Samarqand shahri haqida ensiklopediyalarda  ( 54010 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:13:18

С.даги олий сқув юртлари (унт, тиббиёт, қ.х., иктисодиёт ва сервис, меъморликқурилиш ва чет тиллар интлари)да 19,1 минг талаба сқийди. 2002/ 2003 скув йилида шаҳардаги 36 та срта махсус билим юрти, коллеж, академик лияей ва интернат мактабларида 25,7 минг, 67 умумий таълим мактабида 76,7 мингга сқин сқувчи таълим олди.

Шаҳар республиканинг йирик фан марказларидан бири. С.да педагогика академисси асосида ташкил топган СамДУ катта мавқега сга. Қоракслчилик, Исаев номидаги паразитологис ва гельминтологис (1925), Шредер номидаги боғдорчилик, токчилик ва виночилик, археологис илмий тадқиқот интлари, Ўзбекистон ФАнинг Самарқанд бслими турли йсналишдаги и.т. ишларини олиб бормоқдалар.

С.да 4 оммавий кутубхона, Самарқанд бадиий музейқсриқхонаси, 3 театр (Ҳамид Олимжон номидаги Самарқанд вилости сзбек давлат мусикали драма театри, А.Л.Чехов номидаги рус драма театри, қсғирчоқ театри), шаҳар телестудисси фаолист ксрсатади. «Самарқанд» газ. чиқади. Шаҳарда 1566 сринли 11 касалхона, 348 стаяионарда 1561 малакали врачлар хизмат ксрсатадилар. Чспонота тепалиги ёнида дам олиш уйи, Марказий, Ссғдиёна маданист ва истироҳат боғлари, болалар «Афсона» аквапарки, ксплаб стадион, теннис кортлари, «Дельфин» сузиш мажмуи бор.

С. заминида машҳур донишмандлар, алломалар восга етган, жумладан, Улуғбек С.да мунажжимлар мактабига асос солди, Мадраса ва расадхоналар қурди. Унинг атрофида бутун бир илмий маскан — Улуғбек академисси таркиб топди. Бу академисда Ғиёсиддин Жамшид Коший, Қозизода А умий, Али Қушчи каби машҳур олимлар етишиб чиқди. Улуғбек академиссида амалга оширилган ишлар жаҳон фан оламида тан олинди.

16—17-а.ларда С.да Мирам Чалабий, Мулло Абдулали Аазмуддин ибн Муҳаммад ибн Ҳусайн Биричандий, Амир Акбар Самарқандий, Дсстий Самарқандий, Кошифий Самарқандий, Мир Жалолиддин Хоразмий, Мавлоно Абдулхайр Самарқандий ва ш.к. ксплаб фан ва маданистнинг машҳур намосндалари ижод стганлар.

С. шаҳрида ҳоз. кунда халқаро миқёсдаги турли анжуманлар стказилмоқда. Айниқса, «Шарқ тароналари» халқаро мусиқа фестивалининг С.да стказилиши муҳим аҳамистга сгадир.

Ватанимиз тарихида тутган беқиёс срни, самарқандликларнинг асрлар давомида миллий фан ва маданистимизни ривожлантиришга қсшган буюк ҳиссасининг сътирофи сифатида С. «Амир Темур» ордени б-н мукофотланди (1996 й. 28 авг.). Орденни 1996 й. 18 окт.да ЎзА  Лрезидента И.А. Каримов топширди.

Манбалар ва ад.: Самарқанд тарихи, Т., 1—2 ж., 1971; Самарқанд (проф. З.М.Акрамов таҳрири остида), Т., 1961; Самарқанд шаҳри тсғрисида статистик маълумотлар, С, 2002;Умнсков И.И., Алескеров Ю.А., Самарқанд (справочникйслксрсаткич), Т., 1968; Лугаченкова Г.А., Очиқ осмон остидаги музей, Т., 1981; Зоҳидов Л.,Самарқанд меъморлик мактаби (19—20аср бошлари), Т., 1965; Бартольд В.В., Историс Самарқанда при Тимуридах. Соч., том 6, М, 1966; Лугаченкова Г.А., А емпель Л.И., Вс‹даюс‰иесс памстники архитектурс‹ Ўзбекистана, Т., 1959; Якубовский А.Ю., Из истории археологического изученис Самарқанда, Самарқанд, 1927; Шишкин В.А. Калаи Афрасисб, сб. «Афрасисб», вс‹п. â„–1, Т., 1969; Шишкин В.А., Афрасисб — сокровис‰нияа древней культурс‹, Т., 1966.
Аҳмадали Асқаров, Тошпслат Жумабоев, Орзимурод А аҳматуллаев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:13:45

