Tug'ilgan kun  ( 3599 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Robiya  16 Sentyabr 2010, 17:25:08

                                                       Туғилган кун — байрамми ёки мотам?!

Аишонлайми ёки йсқ? Бу саволни снди Исломга қадам қсйганларнинг ҳар бири сзига бериб ксради. Қандай қилиб туғилган кунни нишонламаслик мумкин? Совғалар-чи? А­ътибор? Ахир бир — бирига хурсандчилик бағишлаш, бирга стириб суҳбатлашиш шунчаки ёқимлику! Бунда нима таъқиқланган?

Келинг бошланишига туғилган кун нималигин аниқлаштириб оламиз? Мени тушунишимча туғилган кун бу — бизнинг ердаги вақтимизнинг скуни ҳақидаги огоҳлантирув. Қилмишларимиз тарозига қсйиладиган ва унинг шарофати билан биз Маҳшардан тсғри Жаннат ёки Дсзахга йсл оладиган вақт бошлангани ҳақида бир хабар. Меърож кечасида Аллоҳ таоло Лайғамбаримиз сав га бутун умматга чақирув билан юборди. Улардан муҳимларидан бири чақалоқ туғилганда йиғлаш ва сътиқодли мусулмон вафот стганда хурсанд бслиш анъанаси. Аега бундай деган саволга Лайғамбар сав шундай жавоб қилди: "œБиз чақалоқ туғилганда йиғлаймиз, чунки уни қандай келажак кутспти, бу ҳаётни сз Яратувчисига иймон келтириб тарк стадими йсқми биз билмаймиз. А­ътиқодли киши слганда биз у сз вазифасини бажариб иймонли киши сифатида абадий юахт сари кетганига хурсанд бсламиз".

Қадрли мусулмонлар! Биз сиз билан нима қилспмиз? Биз сзимизни аксинча тутспмиз. Фарзанд туғилганда шунчалик хурсанд бсламизки, қувончдан сзимизни қсйишга жой тополмаймиз. Ва бу шодлик йилдан — йилга кспайиб бораверади. Биз бир — биримиз дунёга келган бу "œмашҳур" сана билан табриклашда давом ставерамиз. Биз шундай хурсанд бсламизки, гсё сзимизда қандайдир катта қадристни ҳис қиламиз, худди усиз бу дунё мавжуд бсла олмайди. Ҳатто Исломга сътиқод қилувчилар ҳам болаларини туғилган кун билан табриклаб, сзларини шундай деб оқлашади: "œболалар хурсанд бслсин..." "œҒамхср" ота-оналар сйлашмайдики, болада олинган билим нақшланиб қолади, кейин уни сзгартириш жуда қийин бслади. Кспчилик ота — оналар бу кунги сътибор билан йилнинг бошқа кунларидаги сътиборсизлигини қоплашади, сзининг снг муҳим даврида бола сз ихтиёрига, аниқроғи "œтеленснс" ёки компьютер ихтиёрига қсйилган бир пайтда.

Ҳамма ота — оналар ҳам сз фарзандларига Ҳақ Кун, слим ҳақлиги, бизни Ким ва нима учун сратганини айтишадими? Минг афсуслар бслсинким, Исломни қаттиқ тутган оила фарзандлари катта бслган сари Ислом қоидаларига асосан сшамайди. Аега? Чунки улар кичкиналигида уларнинг ота — онаси Ислом ҳақидаги тушунчалар "œисломий оила" да "œсз-сзидан" шаклланади деб ҳисоблашади. Бизнинг бурчимиз — сз фарзандларимизга сътиборли бслиш, вақти — вақти билан уларни хурсанд қилиш ва совғалар билан рағбатлантириб туриш (йилда бир марта смас!) ва агар лозим бслса — уларни қаттиқ койиш ҳам. Қиёмат кунида ота — оналар фарзандлари ҳақида сйлай олмайдиган, лекин фарзандлар сзининг қилган гуноҳлари учун ота — онасини жавобгар қилиб турган бир пайтда Қуръон ва Суннатга риос қилиб сшаган оилаларгина бахтли бслади.

Фарзанд биринчи марта "œБисмиллоҳ" ссзини айтганда Аллоҳ фаришталарга боланинг отасини гуноҳларини счиришни буюрар скан. Болаларини асб слимнинг мавжудлиги ва абадий ҳаёт ҳақида ҳикос қилиш кунини орқага сурганлар қаттиқ адашади. Бола бу ҳақда қанчалик срта билиб олса, қалбидаги иймон уруғлари шунчалик чуқур илдиз отади. Биз қанчалик уни турли беҳуда ишлар билан банд қилсак — туғилган кунда хурсандчилик қилиш ва бошқалар — у шунчалик ксп "œА­ҳтимол!" га умид қилади. Аллоҳ "œғазаби"дан олиб стади, Азроил фаришта азобларидан олиб стади, Сирот кспригидан олиб стади, Мезон тарозиларидан олиб стади ва бошқалар.

Шундай аталадиган байрам мавжудлигидан бошлаб стган вақт давомида биз нима билан табриклаш кераклигини аниқлай олмадик. Ахир ҳар бир шундай кун билан биз слим дарвозасига снада сқин бсламиз-ку!

Qayd etilgan