Kassalik turlari va Ularga davo bo`luvchi beozor dorivorlar.  ( 30481 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Robiya  03 Iyul 2010, 12:03:04

:bsm:

Biz bu mavzu davomida   o`lkamiz zaminida xo`jaliklarda, tomorqalarda  qolaversa, bog` va bog`chamizda mavjud bo`lgan tabiat ne`matlari vositasida qanday xastaliklarni davolash mumkinligi, ularning salomatlikka foydaliligi haqida qisqacha, ixcham ma`lumotlar berib o`tishga harakat qilamiz


Лиёнисталик - ёлғизликни, ҳеч кимга керак смасликни ҳис қилиш, сшашни истамаслик, сътибор ва меҳрни етарлича олмаслик туфайли келиб чиқади.

Аллергис - сз кучига ишонмаслик, бошдан стказилган тушкун кайфист, қсрқув ҳисси.

Лоқайдлик, руҳсизлик - ҳиссиётларни "бостириш", қсрқув, ҳадик, шахсий "мен"ини бостириш, бепарволик.

Аппендияит - қсрқув, ҳаётдан қсрқиш.

Артрит, подагра - атрофдагилар томонидан меҳр ксрсатилмаслиги, сзига кескин танқидий қараш, хафа бслиш ҳисси, кучли қаҳр-ғазаб.

Qayd etilgan


Robiya  03 Iyul 2010, 12:03:36

Астма (ксксов) - бсғувчи муҳаббат, ҳиссиётларни бостириш, ҳадиксираб сшаш, ксз тегиши.

Уйқусизлик - қсрқув, ҳадик, айбни ҳис қилиш ҳисси, ишончсизлик.

Қутуриш - сувдан қсрқиш, тажовузкорлик.

Ксз касалликлари - ғазабланиш, кайфистнинг ёмон бслиши.

Ошқозон касалликлари - қсрқув.

Qayd etilgan


Robiya  03 Iyul 2010, 12:04:00

Тиш оғриғи - узоқ вақт бир қарорга келолмай қийналиш, аниқ ва кескин қарор чиқара олмаслик.

Оёқ оғриғи
- келгуси ишлардан, тан олмасликларидан қсрқиш, ёшликда олинган жароҳатларга кучли боғлиқлик.

Бурун касалликлари - кучли хафагарчилик, сзининг кераксизлигини ҳис қилиш, ҳеч ким сезмаётгани ва жиддий қабул қилмаётганидан сиқилиш, сзганинг ёрдамисиз бирор иш қила олмаслик.

Жигар касаллиги - ғазаб, доимий хафа бслиб юриш, ҳамиша сзини оқлашга уриниш, доимий нохуш кайфист.

Буйрак касалликлари - зерикиш, сзидан жаҳлланиш, сзини қаттиқ танқид қилиш, ҳиссиётларнинг етишмаслиги, кснгил қолиши, омадсизлик, бирор ишни уддалай олмаслик, воқеа-ҳодисаларга худди ёш болалардек муносабат билдириш, мағлубистлар.

Qayd etilgan


Robiya  03 Iyul 2010, 12:04:37

Бел оғриғи - моддий таъминот сабабли ҳиссий қсллаб-қувватлаш ва меҳр-муҳаббатнинг бслмаслиги, ҳадиксираш.

Тизза оғриғи - мағрурлик, калондимоғлик ва қсрқув.

Турли сралар ва оғриқлар - бировларга нисбатан сширин ғазаб.

Ссгаллар - ксз тегиши ва ҳасад.

Бронхит - тортишувлар, оиладаги нотинчлик ва кескин салбий муҳит.


Manba

Qayd etilgan


JaviK  03 Iyul 2010, 12:35:45

Интернет сайтларидан бирида касалликларнинг руҳий сабаби келтирилган. Қуйида ана шу ҳақда сқийсиз...

Лиёнисталик - ёлғизликни, ҳеч кимга керак смасликни ҳис қилиш, сшашни истамаслик, сътибор ва меҳрни етарлича олмаслик туфайли келиб чиқади.


Сурункали ичкиликбозлик ва алкоголизм нима?

