Eng...Eng...Eng...qiziqarli mavzu  ( 8353 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


ЖАМШИДЖОН  27 Iyul 2009, 16:42:54

Assalomu Aleykum!!!

Bu mavzuni tashkil qilishdan sabab. Dunyodagi eng eng eng qiziq narsalardi, mavzulardi, yangiliklardi, ajoyibotlardi, futbollardi, hullas jamiki qiziz hodisalardi post qilish.А­АГ КАТТА ФУТБОЛКА
Венадаги олий мода ва кийимлар билим юртининг талабалари дунёдаги снг катта футболкани тикишди. Бу дунё рекордини срнатиш учун сн бир нафар талабанинг ҳар бири 78 соатдан меxнат килишди.

Бу йирик футболкага сарик, зангори, жигарранг ва кск ранглар билан «HLMW9» деб ёзилган бслиб, бу билим юртининг кискартирилган атамасидир.

Бу лойиханинг рахбари Франя Штаммнинг айтишича, талабалар билан биргаликда улар сзига хос нимадир сратишмоқчи бслишган. Улар сзларининг бу натижалари билан «Гиннеснинг рекодлар китоби»га кириш учун ариза такдим стишган.

хозирча футболка билим юртининг деворида осилганча турибди. Якинда у факат махсус байрамларда ксрсатиш учун саклаб ксйилади.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  27 Iyul 2009, 16:44:29

ДУААДА А­АГ КИЧИК КУА АªОА ЯА АТИЛДИ

Акут пластинкали, хажми 58 га 98 миллиметр бслган, тилла ва платинали, 10000 сатрдан иборат Мукаддас китоб шакли сратилди.

«Mir Enterprises» компанисси хозирча ана шундай 20 та пластинкали китоб (ёзувлар микроскопик шрифтларда бирорта хатосиз туширилган) чикарган. Бундай пластинкали китобчанинг никох узугига сйиб туширилиши 4000 долларга бахоланмокда.

Компанис рахбаристининг айтишича, бундай мукаддас пластинкали китобча махсус буюртма билан тайёрланади. куръоннинг мукаддас остлари ёзилган бундай китобча инсонни хар кандай вазистда асрайди, химос килади. Шунингдек, унутилмас кунларда снг ёкимли совга бслиши чам мумкин.


Qayd etilgan


Мубина  27 Iyul 2009, 19:25:31

ДУААДА А­АГ КИЧИК КУА АªОА ЯА АТИЛДИ

Акут пластинкали, хажми 58 га 98 миллиметр бслган, тилла ва платинали, 10000 сатрдан иборат Мукаддас китоб шакли сратилди.

«Mir Enterprises» компанисси хозирча ана шундай 20 та пластинкали китоб (ёзувлар микроскопик шрифтларда бирорта хатосиз туширилган) чикарган. Бундай пластинкали китобчанинг никох узугига сйиб туширилиши 4000 долларга бахоланмокда.

Компанис рахбаристининг айтишича, бундай мукаддас пластинкали китобча махсус буюртма билан тайёрланади. куръоннинг мукаддас остлари ёзилган бундай китобча инсонни хар кандай вазистда асрайди, химос килади. Шунингдек, унутилмас кунларда снг ёкимли совга бслиши чам мумкин.Тумор, ксзмунчоқ ва шунга схшаш нарсаларни осиш ҳукми
 
Аллоҳ таоло Зумар сурасинг 38-остида шундай дейди: «Айтинг: А­нди хабар берингларчи, сизлар Аллоҳни қсйиб дуо-илтижо қилаётган бутларингиз-агар Аллоҳ менга бирон зиён етказишни истаса-сша бутлар У Зотнинг зиёнини арита олувчиларми? Аки Аллоҳ менга бирон марҳамат қилишни ирода қилса, сша бутлар у зотнинг марҳаматини ушлаб қолувчиларми? Айтинг: Менга Аллоҳнинг сзи етарлидир. Таваккул қилувчи-суснувчи зотлар ёлғиз унга таваккул қилурлар».

