Dunyoning mashhur insonlari (shoir, faylasuf, adib.va h.k.)  ( 11197 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


braupov  13 May 2010, 16:56:44

Толстой Лев Аиколаевич (1828—1910) — улуғ рус адиби.
Тилье Клод (1801—1844) — франяуз адиби.
Торо Генри Дсвид (1817—1862) — америкалик адиб.
Тулкураняи Овас (1450—1525) — арман шоири.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — рус адиби.
Тусий Асади (Х1а.) — сронлик шоир.
Тсн Ипполит (1828—1893) — франяуз тарихчиси.
Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — рус шоири.
Уайльд Оскар (1856—1900) — инглиз адиби.
Уолпол Гораяий (1717—1797) — инглиз ёзувчиси.
Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — рус педагоги.
Фалес Ги Милита (с.а. 624—546) — қадимги юнон файласуфи.
Фаррухий (? — 1037) — форс-тожик шоири.
Фақирий Абдураззоқ (1883—1925) — сзбек шоири.
Фейербах Людвиг (1804—1872) — улуғ олмон файласуфи.
Феогнид (с.а. XI аср) — қадимги юнон шоири.
Феокрит (с.а. III а.) — қадимги юнон шоири.
Филдинг Генри (1707—1754) — инглиз ёзувчиси.
Фирдавсий (940—1020) — форс-тожик тилида ижод қилган улуғ шоир.
Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) — рус ёзувчиси.
Фонтенель Бернард Де Бовье (1657—1757) — франяуз ёзувчиси.
Франко Иван Яковлевич (1856—1916) — украин адиби.
Франс Тибо Анатоль (1844—1924) — франяуз адиби.
Фузулий Муҳаммад (1502—1562) — улуғ озарбойжон шоири.
Фуллер Томас (1608—1661) — инглиз адабиётшуноси.

Qayd etilgan


braupov  13 May 2010, 16:57:51

Фурқат Зокиржон (1858—1909) — атокли сзбек шоири.
Хайём Умар (1048—1131) — форс-тожик тилида ижод қилган шоир ва олим.
Хоний Аҳмад (XVII а.) — курд шоири.
Хоразмий Ҳофиз (XIV—XV асрлар) — сзбек шоири.
Хусрав Аосир (1004—1073) — форс-тожик шоири.
Хсжандий Камол (? — 1400) — форс-тожик шоири.
А¦ияерон Марк Туллий (с. а. 106—43) — римлик файласуф, давлат арбоби.
Чавчавадзе Александр (1786—1846) — грузин шоири.
Ченнинг Уильсм А­ллера (1780—1842) — америкалик ёзувчи.
Чернишевский Аиколай Гаврилович (1828—1889) — рус файласуфи.
Чехов Антон Лавлович (1860—1904) — рус ёзувчиси.
Чосер Жефри (1340—1400) — инглиз шоири.
Шавқий Аамангоний Шамсиддин Ҳасан сғли (1805— 1889) — сзбек шоири.
Шамфор Аикола Себастиан (1741 — 1794) — франяуз ёзувчиси.
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — улуғ украин шоири
Шекспир Вильсм (1561 — 1616) — улуғ инглиз драматурги.
Шелли Лерси Биши (1792—1822) — инглиз шоири.

Qayd etilgan


braupov  13 May 2010, 16:58:30

Шиллер Фридрих (1750—1805) — улуғ олмон шоири.
Шопенгауср Артур (1788—1860) — олмон файласуфи.
Шоу Жорж Бернард (1856—1950) — инглиз драматурги.
А­мирсон А альф Уолдо (1803—1882) — америкалик шоир.
А­схил (с. а. 525—456 йиллар) — қадимги юнон шоири.
А­твес Иожеф (1813—1871) — венгер адиби.
Ювенал Деяим Юний (60—127) — А им шоири.
Югнакий Аҳмад (XII—XIII а.) — атокди сзбек шоири.
Юсуф Хос Ҳожиб (1021 — ?) — Марказий Осиёлик улуғ шоир ва мутафаккир.
Қобус ибн Вушмагир (976—1012) — тожик мутафак-кири.
Қутб Хоразмий (XVI аср) — атоқли сзбек шоири.
Ғарибий Умрзоқ Абдували сғли (1877—1961) — сзбек шоири.
Ҳайрат Тсрақсрғоний Умрзоқ Холбой сғли (1845—1915) — сзбек шоири.
Ҳамадоний А ашидидяин (1247—1318) — форс-тожик шоири.
Ҳофиз Шамсиддин Муҳаммад (1325—1389) — улуғ форс шоири.

Qayd etilgan


Akbarjоn  30 May 2010, 23:20:10

Bu yerda faqat shu mashxurlarning kim bo'lganligi va qachon qayerda tug'ilganligi xaqida ma'lumot beriladimi?
ular xaqida to'liqroq ma'lumot berib borilsa yanda yaxshiroq bo'lardi

Qayd etilgan