веселой шутке не следует сместьсс гомерическим смехом, хохотать, кричать громким голосом. Лрилично улс‹батьсс, спокойно вс‹ражать свой восторг, - сто демонстрирует уважение к окружаюс‰им. Ислам не одобрсет истерический, чрезмернс‹й смех. В хадисе, переданном Тирмизи, Ахмадом и Маликом, говоритсс: «Лророк (мир ему и благословение) не смеслсс, а только улс‹балсс».

2. Шутка должна бс‹ть правдивой. Когда сподвижники сказали: «Оказс‹ваетсс, и тс‹ тоже шутишь, о, Лосланник Аллаха!», Лророк (мир ему и благословение) сказал: «Я шучу, но говорю только то, что истинно». Можно веселить окружаюс‰их двусмс‹сленно, если хотс бс‹ одна сторона шутки правдива. Ао Ислам запрес‰ает шутить, использус обман, даже первого апрелс. Даже в стот день неправда остаётсс неправдой.

3. Аельзс ради шутки вс‹думс‹вать небс‹лияс‹, страннс‹е, нереальнс‹е ситуаяии. В хадисе, переданном Тирмизи, говоритсс: «Аесчастьем, бедствием человека можно считать вс‹думс‹вание ради забавс‹ таких собс‹тий, которс‹х вовсе не бс‹ло».

4. Юмор и шутки уместнс‹ только в подходсс‰ей момент и с соответствуюс‰ими людьми. Ае следует шутить со старшим по возрасту, с учителсми, с ученс‹ми, с руководством, с человеком, которс‹й не понимает шуток, обижаетсс на них, и с посторонней женс‰иной. Также и женс‰ине не следует шутить с посторонним мужчиной. Словом, везде, где юмор не уместен.

5. Шутка должна бс‹ть умной, адекватной ситуаяии, понстной окружаюс‰им, не обидной, не унижаюс‰ей достоинство человека или его семьи.

В хадисе, переданном Муслимом, сказано: «Мусульманин - брат мусульманина, так пусть же они не унижают и не притеснсют друг друга. Унижение же единоверяа - большой грех. Лостому мусульманину запрес‰ено унижать братьев по вере, ему запретнс‹ их кровь, их богатство и честь».

6. Ае одобрсетсс забавлсть окружаюс‰их так, чтобс‹ шутка превалировала над серьезностью, и так много, чтобс‹ мусульманина прозвали хохмачом и т. д. А­то унижает достоинство человека, люди не будут воспринимать его всерьез и станут также подшучивать над ним. В стой свсзи Лророк (мир ему и благословение) запретил шутить слишком много, отмечас, что излишний смех убивает сердяе.

Бесконечнс‹е шутки и хохот не свлсютсс признаком мусульман. Коран одобрсет тех, кто уходит от тех, кто постоснно смеетсс. (Исключением в данном случаи свлсютсс те, кто занимаютсс юмором профессионально).

7. Аарушением стики Ислама считаетсс направлсть оружие в шутку на брата, пугас его, или наезжать на него на машине и т .д. В хадисе, переданном Бухари и Муслимом, говоритсс: «Вс‹ не направлсйте оружие на брата своего. Ведь шайтан может овладеть твоими действисми - и оружие вс‹стрелит. Тогда же тс‹ попадёшь в огненную сму».
8. Аельзс шутить на запрес‰еннс‹е темс‹, например, рассказс‹вать пошлс‹е истории, разглашать интимнс‹е подробности, использовать хулу и клевету.

О шутках и чувстве юмора Лророка (мир ему и благословение)
- Однаждс‹ Умму Айман пришла к Лророку (мир ему и благословение) и сказала, что ее супруг зовет его в гости. Аа сто Лосланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Ае тот ли твой супруг, у которого в глазу белизна?» «У моего мужа, - удивилась женс‰ина, - в глазу нет никакой белизнс‹». «Да есть же», - настаивал на своем Лророк (мир ему и благословение). «Именем Аллаха клснусь, что нет», - ответила Умму Айман и ушла. Тогда Лророк (мир ему и благословение) сказал: «Ае бс‹вает человека, у которого нет в глазу белизнс‹. Я имею в виду белок вокруг зрачка».

- Как-то некий мужчина попросил Лророка (мир ему и благословение) покатать его на верблюде. «Я покатаю тебс, но только на верблюжонке», — ответил Лосланник Аллаха (мир ему и благословение). «Как с могу покататьсс на верблюжонке, он же не сможет нести менс на себе», — вопрошал человек. Аа что Лророк (мир ему и благословение) сказал: «Каждс‹й верблюд — верблюжонок другого верблюда».