Шунингдек ичкилликка мубтало бслиш алкогол таъсирига чидамлиликнинг пасайиши, натижасида организмда оғир нерв-психик бузилишлар сна характерли томони сз-сзини танқид қила билмаслик туфайли ичимликка муттасил берилиб кетади. Лиснисталикка хос, хусусистни араб маърифатчиси Ал-ФАА АДЖИ чиройли қилиб, шундай таърифлайди: «Вино, ароқ ичган киши тсртта хусусистга сга бслади: бошланғич даврда тустовуқ каби товланади - гердайиб, мақтончоқлик ва виқор билан аста-секин қадам ташлайди ёки слтирган бслса атроф теваракка аланглайди. Сснгра маймун сифат ҳаракатлар билан, барча билан ҳазиллашиб сйнашади, ашула айтади ёки йиғлайди «мен етимманми...» дейди. Учинчи даврда у сзини шердек билиб, мактончоклик билан гердайиб, сз кучига юқори баҳо беради ва охирги тсртинчи босқичда у чсчкага айланади - сзини билмай балчиқда ётиб қолади». Ажойиб схшатиш, шундай смасми?!

Тсртинчи босқич - юқорида қайд стилган барча белгилар чуқурлашади. Озгина миқдорда алкоголли ичимлик ичса ҳам унга жуда ёмон, салбий таъсир стади, бироз кспроқ ичса аҳволи оғирлашади ва ичимликнинг миқдори бироз ошса ҳам кучли-ёмон таъсир стади. Миссига қон қуйилади (инсульт). Ҳушидан кетади, умумий наркоз ҳолатига тушиб, нафас марказининг фалажи туфайли дунёдан ксз юмади.

Qayd etilgan


JaviK  03 Iyul 2010, 12:38:53

Аппендияит — ксричак чувалчаксимон ссимтасининг сллиғланишидир.

Ушбу ссимтага микроблар турли йсл билан кирадилар: ссимта ичида ичак шиллиғи, овқат моддалари, ҳар хил микроблар, баъзан "ахлат тоши" ва бошқа хил жисмлар бслиши мумкин.
 
Аксари ҳолларда сткир аппендияит қорин пастида, снг томонда тссатдан оғриқ пайдо бслади. Оғриқ тсш остида ёки киндик атрофида сезилади, кейинчалик қориннинг снг томонига, съни ксричак жойлашган қисмига стади. Бемор йсталганда, тана ҳолатини сзгартирганда, айниқса, чап ёнбоши билан ётганда оғриқ зсрасди. Агар бу оғриқлардан ташқари бошқа симптомлар қсшилмаса илиқ сув билан ҳуқна қилиб, ксричакни нажасдан тозаланса, ҳуқна таъсиридан сснг беморни хотиржам ётишига имкон берилса ва оғриқли жойга совуқ грелка (муздек сув ёки муз тслдирилган) қсйилса, етарли бслади. Сснгра иложи бслса, лоақал 1 сутка овқат ейилмайди (сув талабга сраша ичилади).

Qayd etilgan


munisaxon  04 Iyul 2010, 14:30:42

Ma`lumki tabiat ne`matlari bo`lmish mevalar, sabzavot va rezavorlar shuningdek turli o`simlik mahsulotlari qadim zamonlardan beri oziq- ovqat vazifasini o`tash bilan birga dorivor vosita sifatida ishlatilib kelinadi. Har bir o`simlikning o`ziga xos xususiyatlaridan xabardor bo`lib ularni tadbirkorlik bilan o`rnida ishlatish yoki iste`mol qilish ma`lum bir hastalikning oldini olishda va davolashda insonga yordam beradi.
Tabiatda, tevarak atrofimizda o`sib yotgan yovvoyi va madaniy o`simliklardan — beozor dori sifatida foydalanish mumkin. Ammo har bir bemor o`z salomatligini mustahkamlashi uchun qanday parhez tutuish va qaysi noz- ne`matlardan iste`mol qilishini aniq bilishi kerak. Bunda albatta davolovchi shifokorning maslahatlariga amal qilish lozimligini yana bir bor eslatib o`tish lozim.
Umuman, tabiat ne`matlarining shifobaxshlik xususiyatlarini bilish va ulardan o`rinli foydalanish inson slaomatligining poydevori hisoblanadi.
Biz quyida o`lkamiz zaminida xo`jaliklarda, tomorqalarda  qolaversa, bog` va bog`chamizda mavjud bo`lgan tabiat ne`matlari vositasida qanday xastaliklarni davolash mumkinligi, ularning salomatlikka foydaliligi haqida qisqacha, ixcham ma`lumotlar berib o`tishga harakat qilamiz

