Hikmatli latifalar  ( 12208 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Muhammad Amin  13 Sentyabr 2009, 07:43:44

Kasalvand, keksa imom domla Afandini kechki payt kappon og'zida uchratib iltimos qildi: -Mulla Nasriddin, men bozor qilib chiqqunimcha shu erda kutib turing, gaplashib ketamiz. Afandi sezdiki, domla bozor qilib chiqib, xurjunni ko'targizmoqchi. Afandi domlaga qarab dedi: -Rangingiz bir axvolda, issiq jon... Men borib hovliga xabar berib tursam, qandoq bo'ladi?..

Qayd etilgan


Muhammad Amin  16 Sentyabr 2009, 06:30:22

Mavlono Jaloliddin Rumiy uylarida yeydigan hech vaqo qolmaganini xabar bergan ayollaridan qayta-qayta so‘rayveribdilar:
    -Hech narsa qolmadimi?
    -Yo‘q.
    -Og‘izga oladigan hech vaqo yo‘qmi?
    -Yo‘q.
    -Hech narsa-ya?
    -Hech narsa"¦
    -Rostdanmi?!
    Xazrati Mavlono shodliklaridan yuzlari gul-gul yonib, qo‘llarini duoga ochdilar:
    -Allohim, senga hamdu sanolar bo‘lsinki, uyim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadoniga o‘xshabdi.

Qayd etilgan


Hadija  30 Sentyabr 2009, 16:03:26

Atestla haqidagi hikoyachalar bor edi, qayerga joylashni bilmay qidira-qidira shu yerni maqul topdim. Muhammad Amin, rozi bo'ling...

Атеист профессор бир кун дарсда талабаларга Аллоҳнинг бор ёки йсқлиги тсғрисидаги илм фаннинг муаммоси хақида гапирарди.

У сзининг снги талабалари биридан срнидан туришни ссради ва...

