Nega olimlar Xudo va o'limdan keyingi hayotga ishonishmaydi?  ( 32374 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


Muvahhid  24 Dekabr 2010, 17:31:48

Men dedim:o'lgandan so'ng tirilish bor,
Munajjimu tabiblar qildi inkor.
So'zingiz rost bo'lsa , menga ne zarar
Men haq bo'lsam, sizning holingiz dushvor...


                     
 
Abu Alo Ahmad ibn Sulaymon Tanuhiy Maarri

Qayd etilgan


Muhammadali  26 Dekabr 2010, 21:31:53

Bunday o'ylab qaraganda aslida olimlar tabiatni o'rgangan sari uning cheksizligi, murakkabligi, go'zlalligi va h.k sifatlarini ko'rib yaratuvchiga yanada ko'proq iymon keltirishlari kerak. Lekin, hayotda esa buning aksini kuzatayapmiz...

Imom G'azzoliy Hazratlarini Ihyou Ulumiddin asarlarida yozib otgan quyidagi satrlari yuqoridagi fikringizga qisman tushuntirish beradi degan umiddaman:


Aqliy ilmlar dunyoviy va uxroviyga bo‘linadi.

Dunyoviy ilm tabiblik, hisob, muhandislik, munajjimlik va boshqa sanoat hamda hunarmandchilik ilmlaridan iborat. Uxroviysi esa «Ilm kitobi»da batafsil bayon qilganimizdek, qalb holatlarini, amallarning ofatlarini, Alloh taoloni sifatlari va af’ollari bilan bilishdir. Bu ikkisi, ya’ni dunyoviy va uxroviy ilm bir-biriga muvofiq kelmaydigan ilmdir. Ya’ni, qay bir kishi himmatini bularning biriga sarflab, unga chuqur kirishib ketadigan bo‘lsa, aksar holatda ikkinchisiga qalb ko‘zi bilan qarashdan ojiz bo‘ladi. Shuning uchun Ali roziyallohu anhu dunyo va oxiratga uchta misol keltirganlar: «U ikkisi tarozining ikki pallasiga o‘xshaydi. (Birini og‘irlatsangiz, ikkinchi yengillashadi.) Mashriq va mag‘ribga o‘xshaydi. (Biriga yaqinlashsangiz, ikkinchisidan uzoqlashasiz.) Yana ikki kundoshga o‘xshaydi. (Birini rozi qilsangiz, ikkinchisi xafa bo‘ladi)». Shu sababli dunyo ishlari to‘g‘risida, ya’ni tabobat, hisob, muhandislik va falsafada o‘ta dono bo‘lgan kishilarning din ishlarida johil ekanliklarini va aksincha, oxirat ilmlarining nozik nuqtalarigacha xabardor bo‘lgan olimlarning dunyoviy ilmlarning ko‘pidan bexabarliklarini ko‘rasiz. Chunki aqlning quvvati ko‘p holatlarda ikkalasini birgalikda egallashga yetmaydi. Albatta ularning biri (bilan chuqur mashg‘ul bo‘lish) ikkinchisining mukammal bo‘lishidan to‘sib qo‘yadi va shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Jannat ahlining ko‘plari sodda kishilar bo‘ladi», deganlar (Bazzor rivoyat qilgan va zaif, degan). Ya’ni, dunyo ishlari to‘g‘risidagi soddalik nazarda tutilyapti.

Hasan Basriy rahmatullohi alayh ba’zi ma’ruzalarida aytgan ekanlar: «Agar sizlar biz ko‘rgan zotlarni ko‘rganingizda albatta ular jinni bo‘lsalar kerak, der edingiz va agar u zotlar sizlarni ko‘rganlarida bular shaytonlar bo‘lsa kerak, deyishardi». Siz qachon din ishlaridan boshqa ilmlarda dono kishilar inkor qilgan ajoyib hodisalarni eshitganingizda bularning inkor etib, haqiqatni qabul qilmasliklari sizni aldab qo‘ymasin. Zero, mashriq tomonga qarab yo‘l bosib ketayotgan kishi mag‘rib tomonda topiladigan narsalarga ega bo‘lmog‘i mumkin emas. Dunyo va oxirat ishlari ham xuddi shu kabi joriy bo‘ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo quyidagi oyatida aytadiki:

«Albatta Bizga ro‘baro‘ bo‘lishni umid qilmaydigan, hayoti dunyoning o‘zigagina rozi bo‘lib, o‘sha bilan xotirlari jam bo‘lgan kimsalar hamda Bizning oyatlarimizdan g‘ofil qolgan kimsalar - ana o‘shalarning joylari kasb qilib o‘tgan gunohlari sababli do‘zaxdir» (Yunus surasi, 7-8-oyat).

