(KECHIR BIZNI RAMAZON)  ( 6788 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


ЖАМШИДЖОН  09 Avgust 2009, 15:49:32

Ассаламу алайкум варохматуллохи ва барокатуху ва маxфиратуху. Сиз ва бизни "œИЙМОА ЛАЗЗАТИДАА "œ бахраманд килиб  ксйган аллох таолога хамду санолар бслсин . Икки дунё офтоби, Барча мсминларни шафоатгсйи  пайuамбаримиз Мухаммад мустафо саллоллохи таала алайхи васалламнинг муборак рухонистларига саловоти шарифлар бслсин..

Azizlar, biz ramazondan kechirim surashimiz kerak, nega chunki har yili ramazonga nisbatan bizda ayni hato va kamchiliklar sodir bo’ladi. Har yili ramazon kirishidan bir necha kun oldin o’zimizni unga tayyorlagandek bo’lamiz. Orzu umidlarga berilamiz bu yil ramazonga unday qilaman bunday qilaman tunlari shuncha namoz o’qiman Quronni shuncha marta hatim qilaman, ammo ramozon kirib bir nech kun o’tmayoq hamma rejalarimiz reja bo’yicha qolib ketishini orzu umidlarimiz hom hayol ekani ma’lum bo’lib qoladi. Hosh nega  shunday bo’ladi. Buning sababi nimada deb oylaysiz. Sababi shulki biz o’zimizga ramozondan ilgari  qilib o’rganmagan ishlarimiz yuklamoqchi bo’lamiz shunday ekan rejalarimiz ulda julda qolib ketganiga aslo  ajablanmasak ham bo’ladi. Ahir biz tunlari namoz o’qishga, Quronni hatim qilishga davomiy ravishda ruzalar tutishga qachon odatlanibmizki ramozonda bu ishlardi bir varakayiga amalga oshirsak, ammo salaflarimizchi yilning hammasi ular uchun ramozon edi. Ramazon oyi kirganida esa himmatlari yanada  ham baland bo’lib ibodatlariga yana ko’proq berilar edilar. Avvaldan kechir bizni ramozon chunki ko’plarimiz ayni hato va kamchiliklarni yanada takrorlashimiz aniq.

Mavzuga kirishdan oldin biroz tafakkurga chaqirmoqchimiz o’tgan yili huddi shu kunlarda ro’za oyiga ko’z tikayotgan uni kelishini kutayotgan edik. Hosh keyin nima bo’ldi. To’la bir yil 12 oy birin ketin  biz qilgan yaxshi va yomon ishlarimizni yelkasiga olgancha o’tdi ketdi. "œOlloh rost aytadi Zero Ollohdan kura rostgo’yroq kim bor biz bu kunlardi odamlar orasida aylantirib turamiz" (Oli Imron surasi 140 — oyat )
Olloh kecha va kunduzni aylantirib turadi. Albatta bunda  qalb egalari uchun  ibrat bordur. (Nur surasi 44)
Ibni kasir rahmatulloh alayh aytadi. Kunlar birin ketin o’ta veradi biz ko’z ko’rib turgan holda ajallarimiz sari boraveramiz. Umrimizdan o’tgan har bir daqiqa har bir soniya tog’larcha oltin kumush sarflasakda aslo ortga qaytmaydi. E birodar e singlim unutmang nafaslar  sanoqli ajrlar belgilab qo’yilgan bilinki hali umrimiz borligi ushbu ulug’ oyga salomat yetib kelayotganimizni Ollohni bizga a’to etayotgan o’lkan nematlaridan biridir. O’lim qancha qancha yor birodarlarimizni oramizdan olib ketdi. Ne ne suygan kishilarimiz tuproq ostiga kirdilar. O’ylab kuring o’tgan yili biz bilan ro’za tutgan birga hayit namoz o’qigan kishilardan ancha munchasi bugun oramizdan ketgan. Bu fano olamidan ko’chib vaqo olamiga yetgan, mana shu hadis sharifdan o’zimizga kerakli hulosa chiqarishga shoshilaylik. Ibn Abbos roziyollohu anhudan rivoyat qilingan. Sarvarimiz suyukligimiz Rasurulloh sallohu alayhi vassalam 5 narsadan oldin 5 narsani g’animat bil.  Qarilikdan oldin yoshligingni, Bemor bo’lishdan oldin salomatligingni, kambag’allashishdan oldin boyligini, mashg’ul bo’lib qolishindan oldin bo’sh vaqtini, o’limdan oldin hayotini dedilar.  Odamlarning yaxshisi bo’lishga harakat qilaylik. Bilasizmi odamlardi yaxshisi kimlar mana bu hadisga ham bir o’qib ko’ringga. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Bir arobiy yo rasulloh odamlarning eng yaxshisi kim deb suragan erdi, Ul zot umri uzoq va amali go’zal bo’lgan kishi deb javob berdilar. (Imom Termiziy rivoyati). Ramazon oyi haqida Olloh taolo Baqara surasining 185 — oyatida Olloh taolo aytadi. Oz sanoqli kunlar ramozon oyidurki bu oyda odamlar uchun hidoyat bo’lib va hidoyat va furqon haq va botilning ajratuvchining ochiq oyatlari bo’lib quron nozil qilingan. Bas sizlardan kim bu oyda hozir bo’lsa ro’za tutsin, kim hasta yoki musofir bo’lsa u holda ro’za tuta olmagan kunlari sanog’ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutsin. Olloh sizlarga yenggillikni istaydi. Sizlarga og’ir bo’lishini istamaydi bu sanoqni to’ldirishingiz hidoyat qilgani sababli Ollohni ulug’rashinggiz uchundir. shoyat shukr qilsangiz