«САМАА ҚААД» — жадидларнинг ижтимоий-сиёсий, адабий-бадиий газетаси. 1913 й. 15 апр.дан Самарқанд ш.да ҳафтада 2 марта сзбек, форс ва рус тилларида чиққан. Аошири ва мухаррири — Маҳмудхсжа Беҳбудий (1874— 1919). «С.»да Туркистон слкаси халқларининг тараққиёти ксзланган ва жамистдаги ислоҳотларни ёқловчи мақолалар ва шеърлар чоп стилган.
Европа ва АҚШда нашр стиладиган газ.лар ва уларнинг сқувчилари ҳақида ҳам хабарлар берилган. Ҳожи Муин, Мунавварқори, Фитрат, Камий, Саидризо Ализода, СиддиқийАжзий, Аусратилла Қудратилла сғли (Миллий), А ожий ва б. жадид адибларининг асарлари сълон қилиб турилган. Адади 400—600 нусхадан иборат бслган. 1913 й. 17 сент.да 45сони чиққач, моддий қийинчилик сабабли тсхтаган. Бу вақтда М. Беҳбудий «Ойна» жур.ни чикаришни бошлаган.
Ад.: Абдуазизова А. А., Туркистон матбуоти тарихи (1870-1917), Т., 2000.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:18:12

«САМАА ҚААД» — меҳмонхона; Самарқанд ш. Охунбобоев ксчасида жойлашган (1967, меъмори О.Айдинова). Амир Темур мақбараси сқинида. Меҳмонхона 9 қаватли ётокхона ва бир каватли жамоатхонадан тузилган. «С.»нинг хрвуз ва фавворали марказий хиёбонга караган бош тарзи айвончалардан, Охунбобоев ксчасига қараган тарзи ёзги енгил балконлардан ташкил топган. 320 сринли 1 ва 2 кишилик хоналардан иборат бслган 9 қаватли ётоқхонанинг ҳар бир хонаси барча қулайликларга сга, девор ичи меҳроб шаклида ишланган шкафлар б-н жиҳозланган. Жамоатхона қисми интерьери кошинкори, ганч ва ёғоч сймакорлиги б-н жозибали безатилган; унда хизмат ксрсатиш бслими, ресторанкафе, банкет зали, дскончалар жойлашган ва у ички ҳовли б-н узвий боғланган. Атоқхона қисмининг томи, съни 10қавати шаҳар манзарасини томоша килиш учун мослаштирилган майдончага айлантирилган.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:18:49

САМАА ҚААД АВТОМОБИЛЧИ КОМААДИА -МУҲААДИСЛАА  ОЛИЙ ҲАА БИЙ БИЛИМ ЮА ТИ - Ўзбекистон А еспубликаси Қуролли Кучларига ҳарбий командирмуҳандислик мутахассилар тайёрловчи билим юрти. 1969 й. 20 носб.да ташкил топтан. Билим юртида олий ҳарбиймахсус маълумотга сга автомобиль бслинмалари командирлари, автомобиль техникаларининг сксплуатаяисси ва таъмирланиши бсйича командир сринбосарлари, сапермух.андислик бслинмалари командирлари, таъминот ишлари бсйича офияер мутахассислар, шахсий таркиб б-н ишлаш ва маданий-маърифий ишлар бсйича офияерлар тайёрланади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:19:22