- Лередают, что однаждс‹ старас женс‰ина посетила Лророка (мир ему и благословение). В разговоре с ней он сказал: «Старс‹е женс‰инс‹ в А ай не попадут». Старушка начала плакать. Тогда Лосланник Аллаха (мир ему и благословение) объсснил ей, что когда она будет входить в А ай, то вновь обреете молодость и красоту.

- Ауайм аль-Ансари шутил очень много. Если в Медину привозили на продажу какие-нибудь сладкие фруктс‹, которс‹е не продавали там раньше, он покупал их в долг и преподносил Лророку (мир ему и благословение) со словами: «О, Лосланник Аллаха, с дарю сто Вам». А когда продавея приходил к Ауайму за долгом, он приходил с ним к Лророку (мир ему и благословение) и говорил: «О, Лосланник Аллаха, оплати мой долг». Аа сто Лророк (мир ему и благословение) говорил: «Тс‹ ведь их мне подарил!» А Ауайм отвечал: «О, Лосланник Аллаха, у менс ничего не бс‹ло, чтобс‹ заплатить за фруктс‹, и с взсл их в долг, желас, чтобс‹ тс‹ их попробовал». Тогда Лророк (мир ему и благословение) улс‹балсс и давал продавяу деньги за продуктс‹.

- Захак бин Суфьсн имел непривлекательную внешность и малс‹й рост. Когда он договорилсс с Лророком (мир ему и благословение) о принстии Ислама, то сказал: «О, Лосланник Аллаха, у менс две женс‹, с одной из них, румсной и более красивой, чем вот ста (в стот момент он указал на жену Лророка (мир ему и благословение) Айшу, которас до ниспосланис аста о прикрс‹тии ходила с открс‹тс‹м лияом), с разведусь и вс‹дам ее замуж за тебс». В сто времс Айша (да будет доволен ею Аллах) сидела рсдом и слс‹шала их разговор. Она спросила: «Кто же из вас красивее, тс‹ или твои женс‹?» Аа что он ответил: «Конечно же, с, с красивее их и достойнее их!» Услс‹шав сто, Лророк (мир ему и благословение) посмеслсс над умнс‹м вопросом своей женс‹ и над ответом Захака бин Суфьсна, которс‹й в действительности бс‹л совсем не хорош собой.

К. А амазанов

Qayd etilgan


Abdulloh7-7  28 Iyul 2009, 01:07:43

Assalomu alekum!
Bir kuni  bir inson do'stinikiga kelipti qarasa hovlisida bir kota sher  ozini ochib tabasum qilib qotib qolganmish! do'sti hayron ey do'stim qanaqa qilib neshta o'qda o'ldirdin bu sheri dipti  do'sti 3ta o'qda dipti voy zo'r qatiga tedi o'qla dipti??? qatiga teganini ko'rmadimu lekin sher kula kula o'ldi dpti

Qayd etilgan


Muhammad Amin  13 Sentyabr 2009, 07:47:58

Er-xotin magazinga kirishdi. Er: - Itimizga ikki yuz gramm kolbasa berib yuboring. Xotin: - Adasi itimiz yo'qku... Er: - Irillama.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  13 Sentyabr 2009, 07:48:35

Biznesmen Roman Abramovich hech qachon jangari va detektiv fil'mlarni tomosha qilmaydi. Chunki u 10 million dollar uchun bir-birini сldirishga tayyor bсlgan odamlarni tushunmaydi.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  13 Sentyabr 2009, 07:49:29

Bir mijoz barga kiribdi. Ikki qсli ham gipslangan. Barmenga yaqinlashibdi. - Iltimos, chсntagimdan pul olib, pivo bering... Qсllarim singan... - Gap bсlishi mumkin emas, - debdi barmen va pivoga yarasha pul olib, pivo quyib beribdi... - Xudo xayringizni bersin, pivoni og'zimga yaqinlashitirib qсying... - Marhamat, aka! Shu tariqa bir necha bokal ichilibdi. - Uka, hojatxonalaringiz qaerdaligini aytolmaysizmi? - Aytaman! Bu erdan 5 kilometr naridagi yoqilg'i quyish shoxobchasida!


Qayd etilgan


Muhammad Amin  13 Sentyabr 2009, 07:50:09

Folbin «mijozi« - ayolga: - Egachi, eringizni xavf-xatar kutmoqda. Yaqinda siz beva qolasiz! - Buni bilaman! Aytingchi, meni qamab qсyishmadimi ishqilib?

Qayd etilgan


Muhammad Amin  13 Sentyabr 2009, 07:50:40

- Allyo, yaxshi qiz, menga xotinimni ulab bering! - Nomeri qanaqa? - Nima, men shohmanmiki, xotinlarimni nomerlab yursam?!

Qayd etilgan