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  11 Avgust 2009, 17:16:26

Ayollar uchun Ramazon bizni kechir (davomi 2)

...Афсуски кспчилик бу улуг ойда исрофлар килишспти. Оилаларнинг А амазон ойида истеъмол киладиган таомлар микдори йилнинг бошка ойларига нисбатан кспрок. Факат АллоХ раХм килганлар бундан мустасно. Шунингдек аёл кунининг ксп кисмини ошхонада турли таомлар ва ичимликлар тайёрлаш билан стказиб юборади.
А­нди у качон Куръон скийди? Качон АллоХни зикр килиб, У Зотга дуо ва истигфор билан юзланади? Качон рсза Хукмлари ва кечаси коим бслиш одобларини срганади? Качон АллоХга итоат килиш учун фурсат топади?

Оламлар А оббиси АллоХга Хамду санолар бслсин Хамда Лайгамбаримиз МуХаммад ибн АбдуллоХга, аХли оилаларига ва саХобаларига салоту саломлар бслсин.
Биз муборак А амазон ойининг кириши муносабати билан ушбу киска калималарни ва кимматли нидоларни муслима аёлларга багишлаймиз. АллоХ таъолодан бу насиХатларни мсмина опа-сингилларимизга фойдали килишини ва уларга АллоХга итоат килишларида Хамда бу улуг ойда АллоХнинг розилиги ва магфиратига етишишларида ёрдамчи килишини ссраймиз.

Максадимиз, сй муслима синглим, рамазоннинг хар бир лахзасинии Аллох азза ва жаллага скинлаштурувчи тоат билан утказишдир, бу мукаррам ойнинг мохистини тулик англашдир. Ундан нафсингизни ислох килиш ва бошка ойларда хам поклаб бориш йулида фойдаланиб колишдир. Максадингиз асло - бугуннинг баъзи аёллари каби - рамазонни ибодатда, колган ойларни бекорчиликда утказиш булмасин. Зеро Сиз рамазоннинг роббиси бошка ойлар ва йилларнинг хам роббиси сканлигини аник биласизку!


Биласизми?
Амал килиш учун билиш керак
Мухтарама синглим: Сиз буюк ойда турганингизни хис стмокдасиз, лекин бу ойни бошкалардан ажратиб турувчи хусусистлари ва фазилатлари нималар сканини биласизми? Уларни барчасини санаб ута оласизми? Амалларингиз ва саъй-харакатларингизни снада ошириш учун уларни билмогингиз лозимдир.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  11 Avgust 2009, 17:18:12

Биринчидан: Билингки, рамазон ойига саломатликда ва омонликда кириб келишингиз- шунинг узи буюк неъматдир. Шундай скан, ушбу неъмат ва фазлни ато стган Аллохга шукрлар ва мактовлар айтиш даркор. Канчадан канча бемор ва ожизлар борки, руза ва намозларда мусулмонларга шерик булишни истайдилар, аммо Аллох уларни мусссар килмаган. (Сизга насиб стгани учун) Аллохга чексиз хамдлар булсин....