 Имом Ахмад Уқба ибн Омир розисллоҳу анҳудан ривост қилган ҳадисда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Ким тумор тақса, Аллоҳ унинг ишини охирига етказмасин», дедилар.

Бошқа ривостда сса: Ким тумор осса шубҳасиз ширк амалини қилибди», дедилар.

 Имом Термизий Абдуллоҳ ибн Укайм розисллоҳу анҳудан ривост қилган ҳадисда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Ким бирон нарсага боғланса Аллоҳ таоло уни ташлаб қссди», дедилар.

 Имом Абу Довуд ривост қилган ҳадисда Абдуллоҳ ибн Масъуд розисллоҳу анҳу дейди: Мен А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам шундай деганларини сшитдим:

«— Ост ва ҳадислардан бошқа жоҳилий йсллар билан — урилган дам, тумор ва иситма-совутма  ширк амалидир».

 Шарх:

Юқоридаги ҳадисларда зикр қилинган «Тумор»дан мурод одамлар ксзидан сақлаш, шифо бслиш, иситма-совутма ва бошқа нистлар билан сзларига ёки дарвоза ва бошқа сринларга осиб қссдиган ксзмунчоқ, ксзтикон, ҳар ҳил сусклар, ип, тош, тақа ва шунга схшаш нарсалардир. Бундай нарсаларни осиб олган одамларнинг мушкули устига мушкул қсшилиб боради, чунки қачон шу нарсага ксзи тушса дарди сна қсзийди. Шунинг учун ҳам Лайғабаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам бундай одамларга қарата "œАллоҳ таоло ишини охирига еткизмасин" деб дуо қилганлар. А­нг хатарлиси, бундай нарсаларни осиб олиш ширк амалдир.

  олинадиган фойдалар:

1- Ким туморни фойда ёки зарар етказади, деб осиб олса ширк акбар съни, катта ширк амалини қилибди, чунки бу киши Аллоҳдан бошқаси ҳам фойда ва зарар беради, деб сътиқод қилади, аммо тумор фойда ёки зарарга сабаб бслади деса кичкина ширк қилган бслади.

2- Тумор осиш мумкин смас. Шу сринда агар тумор Қуръондаги остлардан иборат бслсачи? деган савол туғилиши мумкин. Бу масалада уламолар ихтилоф қилишган, баъзилари жоиз, баъзилари жоиз смас дейишган. Жоиз смас деганларнинг далили:
*Тумор осиб олган одам, тумор билан нопок сринларга кириб остларни хорлашга сабаб бслади;
*Тумор осган одамнинг қалби Аллоҳга смас, балки туморга боғланади;
* Кспчилик, туморларни Қуръон остларидан иборат деб сйлашади, лекин тумор оддий қоғоз ёки баъзи нажосатлардан иборат бслиши мумкин;

3-  Шунингдек бу хукмга дарвоза, саййора ва бошқа нарсаларга ксз тегмасин, деб осилган тумор, катта ёки кичик ҳажмдаги Қуръон, латта ва мунчоқлар ҳам киради.

Qayd etilgan


Мубина  27 Iyul 2009, 19:27:36

Амулетами назс‹ваютсс предметс‹, которс‹е люди вешают на шею или носст при себе в надежде, что они уберегут их от болезни и несчастьс. Талисман — сто предмет, которс‹й, по убеждению носсс‰его его человека, приносит удачу.
Все амулетс‹ можно условно разделить на две группс‹: одни из них содержат коранические астс‹ и молитвс‹, а другие представлсют собой инс‹е предметс‹ (нитки, бусинс‹, раковинс‹ и т.п.).
В отношении последних до нас дошел недвусмс‹сленнс‹й запрет Лророка, мир ему и благословение Аллаха. Имам Ахмад передал со слов Имрана б. Хусайна: "Однаждс‹ Лророк, мир ему и благословение Аллаха, увидел человека с желтс‹м кольяом на руке и спросил его: "Что сто такое?" Тот ответил: "Я ношу его, чтобс‹ менс не постигла слабость". Тогда он сказал: "Аемедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Если тс‹ умрешь с ним на руке, то никогда не преуспеешь".
 