Лроф: Худога ишонасизми?
Талаба: Албатта, жаноб.
Лроф: Худо схшими?
Талаба: Худди шундай.
Лроф: Худо хаммадан кучлими?
Талаба: Ха.
Лроф: Гарчи акам Худодан сзига шифо беришини ссраб ёлвориб ибодат қилган бслишига қарамай вафот стди. Бизларнинг жуда кспчилигимиз бошқаларга улар касал бслган вақтларида ёрдам беришга шошиламиз. Лекин Худо ундай қилмади. Шундай скан у қандай қилиб схши бслиши мумкин?
Талаба: Жим.
Лроф: Сиз жавоб бера олмадингиз. Сизчи. Келинг бошидан бошлаймиз ёш дсстим. Худо схшими?
Талаба: Ха
Лроф: Шайтон схшими?
Талаба: Йсқ.
Лроф: Шайтон қаерлик?
Талаба: Жим.
Лроф: Айтингчи сғлим дунёда ёмонлик борми?
Талаба: Ха.
Лроф: Амонлик хамма ерда бор шундайми?
Талаба: Ха.
Лроф: Хсш, ёмонликни ким сратган?
Талаба: Жим.
Лроф: Дунёда касаллик, ақлан заифлик, бадбашаралик ва шунга схшаш ксплаб нарсалар бор. Шундай смасми?
Талаба: Ха, жаноб.
Лроф: Хсш уларни ким сратган?
Талаба: Жим.
Лроф: Илм-фаннинг таъкидлашича биз сзимизнинг атрофимиздаги дунёни срганиш учун бешта сезги аъзоларимиздан фойдаланамиз. Айтингчи менга сғлим... Сиз хеч қачон Худони ксрганмисиз?
Талаба: Йсқ, жаноб.
Лроф: Сиз бирор мартта Худони ҳис қилиб, татиб, ҳидлаб ксрганмисиз? Сиз сзиннинг бирор бир аъзоингиз ёрдамида Худони борлигини сеза олганмисиз?
Талаба: Йсқ, жаноб. Бундай бслмаган.
Лроф: Шундай бслишига қарамай, сиз халисм Худога ишонасиз тсғрими?
Талаба: Ха, жаноб.
Лроф: Илмий тажрибага, синовга ва бошқа исботланган хақиқатларга ксра Худо йсқ. Бунга нима дейсиз сғлим?
Талаба: Хеч нарса. Менинг фақатгина сз диним бор.
Лроф:    Ха. Дин. Бу илм-фаннинг катта муаммоси.
Талаба: Лрофессор иссиқлик деган нарса бор-а?
Лроф: Ха.
Талаба: Совуқликчи?
Лроф: Ха.
Талаба: Йсқ жаноб. Ундай смас. (маъруза бслиб стаётган хонадаги холат бундай тус олишидан хона жимликка чсмди.)
Талаба: Сизда кспроқ иссиқлик, ундан хам кспроқ иссиқлик, супер иссиқлик, мега иссиқлик, озгина иссиқлик ёки умуман иссиқлик бслмаслиги мумкин. Лекин бизда умуман совуқлик деган нарса йсқ. Биз нолдан 458 градус паст хароратни иссиқлик йсқ холат деб атаймиз, лекин бундан ортиқ бора олмаймиз. Совуқлик деган нарса йсқ. Совуқ деган ссздан биз фақатгина иссиқликнинг йсқлигини таъкидлаш учунгина фойдаланамиз. Биз Совуқликни слчай олмаймиз. Иссиқлик бу снергис. Совуқлик бу иссиқликнинг қарама-қаршиси смас, фақатгина унинг йсқлиги. (Маъруза хонаси жимликка чсмган.)
Талаба: Қоронғулик тсғрисида нима дейсиз жаноб? Қоронғулик деган нарса борми?
Лроф: Ха. Агар қоронғулик деган нарса бслмаса тунни нима деб аташ мумкин?
Талаба: Сиз сна адашдингиз жаноб. Қоронғулик бу бирор нарсанинг йсқлиги. Аур жуда паст, сртача, ёрқин, хамда ста ёрқин бслиши мумкин... Лекин умуман нур бслмаса, у холда биз уни қоронғулик деймиз шундайми, жаноб? Агар биз қоронғуликни сна хам қоронғуроқ қила олсак демак хақиқий қоронғулик йсқ, шундай смасми?
Лроф: Хсш, бу билан нима демоқчисиз?
Талаба: Жаноб, мен айтмоқчиманки, сизнинг фалсафий ғоснгиз нотсғри.
Лроф: Аотсғри? Буни менга тушунтириб бера оласизми?
Талаба: Жаноб, сиз икки хил қараш асосига қурмлган ғослар устида ишласпсиз. Сиз хаёт ва слим, Яхши ва ёмон Худо бор деб бахс қилспсиз. Сиз Худога бирор бир, биз уни слчай олишимиз мумкин бслган, чегараланган деб қарайсиз. Жаноб, илм халигача хаёлнинг нима сканлигини тушунтириб бера олмайди. У слектр ва магнитизмдан жуда кенг фойдаланади лекин у иккисининг хам аслида нима сканлигини халигача тслиқ тушуниб етгани йсқ.

А­нди менга айтингчи професссор, Сиз сз талабаларингизга одамзотнинг маймундан шаклланганлигини хақида маъруза қиласиз тсғрими?
Лроф: Агар сиз табиий сволюяион жараён хақида айтаётган бслсангиз, ха.
Талаба: Сиз бирор мартта сволюяисни сз ксзларингиз билан ксрганмисиз жаноб? (Лрофессор табассум қилиб, бахснинг қаерга қараб кетаётганлигини англаб бош чайқаб қсйди.)
Талаба: Хеч ким сволюяион жараённи тажрибадан стказиб исботлай олмаган скан демек уни қаттиқ туриб бор деб таъкидлашга хам хожат йсқ. Сиз сса сзингизнинг ушбу фикрингизни бошқаларга хам стказишга харакат қилспсиз ва бу холатингиз билан сиз бизнинг ксзимга ҳудди черковнинг попига схшаб ксриниб кетспсиз шундай смасми? (Классда катта шов-шувли овозлар кстарилди.)
Талаба: Бу хонада профессорнинг миссини ксрган бирор-бир киши борми? (Талабалар снди хохолаб кула бошлашди!)
Талаба: Бу ерда профессорнинг миссини сшитган, хис қилган, ушлаб ксрган киши борми? Менимча хеч ким бундай қилмаган. Агар сизнинг маърузангизга ишониб сиз айтган илмий тажрибавий қоидаларга суснадиган бслсак демак сизнинг миснгиз йсқ. (Аудиторисга снди жимлик сснди. Лрофессор хозир талабага анграйиб қараб турарди. Юз ксриниши ҳам анчайин сзгариб кетганди.)
Лроф: Менимча сиз уларни дин томондан тушунганингиз мақсадга муофиқ, сғлим.
Талаба: Худди шундай жаноб. Инсон билан Худо сртасидаги алоқа бу диндир. Барча нарсани тирик ушлаб турган хам худди шунинг сзгинаси.