Иккинчидан: А узанинг мукофоти жуда улуг булиб, уни факат Аллохнинг узигина билади. Хадиси кудсийда келганидек, Абу Хурайра (р.а.)дан ривост килинади: А асулуллох (с.а.в.) дедилар: "Аллох азза ва жалла деди: Одам фарзандининг барча амаллари узи учундир, факат руза мен учундир. Унинг мукофотини мен узим бераман. А уза тусувчидир. Бирортангиз руза тутган булсангиз, аёлига скинлик килмасин ва бакириб-чакирмасин. Уни биров сукса ёки уришса, "мен рузадорман, мен рузадорман" деб айтсин. Мухаммаднинг жони кулида булган зотга касамки, рузадорнинг огзидан чикаётган хид Аллохнинг хузурида мушк атридан-да хушбуйрокдир. А узадор икки марта хурсанд булади: ифтор махал огзини очганидан хурсанд булса, роббисига йуликкан онда руза тутганидан кувонади" (Бухорий, Муслим.).

Муслим ривостида шундай келади: "Одам фарзандининг хар бир амали учун ун баробардан етти юз баробаргача савоб ёзилади. Аллох таоло деди: Илло руза (бундай смасдир), у мен учундир ва унинг мукофотини узим бераман. (Чунки бандам) менинг йулимда шахватдан ва таомдан тийилди..." (Муслим)

Учинчидан: Ким Аллох йулида бир кун руза тутса, Аллох дузах оловини ундан етмиш йиллик масофага узоклаштиради. Шундай скан, бир ой руза тутганнинг ажри кандай булади?
Абу Саид ал-Худрийдан ривост килинади: расулуллох (с.а.в.) айтдилар: "Банда Аллох таоло йулида бир кун руза тутаркан, ушбу кун учун Аллох таоло унинг юзини дузах оташидан етмиш йиллик масофага узоклаштиради" (Аасоий).
Бошка бир ривостда шундай келади: "Аллох йулида бир кун руза тутган кишидан дузах оташи юз йиллик масофага узоклашади".

Туртинчидан: А уза киёмат куни бандага шафоатчи булиб, жаннатга киришига сабаб булади.
Абдуллох ибн Амр (р.а.) расулуллохдан ривост киладилар: "А уза ва Куръон киёмат куни бандага шафоатчи буладилар. А уза дейди: "А­й роббим, мен уни таом ва шахватдан тусган сдим, бас, мени унга шафотчи килгил. Куръон айтади: Мен уни кечалари уйкудан тусган сдим, бас, мени унга шафоатчи кил! (А асулуллох) дедилар: сунг улар шафоат киладилар" (Ахмад).

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  11 Avgust 2009, 17:19:45

Бешинчидан: Ким Аллохнинг жамолини куриш умидида руза тутса ва бу унинг номаи аъмолига мухрланса, жаннатга киради.
Хузайфа (р.а.)дан ривост килинадиган хадисда келади: "Аабий (с.а.в.)ни багримга босдим сунг у зот дедилар: "Ким "Ла илаха иллаллох" деса ва бу унинг номаи аъмолига ёзилса, жаннатга киради. Ким бир кун Аллох жамоли умидида руза тутса ва бу унинг номаи аъмолига ёзилса, жаннатга киради. Ким Аллохнинг жамоли умидида садака килса ва бу унинг номаи аъмолига ёзилса, жаннатга киради".

Олтинчидан: Жаннатда бир сшик бор, уни "А аййон" дерлар, ундан факат руза тутганларгина кирадилар.
Сахл ибн Саъд (р.а.)дан ривост килганларидек, расулуллох (с.а.в.) дедилар: "Жаннатнинг "А аййон" номли бир сшиги бордир, киёмат куни ундан рузадорлар киради, улардан бошка хеч ким кирмас. А узадорлар кириб булгач, (сшик) ёпилади ва сунг хеч ким кирмайди" (Бухорий).