Он же передал со слов Укбс‹ б. Амира, что Лророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Тому, кто повесил на себс амулет, пусть Аллах не даст благого коняа, а тому, кто повесил на себс раковину, пусть Аллах не даст покос". В другой версии говоритсс: "Кто повесил на себс амулет, тот приобс‰ил сотоварис‰ей к Аллаху".
Степень тсжести стого греха зависит от убеждений человека, носсс‰его амулет. Если он верит в то, что амулет самостостельно избавлсет его от бедс‹ или приносит ему удачу, то такое убеждение полностью подрс‹вает основс‹ единобожис и вс‹водит человека из лона ислама. Если он полагает, что амулет по воле Аллаха способствует предотврас‰ению бедс‹ или избавлению от несчастьс, то он совершает малое многобожие, поскольку в действительности Аллах не сделал сти предметс‹ средством длс достиженис таких яелей. Ааконея, если он повесил амулет только длс украшенис, то он совершает грех, потому что уподоблсетсс тем, кто приобс‰ает сотоварис‰ей к Аллаху.
Ло поводу амулетов, содержас‰их коранические астс‹ и молитвс‹, богословс‹ вс‹сказс‹вали разнс‹е мненис. Как правило, молитвс‹ записс‹ваютсс на бумаге, а затем помес‰аютсс в кожанс‹й или какой-либо другой мешочек длс того, чтобс‹ человек носил их на шее.
Аекоторс‹е сподвижники и их последователи разрешали носить такие амулетс‹, потому что Свсс‰еннс‹й Коран приносит исяеление веруюс‰им. Всевс‹шний Аллах сказал: «Мс‹ ниспосс‹лаем в Коране то, что свлсетсс исяелением и милостью длс веруюс‰их» (аль-Исра, 82). Ло мнению стих ученс‹х, даже ношение коранических астов может принести человеку благодать и милость от Аллаха. Ломимо стого, такой амулет напоминает ему об Аллахе, удерживас от грехов и предосудительнс‹х поступков.
Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи передали хадис о том, что Абдуллах б. Амр надевал на своих детей амулет с молитвой от испуга, но яепочка рассказчиков стого сообс‰енис недостоверна. Ло некоторс‹м источникам, носить такие амулетс‹ разрешали Аиша, Абу Джафар и др.
В то же времс Ибн Масуд и Ибн Аббас запрес‰али даже такие амулетс‹. В пользу стого мненис свидетельствуют вс‹сказс‹ванис Хузейфс‹, Укбс‹ б. Амира и многих других ранних мусульман. Оно подтверждаетсс несколькими аргументами.
Во-первс‹х, хадисс‹ о запрете на ношение амулета имеют обс‰ий смс‹сл и распространсютсс на любс‹е амулетс‹ и талисманс‹.
Во-вторс‹х, ношение таких амулетов может подтолкнуть невежественнс‹х людей к ношению запрес‰еннс‹х амулетов и приобс‰ению сотоварис‰ей к Аллаху, ведь они не знают об истиннс‹х намеренисх того, кто поступает так.
В-третьих, человек, носсс‰ий на себе амулет с астами Корана, нередко просвлсет к ним неуважение, совершас грехи или же заходс с ним в уборную.
В-четвертс‹х, если такой амулет надет на малолетнего ребенка, то он может помочитьсс на него, и не исключено, что в стом случае нечистотс‹ коснутсс текста Свсс‰енного Корана.
В-пстс‹х, если человек вешает на себс амулет, то он постепенно начинает привсзс‹ватьсс к нему и полагатьсс на него. Сатана постараетсс не упустить возможности длс того, чтобс‹ ввести его в заблуждение и подтолкнуть на упование на стот предмет. В коняе коняов, его приверженность единобожию может ослабнуть настолько, что он может впасть в одну из форм многобожис. Упаси нас Аллах от стого!
В-шестс‹х, если человек полагаетсс на то, что Всевс‹шний Аллах зас‰итит его от несчастий или исяелит его от болезни ради стого амулета, то он перестает читать соответствуюс‰ие молитвс‹, которс‹е действительно приносст пользу, как об стом сообс‰ил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Ааконея, в-седьмс‹х, достоверно известно, что Лророк, мир ему и благословение Аллаха, не носил амулетов и довольствовалсс чтением Корана и различнс‹х молитв длс того, чтобс‹ приблизить желаемое и уберечьсс от дурного. Лоистине, дорога Лосланника, мир ему и благословение Аллаха, лучше длс тех, кто возлюбил своего Господа и часто поминает Его.
Таким образом, веруюс‰им следует избегать ношенис любс‹х амулетов, даже если они содержат только коранические молитвс‹. А лучше всего об стом известно Аллаху.

