I.To'xtasinov. Sinalgan davolar  ( 46524 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:48:06

* * *
     ДОЛЧИААИ шимиб юриш диабетга даво.
     ФАЛАЖГА «мейамас». Бир миқдордаги асал сн баробар сув етти қисми қолгунча қайнатилади. Тсрт кун ичилади.
* * *

     ШОЛҒОМ наҳорда нссиқ-иссиқ истеъмол қилинса, кскрак оғриғига даво. Овозни очади. Кучни зиёда қилади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:48:45

* * *

     ҚЎЙ жигари қоринни мулойимлаштиради. Сути овозни схшилайди.
     ОДАМДА қуланж (колит) бслса, бсри терисига стирсин. Белига боғласа сна схши. А­чки гсшт фойда.
* * *
     ТУЯ юнгинииг кули жароҳатни йсқотади.
* * *

     БОШ оғриганда лимон псстпоғи пешонанинг икки чеккасига қсйилади. Оғриқ даф бслади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:49:24

* * *

     КИА ЛИТИКОА сти кофур билан бурунга томизилса, бош оғриғи дарҳол қолади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:50:12

ТИШ ОҒА ИГААДА

     САА ИМСОҚ пиёз доналарини майдалаб, билак томирларига қсйилса, тиш оғриғи қолади.
     ОҒА ИҚ тиш томондаги қулоққа баргизуб стининг илдизи ёки отқулоқ тиқилади.
* * *

     ТИШ оғриган томонга тулки тиши боғланса оғриқ  қолади. Тулкининг қсл - оёғини никрис иллатига боғланса, касал тузалади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:51:09

* * *

     ТИШАИ доимо тоза тутиш емирилиш ва оғриқлардан сақлайди. Каклик сти, туз, снги сут тишни слтиратади.
* * *
     МАВА АК дамламаси билан оғизни чайқалса, тиш оғриғи қолади. Маврак сти ювилиб қайнатилади. Совимасдан оғизга олинади. Бу уч-тсрт қайтарилса, оғриқ тсхтайди.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:51:41

ОДАМ ААªЗОЛАА И

    ИЧДАГИ қуртлар (гижжа)ни ҳайдаш йсли: ошқовоқ уруғини чақиб мағзи туйилади, уни сут билан наҳорда ичилади.
* * *
     ХАФАҚОАЛАА  қсй сутини баравар миқдорда сув қсшиб сут қолгунча қайнатаб оқ шакар қсшиб уч кун ичсалар тузаладилар.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:52:51

* * *
     КАКЛИК жигари (иссиқ ҳолда) тутқаноқни қолдиради. Сели бурунга томизилса, зеҳнни тозалайди, ақлни пешлайди.
* * *
     МИЯАИ соф сақлаш хушбсй ҳидли нарсаларга боғлиқ. Мижоз сътибор. Тсқ қоринга ухламанг.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:53:38

ОВОЗАИ САҚЛАШ ТАДБИА И

     12—15 грамм пиета мағзи, маска ёғи наҳорда (бирор ҳафта) сланади. Бсғилса, сигир сутида ғарғара қилинади.
     КЎКА АК оғриб қийнаса, қичқиришдан, қаттиқ шовқин - суронлардан сҳтиёт бслинг.
* * *
     МИЖОЗ айниши, қайғу - алам, узоқ фикрлаш юракка азоб. Сабр-тоқатли бслиш, хурсандчилик ором беради.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:54:21

* * *
     ОВҚАТАИ чайнамай ютиш меъдани совутади. Совуқ меъда — касаллик.
* * *

     МЕАªДА совиб кетган бслса, зирани қовуриб, сирка аралаштириб истеъмол қилинг.
* * *
 
     ААОА  билан слпиз, турп уруғи меъдага қувват.
* * *

     ТОВУҚ тухумининг сариғи турп уруғи билан балғамни ҳайдайди.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:55:20

* * *

     КАШАИЧ қонни тозалайди, ортиқчаси зарар.
* * *

     САА ИҚ йснғичқани қуритиб, слангани шакар билан ичдаги бодларни ҳайдайди.
* * *
     АЛОЗ барги, кашнич, турп, шолғом уруғлари тенг миқдорда олинади, туйиб сланади, оқ пиёз ва тоза, асалда хамир қилинади, срим граммлик соққалар тайёрланади. Бир донадан уч кун наҳорда сувда сзиб ичилса, заифликдан ҳоли бслинади.

Qayd etilgan