Qayd etilgan


Hadija  30 Sentyabr 2009, 16:04:31

***
Muallim savol qildi:
   -Bolalar, agar Alloh hammamizning jannatga kirishimizni istasa, nega bu dunyoga yubordi?
   -Bir o‘quvchi o‘rnidan turib javob berdi:
   -Muallim siz ham hammamizning a’lo baholar bilan sinfdan sinfga ko‘chishimizni istaysiz, ammo nega imtihon qilasiz. Barchamizga birday besh baho qo‘yib chiqmaysiz?!

Qayd etilgan


Hadija  30 Sentyabr 2009, 16:05:29

***

O’qituvchi:
-Inson odamsimon maymundan paydo bo‘lgan.
O’quvchi o‘qituvchiga ishorat qilib past ovozda:
-Ba’zilari odamsimon eshakdan.

Qayd etilgan


Hadija  30 Sentyabr 2009, 16:05:59


Bir xristian popi o‘lkamizga kelib, yoshgina boladan cherkovning yo‘lini so‘rabdi.
Bola popni cherkovga kuzatib qo‘yibdi. Minnatdor pop debdi:
- Barakalla, o‘g‘lim! Ertaga ham shu yerga kelsang senga jannatning yo‘lini ko‘rsataman.
Bola javob beribdi:
- Cherkovni yo‘lini bilmagan jannatning yo‘lini qaerdan bilardingiz?!

Qayd etilgan


Hadija  30 Sentyabr 2009, 16:07:21

***

O’qituvchi keltirgan qant-qursini yashirib darsga kirdi-da, o‘quvchilarga qarab:
   -Alloh bor deydiganlar, qani, hozirning o‘zida bergin deb undan biron nima, masalan, qand so‘rashsin-chi, Allohlari ularga berarmikin. Ammo mendan so‘rasangiz shu zahoti berishim mumkin, - debdi. O’qituvchining hiylasini bilib qolgan bir o‘quvchi debdi:
   -Muallim, qand menga allergiya beradi, yaxshisi sizdan bitta olma so‘ray qolay...

Qayd etilgan


Abdulhafiz  31 May 2010, 00:56:04

Shogird:
Ustoz, qurbaqa suvda ko'p suzaverganidan oyoqlarida suzgichlar paydo bo'lgan, degan nazariyaga qanday qaraysiz?
Ustoz: O'sha nazariyaga ko'ra, burgut toshbaqani ustini cho'qiyverib toshga aylantirib yuborgan bo'lsa kerak.

Qayd etilgan


Abdulhafiz  31 Oktyabr 2010, 16:16:04

Nasriddin Xo'jadan so'radilar:
- Xo'jam! Shu, dunyo necha chaqirim kelarkin?
Shu asno yonlaridan tobut ko'tarib o'tdilar. Nasriddin Xo'ja tobut tomonga ishorat qildi:
- Ana undan so'ranglar, o'lchash ishini bitirib qaytyapti!..

Qayd etilgan


Abdulhafiz  31 Oktyabr 2010, 16:18:45

- Alloh bor bo'lsa, mo'jiza ko'rsatsin! - degan kishiga bir shayx:
- Dunyoda mo'jiza bo'lmagan narsani sen ko'rsat! - deb javob beribdi.

Qayd etilgan