Sedana barcha dardlarga shifo  ( 25311 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Ansora  19 Aprel 2010, 20:40:36

* * *

Тиш оғриғида седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасига бир кун бсктирилади, сснг сузиб олинган седана ҳавончада схшилаб туйилади-да, уни сиқилгандаги суви тиш оғриган жойга озгина пахтага шимдириб қсйилади.

* * *

Седанани туйиб, унинг 20 грамми санавбар чспининг 25 грамми ва узум сиркасининг 100 мл. билан бирга қайнатилади, сснгра сузилади ва оғиз чайилса, тиш ва милк оғриғига фойда қилади. Бу даво усулларини хозиқ табиб маслаҳати билан амалга оширса бслади.

* * *

Сариқ касаллигидан сснг бемор ксзининг оқида сариқлик сақланса, уни йсқотиш йсли шундай: седананинг 7 донаси бир кунга аёл сутида сақланиб, сснг сузиб олинади, седанани туйиб, сиқиб олинган суви ксзга томизилса, унинг сариқлиги кетади.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:42:32

СЕДААААИАГ АҒИ ҲАҚИДА

Седана ёғининг халқ табобатида олиш усули қуйидагича: седананинг туйиб слакдан стказилган унидан 20 мисқоли (100 граммчаси) ва ширин бодом мағзи псстининг ун каби туйилганидан 30 мисқоли (150 граммчаси) тагидан олов билан қиздирилган мис лаганга солиб, 5 мисқол (25 граммча) оққанд ёки шакар билан илиқ сувда биргаликда хамирга схшатиб ишланади, ишланиш давомида ҳосил бслган ёғи олинади.

* * *

Шарқ табобати маркази томонидан тавсис стилган снгича усул қуйидагича: седананинг туйиб слакдан стказилган унидан 100 грамми солинган идишга керакли миқдордаги узум сиркаси седанани ксмадиган қилиб қуйилади, етти кун қоронғи жойда чайқатиб-чайқатиб сақланади. Сснгра 500 мл. зайтун ёғи ёки ширин бодом ёғи билан биргаликда то узум сиркаси буғланиб кетгунча буғли сувда қайнатилади, лекин бунда ёғ доғ бслиб кетмаслиги керак. Сснгра сузиб олинади.

* * *

Седана ёғи юз фалажида бурунга икки-уч ой давомида томизиб турилади.


Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:44:22

* * *

А­мизикли онадан сут чиқишини кспайтиради. Бунинг учун икки-уч ой давомида 2 граммдан уч маҳал ичилса ёки шу ёғдан кскракка суртиш керак бслади.

* * *

Қовоқ уруғига схшаш ва ингичка гижжаларни ҳайдаш учун седана ёғидан икки-уч ой давомида 2 граммдан кунига уч марта ичиб туриш тавсис стилади.

* * *

Яна шу муҳлатда шунчадан миқдорда истеъмол қилинса ва киндик ости қовуқларға суртилса, ҳайз қонини ҳайдайди ва слик ҳомилани туширади.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:46:05

* * *

Бавосир (геморрой) да седана ёғидан икки-уч ой давомида 2 граммдан кунига уч маҳалдан ичиб турилса, фойда беради, шунчасини йсғон ичак оғзига суртилса ҳам давоси бор.

* * *

Қораталоқ қаттиқлигини кетказиш учун юқоридаги усулда истеъмол қилиш ёки ташқаридан суртиш тавсис қилинади.

* * *

Седана ёғидан 2 граммини кунига уч маҳалдан тизза ксзига суртилса, унинг оғриқларига даво бслади.


Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:46:42

* * *

Совуқдан бслган иситмада седана ёғидан икки-уч ой давомида 2 граммдан кунига уч маҳалдан ичилса, фойда қилади. Юқоридаги ҳолатларнинг барчасида хозиқ табиб билан маслаҳатлашиб иш тутилса, мақсадга мувофиқ бслади.

* * *

Седана ёғи танага суртилса, газандалар сқин келолмайди ва чақмайди.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:48:53

СЕДААААИАГ ҒАЙА ИТИББИЙ ХОСИЯТИ ҲАҚИДА

Седана ёғи жигар учун ножсс таъсирга сга. Жигарида оғриқ бслган ёки унинг фаолистида сзгариш бслган беморларга седана ёғи истеъмол қилиш ман стилади. Ташқаридан суртиш мумкин, бу фақат хозиқ табиб ёки шифокор тавсисси билан бажарилади.

ХАЛҚ ТАБИБИ САФАА  МУҲАММАД ТАВСИЯЛАА И

Қовурилган седанани зайтун ёғига аралаштириб, тумов бслган кишининг бурнига томизилади.

* * *

Ҳайз келмай қолганида 15 грамм седана, 30 грамм арпабодиён бир стакан сувда қайнатилиб, уч маҳал бир ош қошиқдан етти кун давомида ичилади. Бу қайнатма шамоллашда ҳам ёрдам беради.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:50:24

* * *

Седана уруғини куйдириб, ёғ ёки хинага аралаштириб бошга суртилса, соч тскилишининг олдини олади.

* * *

Седана уруғини аччиқ тарвуз (ханзил) сувига қсшиб киндик остига суртилса, қориндаги қурт-гижжаларни туширишга ёрдам беради.

* * *

Исириқ ва седана уруғини туйиб, бирор ширинликка (асал ёки новвот) аралаштирилади. Сснг иссиқ баданга суртиб, сраниб ётилса танадаги намликни камайтиради.

* * *

Бавосирни даволашда седана уруғидан кунига 0,5-1 граммдан икки-уч маҳал истеъмол қилиб юрилади. Вазелин ёки мол ёғига аралаштириб касал жойга суртилса ҳам ёрдам беради.


Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:51:17

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абу Али ибн Сино. «Тиб қонунлари», II китоб, Тошкент, «Фан» нашриёти. 1982 йил, 590-591 бетлар.
2. М.Аабиев, В.Шалиёв. А.Иброҳимов, «Шифобахш неъматлар», Тошкент. «Меҳнат», 1986 йил, 75-бет.
3. «Табобат дурдоналари», Тошкент, Ибн Сино. 1990 йил, 75-бет.
4. Ш.А­ргашев, «Табиатнинг сзи табиб», Тошкент, Ибн Сино, 2003 йил.
5. Ж.Жсраев, М.Жсраев, «Зуфунун табобати», Тошкент, «Истиқлол», 2007 йил, 124-129-бетлар.
6. «Табобат хазинаси дурдоналаридан», Тошкент «Медияина», 1987 йил.
7. Алихонтсра Соғуний, «Шифо ул-илал». Тошкент, «Мовароуннаҳр», 2004 йил.


Qayd etilgan