САМАА ҚААД ДАВЛАТ ЧЕТ ТИЛЛАА  ИАСТИТУТИ (СамДЧТИ) романгерман ва корейс филологисси бсйича педагогмутахассислар тайёрлашга ихтисослашган олий сқув юрти. Инт Самарқанд давлат ун-ти базасида 1994 й.да ташкил топган. СамДУда фаолист ксрсатган кафедралар (инглиз, франяуз, немис тиллари) бирлаштирилиб, аввал сзбек филологисси фти қошида бслим, 1962 й.дан сса романгерман филологисси фти ташкил стилди. 1962—94 й.лар мобайнида фт республикамизнинг йирик сқув, илмий-услубий марказига айланди. СамДЧТИ да кичик, катта курслар инглиз филологисси, франяуз, немис ва корейс филологисси фтларида 2003—04 сқув йилида 240 сқитувчи (жумладан, 10 фан д-ри, 5 проф. ва 40 фан номзоди ва дояентлар) 1800 талабага дарс бермоқда. Интда, шунингдек, итальсн, спон, турк, араб тиллари ҳам сқитилади.
Ин-тда фразеологис, лексикографис, қиёсий типологис, лингводидактика каби филол. тармоклари кенг ривожланган. Ўтган 10 йил ичида Ин-тда ксплаб илмий асарлар сратидди. Чунончи, «Тил ва жамист», «Хорижий тиллар ҳозирги дунёда: Таълим методикасининг тадрижий тараққиёти», «Контрастив лексикографис назарисси асослари» ва б. Шунингдек, Ин-тда «Хорижий филологис» (тил, адабиёт, таълим) жур. нашр стилади.
Ибодулла Мирзаев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:19:45

САМАА ҚААД ДАА ВОЗАЛАА И - Самарқанд ш.даги тарихий дарвозалар. Самарқанд срта аср шаҳар қурилиши анъаналари асосида бунёд стилган. Ҳоз. Самарқанд ш. срнида (қад. Самарқанд — Афросиёб ёдгорлиги мсғуллар томонидан вайрон стилмасдан анча олдин) 10-а.даёқ турли касбдаги аҳоли сшайдиган маҳаллалар мавжуд бслган. 11-а.да бу маҳаллалар бир нечта дарвозалари бслган девор б-н сралган. Араб сайёҳи Ибн Bammyma сз асарида Самарқандни Ўрта Осиёдаги снг катта, гсзал ва обод шахарлардан бири сифатида таърифлаган. Мсғуллар ucmwrocu натижасида вайрон қилинган шаҳар (қ. Самарқанд мудофааси) Амир Темур томонидан тикланган. Мудофаа деворининг ксриниши жойнинг микрорельефидан келиб чиқкан ҳолда сгрибугри чизиқ ксринишида бслиб, бу деворларни сз ксзи б-н ксрган Бобурнмит маълумотига ксра, унинг устида отлиқ бемалол юролган. Шаҳар 2 қисм: ғарб томонда жойлашган арк ва ҳисордан иборат бслган. Умумий майдони тахм. 4,1 км2 бслган. Шаҳар аркида 2 дарвоза бслиб, асосий дарвоза шарқ томонда бслган. Кейинчалик у Оқ дарвоза номи б-н аталган. 2дарвоза жан. томонда бслган.
Шаҳарнинг 6 та дарвозаси бслиб, 1дарвоза — Шим. томонда жойлашган Аамозгоҳ деб аталиб бу дарвоза 15-а.да Шайхзода деб ҳам номланган. Ундан Ксйи Малик (Шоҳ йсл) деган йсл стган бслиб Бухорога кетилган. 2дарвоза Боб улҲадид деб аталиб, у 15-а.да Оҳанин ёки Темир дарвоза деб аталган. Ундан Қусам ибн Аббос мозори томон йсл утган. Шунинг учун шу ном б-н ҳам аталган. Яна Қарши дарвозаси номи б-н ҳам юритилган. Шарқ томондаги 3дарвоза Машҳад деб номланган бслиб, темурийларга мансуб бслган аслзодалардан Феруз шоҳ номи б-н Феруз дарвозаси деб аталган. Жан. томонда 4—5дарвозалар жойлашган. 4дарвоза игна ссовчилар (сузангарон) махалласи номи б-н Сузангарон деб аталган. 5дарвоза сса аввал Коризгоҳ, кейинчалик сса Хожа Аҳрор номи б-н аталган. 6дарвоза ғарбий деворда аркдан жан.рокда жойлашган булиб Чорсу дарвозаси деб, кейинчалик Чорраха деб аталган.
Шаҳар дарвозалари бадиий жиҳатдан замон руҳига мос тарзда улуғвор ксринишда қурилган булиб, пештоқларининг 2 тарафида мустаҳкам миноралар бслган, деворлари сса турли рангларда товланувчи ҳашамдор копламалар б-н безатилган. Дарвозалар оркали илон изи ксринишида йсналган ва шу дарвозалар номи б-н аталган йсллар шаҳар марказида жойлашган бозорга олиб борган. Бу йслларни кенгайтириш ва тсғри чизиқ ксринишида Кайта таъмирлаш максадида Амир Темурнинг 1404 й.берган буйруғи натижасида бир қанча ишлар амалга оширилган, лекин шу йили киш қаттик совуқ бслиб, қалин ёқкан кор ва Амир Темурнинг бевақт вафоти натижасида қурилиш тсхтаб колган.
Гарчи 15-а.ларга келиб, шаҳар асл ҳолатини йскотсада, Абу Сайд ва унинг сғли Султон Аҳмад даврида курилиш давом стди. Оҳанин дарвозасидан А егистон томонга ва ундан Чорсу дарвозаси томон равон йсллар, атрофларида сотув расталари кад. кстарган. 17-а.га келиб снги қурилишлар, таъмирлаш ишлари сустрок бслса ҳам сна давом стади. 18-а.нинг 20й.ларида шаҳар инқирозга учраб узоқ вақт бсшаб қолди. Шаҳардаги меъморий ёдгорликлар, жумладан, дарвозалар хам харобага айланди. Туркистоннинг А оссис томонидан босиб олиниши натижасида Самарқанднинг жан.ғарбий қисмида рус шаҳарсозлиги анъаналари асосида қурилишлар бошланди. Кдя. бино ва иншоатнинг купи бузилиб кетди, шу жумладан, дарвозалар ҳам бутунлай йсқ қилинди.
Ўткир Алимов.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:20:02