Qayd etilgan


Hadija  27 Iyul 2009, 20:10:05

ДУААДА А­АГ КИЧИК КУА АªОА ЯА АТИЛДИ

Акут пластинкали, хажми 58 га 98 миллиметр бслган, тилла ва платинали, 10000 сатрдан иборат Мукаддас китоб шакли сратилди.

«Mir Enterprises» компанисси хозирча ана шундай 20 та пластинкали китоб (ёзувлар микроскопик шрифтларда бирорта хатосиз туширилган) чикарган. Бундай пластинкали китобчанинг никох узугига сйиб туширилиши 4000 долларга бахоланмокда.

Компанис рахбаристининг айтишича, бундай мукаддас пластинкали китобча махсус буюртма билан тайёрланади. куръоннинг мукаддас остлари ёзилган бундай китобча инсонни хар кандай вазистда асрайди, химос килади. Шунингдек, унутилмас кунларда снг ёкимли совга бслиши чам мумкин.Assalam alaykum Wa Rahmatulloh...

Yaqindagina bir rivoyatomus hikoya eshitdim. U hikoyada aytishicha, Wallohu A'lam, Umar  :ra:ning oldilariga bir sahobiy kelib, Qur'onni juda kichik shaklda, ammo tushunarli qilib cho'ntak kitob shaklida yozib tayyorlab, halifaga ko'rsatganida. Halifa Umar  :ra: bunday kitobni boshqa yozmasligini Allohning kalomi, barcha aniq va tiniq ko'rinarli va tushunarli qilib yozilishi kerakligini uqtirgan ekanlar...
Shunga ko'ra Iloji boricha o'zimiz tushunadigan dajarada yozilgan Qur'onni o'qimoqlik afzal, Faqatgina Uning kalomini o'qib, uqib ilm olish u-n, u bizni arsaydi deb emas. Zora Qur'onni ham bandalarini ham asraydigan Robbimiz, bizni o'zi ko'rib kuzatib turmoqda... Asraydigan bo'lsa faqatgina  U asray oladi, balolarini ham faqatgina u yubora oladi!!!

Qayd etilgan


ZUBAIR  27 Iyul 2009, 21:40:28

Mana bu yerda ham ancha-muncha "ENG" lar bor
http://forum.ziyouz.com/index.php?board=36.0

Qayd etilgan


Smartella  27 Iyul 2009, 22:40:37

  INTERNETDAGI ENG KATTA JARIMA
Internetdagi huquqbuzarlik uchun solingan eng yirik miqdordagi jarima qancha, bilasizmi?
Amerikadagi abortlarga qarshi "Nyurnberg fayllari" nomli sayt ochganlar va unda abortlarni amalga
oshiruvchi shifokorlarning ismi-sharifi va manzili ko'rsatilgan "qidirilmoqda!" mazmunidagi
yorliqlarni qo'yganlar.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  28 Iyul 2009, 13:09:27

ХИАДИСТОАДА А­АГ АА ЗОА ТЕЛЕФОА СОТУВГА ЧИКАА ИЛДИ
хиндистоннинг «Spice» компанисси дунёдаги снг арзон хисобланаётган телефонларни сотувга чикармокда.