«Ular oxiratdan g‘ofil-bexabar bo‘lgan hollarida faqat hayoti dunyoning zohirinigina bilurlar» (Rum surasi, 7-oyat).

«Bas, (ey Muhammad alayhissalom), siz Bizning eslatmamizdan orqa o‘girib ketgan va faqat hayoti dunyonigina istagan kimsalardan yuz o‘giring! Ularning «ilm»dan yetgan joylari mana shu (hayoti dunyo matolarinigina istash)dir» (Van-najm surasi, 29-30-oyatlar).

Qayd etilgan


Nurdinboy  30 Dekabr 2010, 14:11:40

Muhammadalining javoblari haqiqatda asosli va go'zal javob bo'libdi. Menimcha Bek aka o'zlari uchun haqiqiy aniq  javobni oldilar shekilli.

Qayd etilgan


Abdulhafiz  23 Yanvar 2011, 07:51:36

Динсизлар борлиқнинг сратувчиси мавжудлигига ишонмайдилар. Уларнинг айтишича, барча нарсалар қадимий бслиб, модда бирламчидир. Табиатдаги барча нарсалар вақт стиши билан сз- сзидан келиб чиққандир. Шу гапларни бир сйлаб ксрайлик-чи.

Бу ҳақда доктор А­рфанг Вильсм қуйидагиларни айтади:
«Мен худонинг борлигига ишонаман. Чунки, слектрон ва протонларнинг сз-сзидан пайдо бслиб қолганини тасаввур қила олмайман. Шунингдек, биринчи атом ҳам сз- сзидан пайдо бслган смас. Биринчи проплазма, биринчи уруғ, биринчи ақл ҳам шундай. Мен Аллоҳнинг борлигига ишонаман, чунки атрофимиздаги ксриб турган барча нарсаларнинг пайдо бслишининг сгона мантиқий тафсири Аллоҳнинг борлигидир».

Доктор Вайн Уорд шундай дейди:
«Борлиқ сз-сзидан пайдо бслган, деган назарислар унинг бошланишини аниқлашдан ожиздир. Улар ҳамма нарсани «биринчи бошланишида сз- сзидан бслиб қолган» дейишдан нарига ста олмайдилар. Аарсаларнинг сз-сзидан вужудга келиши тсғрисидаги фикр Аллоҳнинг борлигини тан олмайдиганлар сйлаб чиқарган гаплардир. Аслида, диний сътиборни четга қсйиб қараганда ҳам, Аллоҳнинг борлиги тсғрисидаги фикр «нарсалар сз- сзидан пайдо бслган» деган фикрдан ксра ақлга ва мантиққа сқинроқдир. Ҳеч шубҳа йсқки ва бслиши ҳам мумкин смас, борлиқдаги ажойиботлар қатъисн далолат қиладики, буларнинг барчасининг сратувчиси бор. У сз-сзидан, пала-партиш ҳолда вужудга келган смас».

Лрофессор Крейси Морисон ҳаётнинг сири тсғрисида фикр юритиб, «Ҳаётни материс сратганми?» деган саволни беради(«ҳаёт» деганда жон ксзда тутилади).
«Ҳаммага маълумки,— дейди у,— атроф-муҳит ҳам, барча материслар ҳам, кимёвий ва табиий сзгаришлар ҳам ҳеч нарсага жон кирита олмайди. Шундай бслса, жон сз-сзидан, ихтиёрсиз инсонга ёки ҳайвонга кириб қолган дейиш мумкинми?» Ҳаёт, съни жон сезиш ва фикрлашнинг асосий манбаидир. Усиз Аллоҳнинг қилган ишларини ҳам билиб бслмайди. Демак, «Аарсалар сз-сзидан пайдо бслиб қолган» деган назарис илмий асосга сга смас. Ҳеч қандай саломат ақл бу назарисни қабул қилмайди.