САМАА ҚААД ИҚТИСОДИАТ ВА СЕА ВИС ИАСТИТУТИ - хизмат ксрсатиш соҳаси тармоқлари иқтисодиёти ва уни ташкил стиш бсйича мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. ЎзА  Вазирлар Маҳкамасининг 2004 й. 26 мартдаги «Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтини ташкил стиш тсғрисида»ги қарори б-н Самарқанд кооператив институти негизида ташкил стилган (мазкур ин-т 1931 й.да Тошкент ш.да ташкил стилган; 1935 й.да Самарқанд ш.га ксчирилган). Ин-тда менежмент ва маркетинг масалалари бсйича ихтисослашган иқтисодиёт; халқаро туризм, туризм менежменти, туризм бсйича операторлик хизматлари бизнеси; хизмат ксрсатиш соҳаси тармоклари иқтисодиёти ва уни ташкил стиш; молис; банк ва суғурта хизматлари соҳасини ташкил стиш ва бошқариш бсйича юқори малакали бакалаврлар ва магистрлар тайёрлайди, соҳага оид илмчй тадқиқот ишларини олиб боради, илмий ва педагог кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш вазифаларини бажаради.
Инт йсналиши бсйича диссертаяисларда асосий соҳа мутахассисларига доир диссертаяислар ҳимос қилиш бсйича ихтисослаштирилган илмий кенгаш бор.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:20:18

САМАА ҚААД КИМА ЗАВОДИ - кимё саноатининг йирик корхоналаридан бири. «Ўзкимёсаноат» давлатакяисдорлик компанисси таркибига киради. Аммофос, оддий суперфосфат, бойитилган суперфосфат ва б. фосфорли сғитлар, сульфат кислота ишлаб чиқаради. Самарқанд ш.дан 12 км ғарбда, Кимёгарлар шахарчасида жойлашган. Дастлаб «Самарқанд суперфосфат заводи» номи б-н корхона курилиши 1950 й.да бошланган. 1980 й.дан ҳозирги номда. 1954 й.да сульфат кислота яехи, 1955 й.да суперфосфат яехи ишга туширилган. Оддий суперфосфат, аммонийлашган суперфосфат, техникада қслланиладиган сульфат кислота, техник кислород, рсзғорбоп кимёвий маҳсулотлар и.ч. сзлаштирилган. 3д 1965 й.да реконструкяис қилиниб, и.ч. қувватлари 2 марта оширилди. 1975 й.да йирик сульфат кислота яехи фойдаланишга топширилди, 1978 й.дан жаҳон тажрибасида биринчи марта таркибида 24,5% А 2О5 бслган паст навли Қоратов (Қозоғистон) фосфоритини қайта ишлашга стди. 1979 й.да зднинг 2навбати қурилди, йиллик қуввати 450 минг т моногидрат бслган сульфат кислота яехи, 136,4 минг т скстракяион фосфор кислота ишлаб чиқарадиган фосфор кислота яехи ишга туширилди. Зднинг аммофос и.ч. бсйича 3навбати 1982—84 й.ларда қурилиб, 3скстракяион фосфор кислота яехи фойдаланишга топширилди. 1994 й.дан здда аммоний сульфат сғитини и.ч. сзлаштирилди. Корхонанинг диаммонийфосфат сғити бсйича йиллик қувватини 200 минг т га етказиш учун қайта қуриш ишлари олиб борилмоқда. Йилига 500 минг т сульфат кислота, аммофос ва б. сғитлар и.ч. қувватларига сга (2003). Корхона маҳаллий хом ашё базасида ишлашга стказилган. Корхонада ишлаб чиқарилган сғитлар Хитой, А­рон, Туркманистон ва б. давлатларга скспорт қилинади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:20:37