«Spice» сз телефонларини «Халк телефони», деб номлаган. Мазкур телефонлар бор-йсги 20 доллар туради. Компанис мазкур телефонларни йилига 10 миллионтадан ишлаб чикаришни мслжалламокда. «Халк телефони»да скран ва мутахассислар томонидан «керак смас», деб хисобланган вазифалар йск. Компанис вакилларининг айтишича, «бу факат гаплашиш учун мслжалланган оддий телефон!»

Бундан бир неча муддат мукаддам бошка компанислар томонидан хам скрансиз телефонлар ишлаб чикарилган сди, аммо уларнинг оммавийлиги хозирча таъминлангани йск.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  22 Avgust 2009, 13:14:30

2008 yilning eng yaxshi telefoni      
Rossiyada antiqa bir ko‘rik-tanlov nihoyasiga yetdi. Uyali telefon ishlab chiqaruvchilar, uyali aloqa operatorlari va riteylerlar orasida "Oltin telefon - 2008" internet sovrini uchun o‘tkazilgan mazkur tanlovda Nokia nomi bir necha bor eslatib o‘tildi.
Boisi, Nokia telefonlari turli nominatsiyalar bo‘yicha sovrindorlikni qo‘lga kiritib, eng ko‘p e'tirofga sazovor bo‘ldi. "Eng yaxshi tachfon" deya iPhone rusumini ham ortda qoldirgan Nokia 5800 XPress Music tan olindi. "Eng hamyonbop telefon" nominatsiyasi esa hech kutilmaganda Nokia 7070 Prism telefoniga nasib etdi. "Eng yaxshi kamerali telefon" sifatida Sony Ericsson C905 foydalanuvchilarning eng ko‘p ovozlarini to‘pladi. Sony EricssonW902 esa eng musiqiy rusum deb e'tirof qilindi.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  16 Sentyabr 2009, 14:01:03