Qayd etilgan


munisaxon  04 Iyul 2010, 14:31:40

Ateroskleroz- arteriya devorlarining zichlashuvi va elastikligining yo`qolib ketishi, teshigining torayib qolishi bilan ta`riflanadigan surunkali kasallik, organlarning qon bilan ta`minlanishini buzilishiga olib keladi.

Sarimsoqli taomlar. Sarimsoq nastoykasi("œAllilsat" 20 tomchidan 3 marta.) Bosh piyoz nastoykasi(20 tomchidan 3 mahla, 3-4 hafta iste`mol qilinadi). Do`lana sharbati(asab sistemasini ticnchlantiradi, yurak mushaklariga darmon bo`ladi, yurak- qon tomirlari va miya tomirlarida qon harakatini yaxshilaydi, uyquni oromli qiladi). Do`lana gullari nastoykasi(kuniga 20 tomchidan 3 mahal ichiladi). Baqlajonli taomlar (qon tarkibidagi hamda tomir devorlaridagi xolesterin miqdorini kamaytiradi). Qovun (folat kislotasini saqlaydi, u organizmda muhim aminokislotalarning hosil bo`lishida, qon plastinkalari — trombotsidlar va qizil qon tanachalari — eritrostitlar hosil bo`lish jarayonida qatnashadi). Karam sharbati. Qovoqli taomlar. Tog`olcha. Xo`jag`at mevalari. Makkajo`xori moyi(salatlarga qo`shilgan holda iste`mol qilinadi, xolesterin miqdorini kamaytiradi). Chilonjiyda mevalari.

Qayd etilgan


munisaxon  04 Iyul 2010, 14:37:32

Artrit- bo`g`imlarning yallig`lanish kasalligi, turli yuqumli kasalliklar, bo`g`imlarning shikastlanishi, xronik kasalliklar- murtak bezlari, o`rta quloq , burun bo`shliqlarining yallig`lanishi, bepand, kasallangan tishlar natijasida sodir bo`ladi.
Qayin sharbati(Березовс‹й сок) iste`mol qilinadi. Seldir sharbati ichiladi. Qorag`at barglari, brusnika barglari hamda na`matak mevalaridan teng miqdorda olib damlama ko`rinishida ichiladi. Petrushka ildizlari asosida damlama tayyorlanib issiq holda kuniga 125 ml dan ichiladi. Artritni oldini olsh uchun o`z vaqtida yuqunli kasalliklarning davolatish, organizmni chiniqtirish lozim. Sovuqdan ehtiyot bo`lish lozim.

Qayd etilgan


munisaxon  04 Iyul 2010, 14:38:31

Anemiya- hajm birligida qon eritrositlari va gemoglobin kamayishi bilan ta`rilanadigan holat, kamqonlik. Anemiya  qon aylanish jarayoning buzilishi, favqulodda yoki surunkasiga qon yo`qotish, qizil qon tanachalarining ko`plab parchalanishi, ko`mikning o`z faoliyatini bajara olmay qolishi, organizmda temir va B12 vitamining yetishmasligidan kelib chiqishi mimkin.
Gazandao`t sharbati ichiladi(o`z tarkibida temir saqlaydi). Ismaloq sharbati, ko`katli chuchvara(folat kisloatasini, temir saqlaydi). Tut. Behi. Olma. Uzum. Bodom (qand bilan). Lavlagi ildizmevasi. Sabzi ildizmevasi. Petrushka. Qovun. Yeryong`oq mag`izi. Ko`k no`xat. Kartoshka. Qovoq. Piyoz. Sarimsoq. Shivit. Marjumak doni. Qulupnay. Oqbosh karam. Baqlajon. Chirqanoq mevalari. Do`lana. O`rik(turshak, bargak). Olcha. Nok. Limon. Po`rtaxol. Makkajo`xori.

Qayd etilgan