САМАА ҚААД ЛИФТСОЗЛИК ЗАВОДИ — коммунал машинасозлиги саноати корхонаси. Юк ва одамларни ташишга мслжалланган турли модификаяисдаги лифтлар, лифтларга сҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаради. Корхона қурилиши 1967 й.да бошланган. 1971 й.дан корхона замонавий русумдаги лифтларни серислаб ишлаб чиқара бошлади. 1975 й.дан даре ва денгиз кемалари учун юк ва йсловчилар ташишга мслжалланган лифтларни и.ч. сзлаштирилди. 1987—89 й.ларда з-д реконструкяис қилинди ва йиллик қуввати 8 минг дона лифтга етказилди. Собик Иттифоқда з-д асосий лифтсозлик корхоналаридан бири бслган. 1995 й.да корхона очиқ акяисдорлик жамистига айлантирилди.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 13:20:58

САМАА ҚААД МЕАªМОА ЛИК-ҚУА ИЛИШ ИАСТИТУТИ, Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат меъморлик-қурилиш институти — меъморлик ва курилиш соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрловчи олий сқув юрти. 1966 й. Самарқанд ш.да ташкил топган.
Инт бакалавриатурасининг кундузги ва сиртқи бслимларида 14 йсналишда 2200 дан ортиқ талаба таълим олади, 8 йсналиш магистратура, 10 ихтисослик бсйича аспирантура ва 3 йсналиш бсйича докторантура фаолист ксрсатади. Ин-тда 6 та фт, 33 та кафедрада 274 проф. сқитувчи (жумладан, 1 Ўзбекистон ФА акад., 1 БА академиги, 21 фан д-ри ва проф., 137 фан номзоди ва дояент) ишлайди (2004). Интда, шунингдек, малака ошириш фти, «Бизнес инкубатор», «Минтақавий иқтисодий таълим маркази», «Бизнес — интеллект» халқаро бизнес мактаби, лияей интерната, техник лияей, масофавий сқитиш ва компьютер технологислари маркази, лойиҳалаш тадқиқот устахонаси, Талабалар конструкторлик бюроси, Курилиш материаллари ва конструкяисларининг мустаҳкамлигини аникловчи синов маркази, 3 та илмий лаб., тадқиқотлар полигони, кутубхонаси, спорт зали, сузиш ҳавзаси ва б. бор. «Меъморлик ва курилиш муаммолари» илмийтехник жур. (2000 й.дан) ва «Бинокор» ксп тиражли газ. (1998 й.дан) нашр стилади. Инт фаолисти А. Оқилов, А­. Алиқулов, И. Жумаев, Т. Ширинқулов, Т. Холматов, 3. Юсупов, А. Шодиев каби олимлар номлари б-н боғлиқ. Инт биноси тарҳи 110x14 м, 8 қаватли, ассиметрик мужассамотга сга. Бош сқув корпуси ин-т қошидаги лойиҳа скспериментал устахонаси(1972 й.да ташкил бслган)да лойиҳалаштирилган (1984, меъмори О. Иброҳимов, Ю. Зокирова). Кошин, ғозғон мармари ва табиий тошлар, шунингдек, қуёш нуридан сақловчи мосламалар б~н жиҳозланган. Ҳудудида Улуғбек ҳайкали срнатилган (1968).

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan