Қоҳу  ( 6170 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Hadija  01 Noyabr 2010, 15:33:59

Қоҳу

Буни срис тилида "Салат" дейишади. Қоҳу аслида маълум ва машҳур ссимлик бслиб, уни скиб ҳам кспайтиришади, чсл-даштларда ссадиган турлари ҳам бор. Халқ орасида уни қсзи-қулоқ ҳам дейишади. Табобатда асосан маданийлашган, съни сувли ерларда скиладигани қсл келади. Мана унинг фазилатлари ҳақида "Туҳфаи Ҳусайний" муаллифи нима дейди:
 
Барча кскатлардан серозиғи ул,
Лишириб ейилса — овқатдир маъқул.
Адимда бор — шундай дейишган асҳоб
Мастликни кесади, ичилса шароб.
Сувларнинг зарарин қилар бартараф,
Одамда сҳтилом бслса сна наф.
Истеъмол қилинса кспаср уйқу,
Бироқ ел туғдирар танидаги сув.
Истеъмол қилинса сутни оширар,
Уруғи манийни кесиб шоширар.
Қоҳудан айласа ҳар қачон бисёр,
Боҳ кетар, ксз заиф бслар тангу тор.

 
Фақат шугина смас, бошқа хислатларга ҳам бой бслган қоҳунинг мизожи совуқ ва иккинчи даражада қуруқ.
 
Унинг шифобахшлик фазилатлари: буни еса, қонни тозалайди, танада соғлом, суюқ қон ҳосил қилади, бу борада бошқа шифобахш воситалардан самаралироқ ҳисобланади, қолаверса, сув ва ваболи ҳаво зарарини даф қилади, номақбул сув ва ҳавони ислоҳ қилади, сафроли қон босими кстарилиши ва сафро шиддатини, шунингдек, савдоли моддани пасайтиради, кучли чанқаш ва баланд ҳароратни босади, бадандаги тсқилмаларни очади, баданнинг пастки қисмидан зарарли ҳовурларнинг мисга чиқиб боришига йсл қсймайди, иссиқлик ва қуруқликдан бслган бош оғриғи, йстал ва тумовни даф қилади, уйқуни келтиради, иссиқ шишларни қайтаради, ични юмшатади, пешоб келишини равонлаштиради, айниқса буни ювмай ейилса, бу борадаги даволик фазилати кучлироқ бслади. Шунингдек, аъзолар сллиғланиши, мохов иллати, телбалик, сариқ хасталиги, аёллар сийнаси дарди, иссиқ ҳарорат (иситма), қовуқ ичидаги сралар, сийдик йсллари ва сийдик ачишишига даво бслади. Бу баргга сирка пуркаб ейилса, иштаҳани карнай қилади, сариқ касаллигини даф стади, меъда дардини босади.

Qayd etilgan