TIBBIYOTGA OID SANALAR!!  ( 10740 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


JaviK  30 Iyul 2010, 02:14:38

:bsm:

:as:

TIBBIYOTGA OID SANALARNI JOYLAB BORAMIZ.


Qayd etilgan


JaviK  30 Iyul 2010, 02:15:40

11 феврал - Халқаро беморлар кунни.

Тақвимда 11 феврал "œХалқаро касаллар куни" деб белгиланган. Бу тадбир оғир аҳволга тушган касалларни қсллаб-қаватлашга йсналтирилган.


Qayd etilgan


JaviK  30 Iyul 2010, 02:18:26

1 март - Халқаро фуқаро мудофаси куни.1931 йил бир неча давлатлар ташаббуси билан тиббиёт хизматининг франяуз генерали Жорж Сен-Лол Ларижда "œЖенева ҳудудларинг ассояиаяиссини" ташкил стди, съни "œхавфсиз ҳудудларни ассояиаяиссини". Бу ассояиаяис ксп томонлама битимлар орқали барча мамлакатларда локал хавфсизлик ҳудудларини сратишга йсналтирилган. Кейинчалик ушбу ташкилот Халқаро фуқароларни ҳимос қилиш ташкилотига айлантирилган. 1972 йилда бу ташкилот ҳукуматлар аро ташкилот мақомига сга бслди. Ҳозирги вақтда бу ташкилотга 50-та мамлакат аъзодир, саккизта давлат кузатувчи мақомига сга.


Qayd etilgan


JaviK  30 Iyul 2010, 02:24:17

1 март - Халқаро наркобизнес ва наркомафис билан кураш куни

Халқаро наркоманисга қарши кураш куни инсонист сътиборини сна бир бор бу каби глобал хавфга қаратади.

Qayd etilgan


JaviK  30 Iyul 2010, 02:27:34

22 март - Халқаро сув куни


Qayd etilgan


JaviK  30 Iyul 2010, 02:31:07

24 март - Халқаро туберкулез билан кураш куни.

Халқаро туберкулёз (сил) касаллигига қарши кураш куни Бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилотининг қарорига мувофиқ нишонланади. Худди шу куни немис микробиологи А оберт Кох туберкулёзни пайдо стувчилар ҳақидаги кашфиёти ҳақида сълон қилди


Qayd etilgan


JaviK  30 Iyul 2010, 22:04:22

7 апрел - Халқаро соғлиқни сақлаш куни.


Халқлар саломатлик куни бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилотининг сратилган куни (1948 йил)дан нишонланади. Ўша даврдан бери бу ташкилотга дунёнинг 200 - тага сқин давлатлар аъзо бслди. 

Qayd etilgan


JaviK  30 Iyul 2010, 22:05:53

22 апрел - Ер куни

Бу куннинг нишонланадиган Ер кунидан фарқи шундаки, бу кун инсонистнинг атроф-муҳитни ҳимос қилишга бирлаштиради.

Qayd etilgan


JaviK  08 Sentyabr 2010, 15:45:27

26 апрел - А адиаяион аварис ва ҳалокатларда ҳалок бслганларни ёд стиш куни.

22 йил олдин шу куни Чернобил АА­Снинг 4-чи снегоблокида сдерли реактор назоратдан чиқиб кетди ва портлаш содир бслди. Аварис оқибатларини бартараф стаётганлар сраланди ва катта доза билан нурландилар. Чернобил АА­Сдаги ҳалокатнинг оқибатини бартараф стида 4 мингдан ортиқ инсон иштирок стди, булар: ер ости сувларини фильтрлаш бсйича ишлар билан шуғуллануви мелиораторлар, радиаяисли, кимёвий ва биологик ҳимос бсйича ҳарбийлар, радиоактив ва ифлосланишнинг параметрларини аниқлашда иштирок стган офияерлардир.

Qayd etilgan


JaviK  08 Sentyabr 2010, 15:47:39

8 май - Халқаро Қизил Хоч ва Қизил Ярим Ой куни.

Бу кун 1828 йили худди шу куни туғилган Швейяарислик гуманист Анри Дюнаннинг шарофига қсйилган. Ўтган асрнинг срталарида унинг ташаббуси билан илк бор кснгилликлар гуруҳлари ташкил стилган. Улар уруш майдонларида сраланганларга ёрдан ксрсатган. 1863 йили унинг ташаббуси билан Халқаро Қизил Хоч жамистига асос солувчи анжуман чақирди.
 
Халқаро Қизил Хоч номли расман 1928 йили Гаагадаги 13-чи халқаро анжуманда тасдиқланди. Бу анжуманда ташкилотнинг низоми қабул қилинди. Аизом кейинчалик 1952 ва 1965 йилларда сзгартирилди.
 
1968 йил октсбрида бслиб стган Қизил Хочнинг 25-чи халқаро анжуманида ташкилотнинг снги номи тасдиқланди, съни Халқаро Қизил Хоч ва Қизил Ярим ой ҳаракати.

Qayd etilgan