LATIFALAR! YANGISIDAN BOR!  ( 283576 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43 B


Shoxjahon12  05 Iyul 2010, 14:03:07

Боксчини суд қилишмоқда. Судьс:


— Айбланувчи, нега рафиқангизнинг жаҚини синдирдингиз?


— Биласизми, жаноб судьс, мусобақадан чарчаб уйга келдим, хотиним олдимга овқат келтириб қсйди-да, сзи рспарамга стириб олиб, қслларини силкитганча гапираверди-гапираверди, қслларини у ёқдан-бу ёққа силкитиб, гапираверди-гапираверди... Сснг тссатдан очилиб қолди!


Qayd etilgan


Shoxjahon12  05 Iyul 2010, 14:04:44

— Хотиним аҳмоқроқ! Тсйимизга уч кун қолганда унинг олдида усли телефонимни унутиб қолдирибман. Телефонимнинг хотирасида жуда ксп қизларнинг телефон рақамлари бор сди. Хотиним сса уларга қснғироқ қилиб жанжаллашиш у ёқда турсин, ҳатто менга ҳам овозини баландлатмади.
— Сен қанча ойлик оласан?
— Ойига 100 минг доллар!
— Йсқ, оғайни, хотининг аҳмоқ смас!

Qayd etilgan


Shoxjahon12  05 Iyul 2010, 14:05:57

Бир чолнинг уч сғли бор скан. Кунларнинг бирида чол сғилларини саҳармардондан уйғотибди:
— Қандайдир срамас сигиримизни сғирлаб кетибди!
Кичик сғил (ксзларини ишқалаб):
— Ярамас бслса, демак бсйи пакана бслиши керак!
Ўртанча сғил (сснаганча):
— Лакана бслса, демак қсшни қишлоқ — Олақснғирдан!
ТснҚич сғил (керишиб):
— Олақснғирдан бслса, демак сғри — Тошмат ғилай!
Уч сғил ва ота Олақснғирга бориб, Тошмат ғилайни ушлаб, сигирни талаб қила бошлашибди. Тошмат ғилай сса сигирни сғирламаганини айтибди. Ота-болалар Тошмат ғилайни қози ҳузурига судрашибди:
— Сигиримизни сғирлаган, урсак ҳам ссксак ҳам, тепсак ҳам қайтармаспти!
Судьс ака-укалардан ссрабди:
— Аега сигирларингни айнан шу одам сғирлаган, деб сйласпсизлар?
— Сигиримизни срамас сғирлаган, срамас одам пакана бслади, паканалар сса Олақснғирда, олақснғирлик бслса Тошмат ғилайдан бошқа одам бслмайди, — жавоб қилишибди ака-укалар!
— Ие, мантиқларинг жуда қизиқ-ку?! — дебди қози ва қутига алланимани сшириб, ака-укалардан ссрабди: — Манави қутида нима бор?
— Қути квадратсимон скан, — дебди ота.
— Демак, унинг ичидаги нарса юмалоқ, — дебди кенжа.
— Юмалоқ бслса, ранги албатта зарғалдоқ, — дебди сртанча.
— Зарғалдоқми, демак, у — апельсин, — дебди тснғич.
Қози ксзлари олайганча қутидан апельсинни олар скан, Тошмат ғилайга сшқирибди:
— Қайтар сигирни, срамас!!!

 

Qayd etilgan


Shoxjahon12  06 Iyul 2010, 09:15:13

Қиз йигитдан ссрабди:
— Аега қиз йигитларини қслқопдек алмаштирса уни фоҳиша дейишади, лекин бу ишни йигит қилса уни қизиққонли йигит деб аташади?
Йигит:
— Биласанми, агар битта калит жуда ксп қулфни оча олса бу тенги йсқ калит ҳисобланади, лекин битта қулфга исталган калит тсғри келаверса у бузуқ қулф дейилади.

 

Qayd etilgan


Shoxjahon12  06 Iyul 2010, 09:16:35

Хотин срига:
— Менда сиз учун икки снгилик бор: бири схши, иккинчиси ёмон.
— Хсш, қанақа снгиликлр скан?
— Мен сиз билан ажрашмоқчиман!
— Хсш-хсш... Амони қанақа?!


Qayd etilgan


Shoxjahon12  06 Iyul 2010, 09:17:33

— Менинг итим шу қадар ксрқоқки, сшигимиз қснғироғини биров босиши билан у кароватнинг остига кириб кетади...


— Хсш, шунга нима қипти?


— Иккаламиз у ерга сиғмаймиз-да...


Qayd etilgan


Shoxjahon12  06 Iyul 2010, 09:38:41

— Хотинимни карате тсгарагига бердим.
— Хсш, қалай?
— Шуғулланаспти!
— Сенчи?!
— Менми?! Мен снада схшироқ овқат тайёрласпман, уй йиғиштираспман, кир юваспман, дазмоллспман...

Qayd etilgan


Shoxjahon12  06 Iyul 2010, 09:39:26

Фабрика директоридан ссрашибди:


— Маҳсулотларингизнинг нархи қанақа?


— Келишилган нарх.


— Буни қандай тушуниш керак?


— Биз жамоамиз билан келишиб, маҳсулотларимизни арзон сотмасликка қарор қилганмиз.


Qayd etilgan


Shoxjahon12  06 Iyul 2010, 09:39:44

— Менга иш жуда зарур! Етти нафар болам бор!


— Хсш, бола туғишдан ташқари, қслингиздан сна нималар келади?


Qayd etilgan


Shoxjahon12  06 Iyul 2010, 09:40:49

Ходим — бошлиққа:


— Мен сизда срим ставкага ишлайман. Шу сабабли овозингизни срим баробар пасайтириб бақиринг!


Qayd etilgan