I.To'xtasinov. Sinalgan davolar  ( 46525 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 07:43:59

СОВУҚ  ОЛСА

     Чорак қадоқ карафе (сельдерей - берги овқатга солинадиган ст) бир коса сув билан қайнатилади. Сув сал совигач, унга совуқ олган жой солинади. Оғришига чидаш зарур. Сснг совуқ олган жой қуён ёки ғоз ёғи билан схшилаб ишқаланади. Бу иш кечқурунлари,  ҳафта давом сттирилгди. Совуқ снги олган бслса, қор билан қизаргунча ишқаланади. Совуқ сувга ивитиб олинган тоза латта совуқ олган жойга қсйилиб, устидан иссиқ нарса билан боғланади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:19:38

СЎГАЛ

     Қсрга ксмилган сртача оқ пиёз иккига бслинади, бир бслаги ссгалга қсйилади. Боғланади. Лиёз совигач, ҳар тсрт соатда алмаштирилади.

СУВЧЕЧАК

     А­нг схши дориси туфон (чорисм дейилади). Туфон қайнатилади (канакунжутники дуруст), чой срнида кспгина кун бсйи ичилади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:20:56

ЖИҒИЛДОА ҚАЙААСА

     А­нг осон давоси сабзи шарбати. Қанча оғир кечса, шунча кспроқ сабзи ва унинг шарбати истеьмол қилинади. Ҳар қандай шароитда амалга оширса бсладиган бу тадбир ота - боболардан қолган мерос.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:21:53

ЮА АК ЎЙААСА

     Кскатлар — муъжиза. Ишонинг. Ардоқланг уларни - Она Табиат қсйнидан таниб олинг. Дсстлашинг. Умрингиз узоқ, саломатлигингиз маромида бслади.
     Тоғда ссувчи дслана минг бир дардга даво. Қайнатмасини (ҳеч карса қсшмасдан сзини) бир пиёладан чой срнида кунига уч маҳал ичинг. Уч-тсрт ойдан кейин бемор юрагингиз тинчиганини, қувватга тслганини сезасиз. Меҳнат қобилистингиз жойига келади. Ҳансирамайсиз. Зиналардан бемалол чиқа оласиз. Машина ҳайдайсиз, Дорихонага югуришдан қутуласиз.
     Қайнатмани тайёрлаш усули: идишга икки коса қайноқ сув қуйинг. Данаги ва пссти олинган етти қошиқ дсланани солинг. Ласт оловда идишни оғзи берк ҳолда бир неча дақиқа сақланг. Оловдан олинг, идишни схшилаб срагач, бир кеча - кундуз тиндиринг. Докада сузинг. Истеъмолга тайёр. Музхонада сақланг. Бир пиёладан овқатдан илгари ичинг.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:23:07

ИШТАҲА БЎҒИЛСА

     Одамнинг қуввати у истеъмол қиладиган озиқ-овқатга, турмуш шарт - шароитига боғлиқ. Иштаҳа бсғилдими, куч кетади. Дармонсизлик бошланади. Олдини олинг. Оддий туруп, ҳа ажабланманг, ҳовлингизда етиштирилган ёки бозордан олинган туруп сизга ёрдамчи. Қирғичдан стказилганини бир неча кун истеъмол қилинг. Даво даврида кунига йигирма - сттиз донадан ҳантал уруғини сув билан ютинг. Даво бирор ой мунтазам давом сттирилса, иштаҳа меьёрига келади, ҳолсизланиш кетади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:24:55

БАДАА БЎШАШСА

     Яхши даво ҳаммом. Халқ ибораси билан айтганда «Ҳаммом — хазина», минг бир дардга даво. Ҳаммадан арзон ва қулай шифолардан бнри ҳаммом- «Ҳаммом букрини тузатади, ғам - ғуссадан озод, кирдан пок қилади», — дейди машойихлар. Қон юришади, чеҳра очилади, «ортиқча ғуборлар» чиқиб кетади, томирлар терлаб тозаланади, спка, буйрак, юрак ва бошқа аъзолар меьёрга тушади, бадан енгиллашади, нафас олиш осонлашади.
     Ўзбек ҳаммоми ҳар вақт хизматга тайёр. Совуқхонада бироз туринг. Бадан исийди. Ўрта хонага стинг.Икки-уч қайтаринг. Сснг иссиқхонага киринг. Ўн - сн беш дақиқа чиданг. Терлайсиз. Иссиқхонадан чиқдингизми, тер қуйилиб келади. Бошдан сув қуйишга шошманг. Аафасни ростланг. Ювинишни бошланг. Мириқиб ювинсангиз, сзингизни енгил сезасиз.
     А ус ҳаммоми, сауна, сз уйингиздаги ваннахоналарда кскатлар, турли - туман дори - дармонлар, асал ва камёб ёғлардан фойдаланиб, бод ва ҳар хил оғриқларни даволаш мумкин.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:26:43

ЮЗАИ ЛАА ВАА ИШЛАШ

     Икки ош қошиқ иссиқ сут, шу миқдорда асал юзни тиниқлаштиради.
* * *

     Қирғичдан стказилган снги бодринг, ароққа солиб икки ҳафта қуёш нурида сақлангани юз терисини мулойимлаштиради.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:30:37

* * *
     Ажинлар давоси сритилган асал, кепак ва лимон шарбатининг аралашмаси.
* * *
     Сосда тайёрланган асал ва мойчечак гули аралашмаси хуснбузарни даф қилади.
     Тухум сариғи, озгина асал ва глияерин аралашмаси терини юмшатади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:31:53

* * *
     Аилуфар баргидан олинган суюқлик ажинларни даволайди. Тайёрлаш усули: нилуфар барги шишага солинади. Унга ароқ қуйилади, икки ҳафта сақланади.
* * *
     Доғ ва сепкилни йсқотмоқчи бслсангиз, петрушкани майдалаб қатиқ қсшингда, юзга суртинг.
* * *
     Теридаги доғни кетказиш учун снги соғилган сут ва спирт (уч баробар кам) аралашмаси кифос.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:32:50

* * *
     Ҳуснбузар тошмаслиги учун сн кун сосда сақланган алос баргидан сиқиб олинган суюқлик билан юзни артиш кифос.

Qayd etilgan