Monologiya — bu ahmoqlikni o‘rganadigan fandir.
Kishi umri davomida ajratadigan so‘lak bilan ikkita basseynni to‘ldirsa bo‘ladi.
Jigarimiz har soatda 100 litrdan ortiq qonni tozalaydi.
Odam hayoti davomida tasodifan 70 taga yaqin hashoratni yeb qo‘yadi.
Eng katta raqamlar ro‘yxati: (birdan keyingi nollar soni)
Million — 6
Milliard — 9
Trillion — 12
Kvadrilion — 15
Kvintilion — 18
Sektilion — 21
Septilion — 24
Oktilion — 27
Nonilion — 30
Detsilion — 33
Un detsilion — 36
Dedetsilion — 39
Yer yuzidagi eng birinchi oliy o‘quv muassasasi miloddan avvalgi 176 yili Afinada ochilgan. Unda sakkizta falsafa, ikkita huquq kafedrasi bor edi. «Universitet» atamasi esa V asrga kelibgina paydo bo‘lgan. Vizantiya imperatori Feodosiy 425 yili Konstantinopolda ochilgan oliy maktabni shunday nomlagan. Yevropa mamlakatlaridagi universitetlar Oksfordda — 1168, Parijda — 1200, Kembrijda — 1209, Lissabonda — 1290, Pragada — 1348, Krakovda — 1364, Venada — 1365 yili tashkil topgan.
AQShning Texas shtatida ilonxo‘r qushlar ancha tadbirkor ekan. Uyalari iflos bo‘lganini sezib qolishsa, yegani olib kelgan ilonlarni uyalariga qo‘yib yuborishar ekan. Ilon jahl bilan uyadagi barcha chiqindilarni yamlamay yutishga tusharkan. Qarabsizki, uya yog‘ tushsa yalaguday top-toza bo‘lib qoladi.
AQShda dalalar va keng ochiqliklardan o‘tuvchi katta gaz quvurlaridan yuboriladigan gazlarga atayin xom go‘sht hidi qo‘shilar ekan. Agar quvurning biron joyi teshilgudek bo‘lsa, buni bilib olish juda ham oson. Chunki o‘sha teshik tepasida yirtqich qushlar g‘ujg‘on o‘ynashadida!
Sara Bernar Juletta rolini 70 yoshida o‘ynagan.
Eynshteyn jon berayotganida uning so‘nggi so‘zlari nima bo‘lganini hech kim bilmaydi. Chunki yonida o‘tirgan xizmatkor nemischaga tushunmagan.
Jorj Vashington tomorqasida marixuana yetishtirgan.
Aleksandr Bell telefon kashfiyotchisi sifatida mashhur bo‘lgan bo‘lsa-da, ammo uning onasi va xotini biror marta telefondan foydalana olmagan. Chunki ular kar bo‘lishgan.
600 km yo‘l bosishingiz uchun o‘rtacha million qadam yurishingiz kerak.
Bir qator saf tortgan bir million kishi 250 km masofani egallaydi.
Million betli kitobning qalinligi 50 km ga yetadi.
Eramiz boshlangandan buyon hali million kun o‘tgani yo‘q.
Ma’lumki, «Ginnesning rekordlar kitobi»dan eng ajabtovur jahon rekordlari o‘rin oladi. 1955 yildan boshlab har yili chop etiladigan bu kitobning bugungacha 100 millionga yaqin nusxasi sotilgan. Har yili 40 ming kishi «Rekordlar kitobi»ga kirishga harakat qiladi, ammo ulardan 5600 nafarigagina bu nasib etadi.
Dunyoda har yili eng ko‘p nusxada chop etiladigan kitob — bu biror muallifga tegishli kitob emas, balki oddiygina telefon ma’lumotnomalari kitobi ekan.
Amerikaliklar bir yilda 16 tonna aspirin dorisini iste’mol qilishar ekan.
Mashhur olim, Nobel mukofoti sovrindori Nils Bor o‘z davrida futbol bo‘yicha Daniya terma jamoasining darvozaboni hisoblangan.
Dunyoda eng ko‘p ekranlashtirilgan qahramon bu Sherlok Xolmsdir. U haqida hozirgacha 211 ta film suratga olingan.
Eng ko‘p ekranlashtirilgan syujet esa «Zolushka» ertagidir.
So‘ngui yillarda angliyalik bolakaylarda ko‘zoynak taquvchilar soni keskin darajada oshishi kuzatilgan. Bunga sabab ko‘z nurining xiralashishi emas, balki Garri Poter filmlarining ekranga chiqishidir. Garriga o‘xshashni orzu qilgan bolalar Angliyada juda ko‘p topilmoqda.
Eng uzun eskalatorlar tizimi «Gonkong Sentral xill-sayd»dir. Uning uzunligi 800 km. U harakatlanuvchi yo‘lak ko‘rinishida bo‘lib, Mid-le-vel tumanidan qirg‘oq bo‘yida joylashgan markaziy bozorgacha yo‘lovchilarni «tashiydi». Uni ishlatish uchun hech qanday yoqilg‘i kerak emas, shunchaki u ishqalanish kuchi evaziga harakatlanadi.
Eng qisqa eskalator esa 83,4 sm bo‘lib, u Yaponiyaning Kavasaki shahridagi savdo markaziga o‘rnatilgan yo‘lakchadir. «Xitachi» kompaniyasi tomonidan o‘rnatilgan ushbu eskalator oddiylaridan 20 baravar kaltaroqdir.

Xushnud XUDOYBYeRDIYeV tayyorladi.


Qayd etilgan