Partiyaning oltinlari. Igor Bunich  ( 127890 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 36 37 38 39 40 41 B


Musannif Adham  21 Sentyabr 2012, 01:23:40

Gumanitar yordam niqobi ostida mamlakat ustidan xalqaro homiylik o‘rnatilgan. Sirasini aytganda, mamlakat mustaqilligi yo‘qolib bo‘ldi.

Hozir uning istiqbolini kim va qaerda belgilayapti?

Bolsheviklar qanday qo‘qqisdan paydo bo‘lgan bo‘lsalar, shunday g‘oyib bo‘ldilar. Muayyan jahon tizimlari bir vaqtlar ularni Rossiyaning ustiga uloqtirgan edilar. Hozir bolsheviklar shu tizimlarga singib ketdi.

Rossiyaning hozirgi hukumati — yo yashirin holatga ko‘chgan nomenklaturaning ar’ergardi, yoxud yashirin holatdan chiqib kelayotgan yangi nomenklaturaning ilg‘or otryadi. Tushunib bo‘lmaydi. Birdan-bir xursand bo‘ladigani shuki, hech kim ortiq kommunizm qurmayapti.

Shunisiga ham rahmat!

Sankt-Peterburg, yanvar-mart, 1992 yil.

Qayd etilgan


Musannif Adham  21 Sentyabr 2012, 01:41:07

MUNDARIJAAdabiy-badiiy nashr
IGOR BUNICH. PARTIYANING OLTINLARI


Toshkent «Ma’naviyat» 2005
Muharrir U. Kuchqorov
 Rassom M. A’lamov
 Musahhih Sh. IlhombekovaTerishga 07.10.2004 y. da berildi. Bosishga 15.02.2005 y. da ruxsat etildi. Bichimi 84x108/ Taims garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi. Shartli b. t. 19,74. Shartli kr.-otg. 20,16. Nashr t. 21,43. 5000 nusxa. Buyurtma  â„–A-0132. Narxi shartnoma asosida.


«Ma’naviyat» nashriyoti. Toshkent, Buyuk Turon, 41-uy, Shartnoma 09-05.
Kitob mas’uliyati cheklangan jamiyat «KAOKYECHT VKYE» korxonasida tayyorlanib, O’zbekiston Matbuot va axborot agentligining «O’zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyida chop etildi. 700129. Toshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy. 2005.

Qayd etilgan


Musannif Adham  21 Sentyabr 2012, 01:47:16

P.S. Ushbu kitobni tahrirlash va forumga joylashga orada katta tanaffuslar bilan qariyb 3 yil vaqt ketdi. Bu asarni dastlab 2005 yil oktyabrda, hali kitob shaklida chiqmasidan oldin bir gazetada o'qigan edim. Keyinchalik 2007 yilda kitobni to'liq o'qib chiqdim. Sovet davri tarixi bilan qiziqqanlarga albatta shu kitobni o'qib chiqishni tavsiya qilgan bo'lardim.

Qayd etilgan