Еттинчидан: А амазон ойи рузаси туфайли аввалда килинган барча гунохлар кечириб юборилади.
Абу Хурайра (р.а.)дан ривост килинади: Аабий (с.а.в.) дедилар: "Ким кадр кечасини имон ва ажр умидида (ихтисобан) бедор утказса, аввалда килган гунохлари кечирилади. Ким рамазон рузасини имон ва ажр умидида тутса, аввалда килинган гунохлари кечирилади" (Бухорий).
"Имон ва ажр умидида" деганнинг маъноси нист ва азму-карордир. А узадор ишонган ва савобдан умидвор булган холда, нафсини шунга мойил килиб, огринмай, балки катта савоб оламан, деган ишонч билан руза тутмоги лозимлигини англатади (Имом Хаттобий таърифи). Багавий дейди: "Ихтисоб"дан мурод Аллохнинг жамоли ва савоб талабида булишликдир"

Саккизинчидан: А амазонда жаннатлар сшиклари очилади, дузах сшиклари ёпилади, Шайтон хор ва маглуб булади..
Абу Хурайра (р.а.) ривост килган хадисда келишича, расулуллох (с.а.в) дедилар: "А амазон ойи келганда жаннат сшиклари очилади, дузах сшиклари ёпилади ва шайтонлар кишанланади" (Бухорий ва Муслим).

Туккизинчидан: А амазон ойида минг ойдан афзал булган Кадр кечаси мавжуддир.
Анас ибн Молик (р.а.) дедилар: "А амазон ойи кириб келганда расулуллох (с.а.в.) дедилар: "Кириб келган бу ойда минг ойдан схширок бир кеча бордир. Ким ундан курук колса, барча схшиликлардан курук колибди. Унинг схшилигидан махрум килинганлардан бошка хеч ким курук колмас" (Ибн Можа).

Унинчидан: А амазон рузасини тутаётган одамнинг дуоси кабул булади. Аллох бандаларини дузахдан озод килади.
Абу Саид ал-Худрий (р.а.)дан ривост килинадики, расулуллох (с.а.в.) дедилар: "Албатта Аллох таборака ва таоло (рамазоннинг) хар бир куни ва кечасида (бандаларини дузах оловидан) озод килади ва албатта хар бир мусулмон учун хар бир кун ва тунда дуоси ижобат булади". (Ахмад)

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  11 Avgust 2009, 17:25:16

Albatta yana davomi bor

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  17 Avgust 2009, 19:04:52

Hazrati Umar (r.a.) Rasuli Akram (s.a.v.)dan rivoyat qiladilar: "œAgar ummatimdan biror kishi Ramazon oyida uxlab yotgan vaqtida u yonboshidan bu yonboshiga ag‘darilib harakat qilsa, farishtalardan biri: "œXudoning rahmati va barokati bo‘lsin senga, turgin, namoz vaqti yetdi", deydi. Agar namoz ado etish niyati bilan tursa, o‘rin-ko‘rpasi: "œEy, bor Xudoyo, bu bandangga Jannat o‘rinlaridan ato etgin!" deb iltijo qiladi. Kiyinayotganida: "œEy, bor Xudoyo, bu bandangga Bihisht liboslaridan ato etgin", deydi kiyimlar. Oyoq kiyimlar bo‘lsa: "œEy, bor Xudoyo, bandangning qadamini Sirotda mustahkam qil", deydi va tahorat uchun obdastani olganida, suv bilan obdasta: "œEy, bor Xudoyo, bu ro‘zador bandangga Kavsar suvini serob et hamda gunohu xatolardan uni pok etgin", deyisharkan. Namozni boshlaganida xona va masjid: "œEy, bor Xudoyo, uning qabrini keng qil va uning qusurlarini mag‘firat etib, rahmat nazari bilan nigoh et", deydilar. Shunda Alloh taolo: "œEy bandam, endi namozdan keyin duo qil, ijobat etaman, mag‘firat tilagin, seni kechiraman", der ekan.

Muborak kunlarga yetkazgan Tangrim siz-u bizni sog‘-omon aylab, farzlarni ado etishimizda kuch-quvvat, sabr va mador bersin.

Qayd etilgan