Доктор А­дуард Кейсел борлиқ азалийдир дейи-лишини рад стиб шундай дейди
 «Илм очиқ-ойдин ксрсатиб турибдики, бу борлиқ азалий бслиши мумкин смас. Биз доимо иссиқ жисмдан совуқ жисмга ҳарорат стиб туришини схши биламиз. Бунинг акси, съни совуқ жисмлардан иссиқ жисм- ларга ҳарорат қайтиб стиши асло мумкин смас. Шунинг сзи ксрсатиб турибдики, бу борлиқда барча жисмлардаги ҳароратларнинг тенглашиши учун ҳаракат бор. Агар шундай бслмаса, кимёвий ва табиий сзгаришлар бслиши мумкин смас. Модомики, кимёвий ва табиий сзгаришлар давом стиб турган скан, ишонч билан айтиш мумкинки, бу борлиқ азалий смасдир. Агар азалий бслганда сди, ундаги снергислар қачонлардир тугаб, ҳаётдан асар ҳам қолмаган бслур сди. Шундай қилиб, илм борлиқнинг бошланиши бор сканлигини исбот қилади. Бу сса, Аллоҳнинг борлигига далилдир. Чунки, ҳар бир снги пайдо бслган нарса сзини-сзи срата олмайди. Балки, уни қандайдир ташқи куч вужудга келтирган ва ҳаракатлантирган бслиши керак. Бу куч Аллоҳдир».

Қуръонга назар солсак, у, борлиқнинг бошланиши борлигини, бу, Аллоҳнинг сратган нарсаси сканлигини баён қилади. «Анкабут» сурасида:
«Аллоҳ махлуқни аввал бошдан қандай сратишини, сснгра уни сна қайтаришини ксрмайдиларми?!»—деган ост бор (19-ост).
Шу билан бирга, Қуръон борлиқнинг ниҳосси борлигини ҳам баён қилади. Бу қиёмат куни бслиб, у кунда снергислар тугаб, қуёшнинг нури ҳам қолмайди.
Аллоҳ таоло «Таквир» сурасида: «Вақтики, қуёшни буклаб, сралса. Ва, вақтики, юлдузлар сочилиб кетса», деган (1,2- остлар).

Manba


Qayd etilgan


registan  23 Yanvar 2011, 19:06:58

Yaqinda Nature jurnalida chop qilingan "Leading scientists still reject God" nomli maqolani o'qib hayron qoldim.
Unda ko'rsatildan statistik ma'lumotlarga qaraganda 1998-yilda o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra AQSH olimlarining faqat 7%igina Xudoga ishonishar ekan. Hammasidan qizig'i biolog olimlar bu borada eng kam ko'rsatkichga ega ekanlar - 5.5%

Bunday o'ylab qaraganda aslida olimlar tabiatni o'rgangan sari uning cheksizligi, murakkabligi, go'zlalligi va h.k sifatlarini ko'rib yaratuvchiga yanada ko'proq iymon keltirishlari kerak. Lekin, hayotda esa buning aksini kuzatayapmiz...

Mening fikrimcha, g'arb olimlarining Xudoni inkor qilishlarining asosiy sabablaridan biri bu - agar Xudo bor deyishsa, fikrlarining isboti sifatida Xudo borligini ilmiy asoslab berishlariga to'g'ri kelib qoladi. Xudoni inkor qilayotganlarning deyarli hammasi, u xoh olim bo'lsin xoh omi, Xudoni yo'qligiga ishonch hosil qilgan holda emas balki, borligiga ishonch hosil qilolmayotganligidan shunaqa to'xtamga kelishadi. Xudoning borligi isbotlanmagan degani - Xudo yo'q degani emasku. Maqoladagi Oxford universiteti olimi - Peter Atkinsning ham fikrlarining tub-tubida shu ma'no yotibdi. So'rovnomani aynan "Xudo borligiga ishonish" emas balki "Buyuk kuch borligiga ishonish" deb o'tkazilganda manimcha teskari ko'rsatkichga ega bo'lingan bo'lardi.

Qayd etilgan


Lu`lu`  13 Fevral 2011, 05:18:15

Shu betavfiqlarning Xudoni tanimasligining sababini qidirishdan boshqa foydali ish yo'qmi? 

Shu betavfiqlarning qilgan kashfiyotlari bugungi kunda hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Shu betavfiqlar bo'lmaganda hozir yozib turgan kompyuteringiz u yoqda tursin, u ishlashi uchun kerak bo'lgan elektr toki ham balki bo'lmas edi.
Shu betavfiqlar tomonidan rivojlantirilgan fan yutuqlarini o'zimiz va farzandlarimiz maktab, kollejlarda, universitet va institutlarda o'rganishmoqda. Shifokorlar o'sha betavfiqlar o'ylab topgan dorilar va davolash usullari yordamida qanchadan qancha odamlarning hayotini saqlab qolishmoqda...

Nega endi ular hayoti bilan qiziqish kerak emas ekan?

Menimcha forumdagi ko'p ishtirokchilarga mulohazalarim yoqmadi. Lekin, nima qilay men shundayman. Boshqacha bo'la olmayman. Shunday bo'lishim ham Allohning irodasi bilan bo'lgan. Paradoks bo'lmay nima bu?

Savollarga javob berish shart emas. Mavzuni yopib qo'ya qoling. Faqat iltimos, o'chirmang.
:)

Qayd etilgan


Lu`lu`  13 Fevral 2011, 05:32:46

Хурматли Бек,олимларни кашфиётлари тарафдори сканлигиз ва уларни иймони учун жон куйдирвотганиз шуундоккина куриниб турибди.Факат Аллох азза ва жалла ишларига "бурунсукишиз" сал нотугри.
Хакикий олим у дунёвий булсин,ухровий булсин ХАКка буйинсунади.Бу буйинсуниш баъзиларида сукут б-н булса, баъзиларида кабулини илми б-н исботлайди.Лекин шундайлари бор-ки,билимидан ссириб,кайсарлик б-н ИЛМ АЛЛОХданлигини кайсарларча тан олмайди,сабаби тан олса узини камситганлигини ва келажак хакида "кайгурвотганини" курсатолмий колишдан куркади.Ман скиндан билган академик,ёки физик олимни мисол килиб келтиролишим мумкин булганига ёздим.У одамларни узлари шахсан шу гапларга икрор ва уларни атрофидаги "олимчалар" хам айтилган тоифаларга булинишини схши билишади

Qayd etilgan


Nurdinboy  13 Fevral 2011, 08:51:12

Kelinglar shu mavzuni hurmati borida to'xtataylik. Bek aka hafa bo'lmasinlar.
Biroq mavzu chigallawib ketayapti. Vaqtida to'xtatgan ma'qul.

Qayd etilgan


KHALIL  13 Fevral 2011, 12:38:01

Yaqinda Nature jurnalida chop qilingan "Leading scientists still reject God" nomli maqolani o'qib hayron qoldim.
Unda ko'rsatildan statistik ma'lumotlarga qaraganda 1998-yilda o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra AQSH olimlarining faqat 7%igina Xudoga ishonishar ekan. Hammasidan qizig'i biolog olimlar bu borada eng kam ko'rsatkichga ega ekanlar - 5.5%

Bunday o'ylab qaraganda aslida olimlar tabiatni o'rgangan sari uning cheksizligi, murakkabligi, go'zlalligi va h.k sifatlarini ko'rib yaratuvchiga yanada ko'proq iymon keltirishlari kerak. Lekin, hayotda esa buning aksini kuzatayapmiz...

Mening fikrimcha, g'arb olimlarining Xudoni inkor qilishlarining asosiy sabablaridan biri bu - agar Xudo bor deyishsa, fikrlarining isboti sifatida Xudo borligini ilmiy asoslab berishlariga to'g'ri kelib qoladi. Xudoni inkor qilayotganlarning deyarli hammasi, u xoh olim bo'lsin xoh omi, Xudoni yo'qligiga ishonch hosil qilgan holda emas balki, borligiga ishonch hosil qilolmayotganligidan shunaqa to'xtamga kelishadi. Xudoning borligi isbotlanmagan degani - Xudo yo'q degani emasku. Maqoladagi Oxford universiteti olimi - Peter Atkinsning ham fikrlarining tub-tubida shu ma'no yotibdi. So'rovnomani aynan "Xudo borligiga ishonish" emas balki "Buyuk kuch borligiga ishonish" deb o'tkazilganda manimcha teskari ko'rsatkichga ega bo'lingan bo'lardi.

Xudoni borligini isbotlanmagan degani ayni Xudo yoq degan! shuncha narsa kammi Uni borligini isbot qilishga? dalillar,isbotlar tiqilib yotiptiku agar siz aytmoqchi bo'lgan manoda fizichisky yoki materyalni o'zini ko'rish kerak degan manoda isbotlar bo'lsa bu ahmoqlikni ayni chuqqisi!

Qayd etilgan


Муҳаммад Соҳиб  13 Fevral 2011, 13:10:52

Bilsangiz Bek aka, Shayton olim bo'lgan. Olim bo'lganda ham olimlarning olimi bo'lgan. Haliyam u olimdir. Olloh huzuridagi farishtalar ichidagi Ollohga eng yaqini va eng ilmlisi Shayton bo'lgan. Mana shu ilmi uni kibrga berilishiga sabab bo'lgan. ...
 

Шу гапни манбасини ксрайлик.

Qayd etilgan