I.To'xtasinov. Sinalgan davolar  ( 39221 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:56:16

* * *
    АШ сумбул томирининг оқлари ажратиб олинади, сосда қуритилади, туйиб докадан стказилади, тенг миқдорда шакар қсшиб, наҳорда бир кафтдан ютилади. Қувватсизлик кетади.
* * *
    ҚИЗДИА ИЛГАА туз аъзо учишини қолдиради. Бслмаса танни тозаловчи дорилар ичилади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:58:34

* * *
     ТУЯ юнгининг куйдирилган кули бурундан қон келишини тсхтатади, сти асал билан истеъмол қилинса, томоқ оғриғиии қолдиради.
* * *
     ҚЎЙ мисси гул ёғи билан бсғимларга суртилса, оғриқни қолдиради.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 08:59:03

* * *
    ШОЛҒОМАИ майда тсғраб, идишга солиниб устига шакар сепилади. Икки соат кайнатилади. Совигач шолғомлари олиб ташланади. Суви шишага қуйилади.
     Кунига уч-тсрт марта ичилса, одам аъзолари соғломлашади.
* * *
    ШАМОЛЛАГААДА дарҳол оёқ остига қантал (горчичник) қсйиб, дока билан боғланг, жун пайпоқ кийингда, бир - икки соат чиданг. Кейин илдам қадамлаб юринг. Яхшиси, бу тадбирни ухлаш олдидан адо стинг.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:01:18

* * *
     АААªМАТАК қайнатмаси қорин оғриғи, камқонликка ва бошқа кспгина хасталикларга даво. Бу гиёҳ С витаминига бой. «Соғ бсламан десанг, наъматак қайнатмасини ич», — дейди донолар.
* * *
     САА ИМСОҚАИАГ ҳосисти ксп. Уни думба ёғ ичига солиб хамирга сралади, шоли тспон қсрига ксмилади. Хамир юзи кус бошлагач, саримсоқ сарғайиб пишади. Ҳиди кетади. Одамнинғ ҳамма аъзоларига дори.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:01:48

* * *

     ИЧ юрмаслик сабабини сйлаганмисиз! Хасталиклар сабабчиси — нотсғри овқатланиш... Дори - дармонни пала - партиш истеъмол қилиш. Камқонлик. Ўз - сзини сҳтиёт қилмаслик. Ҳориш. Кун тартибига риос қилмаслик.
     ДАВОСИ қизилча, сабзи шарбатидан кспроқ ичиш. Ич юрмаса, аралашма шарбатлар истеъмол қилинади.
* * *
     ОДАМ аъзосини тозалаш усули: қуритилган, майда кесилган қирқ бсғим (барги бсғим - бсғим бслиб ссадиған гиёҳ)ни қайнатиб чой срнида ичилади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:03:27

* * *
     ҲАЗМ, модда алмашишини схшилаш учун денгиз ғиёҳи (карами, гул карам)дан фойдаланса бслади. Қайнатилса, фойдаси ошади, Денгиз карами одам танасини меъёрига келтиради,
* * *
     ТОМОҚ оғриб қолдими, дарҳол снги лимон топинг, псстини олиб ташлаб паррак - паррак қилинг. Улардан ҳар соатда бир донадан оғизга солинг, томоққа сқин тутишга ҳаракат қилинг, сснг ютиб юборинг. Бу томоқ оғриқ (ангина) бошланган вақтда шифо бслади. Оғриқ чсзилса, азоб берса, лимоннинг 30 фоизли суви билан оғизни тез - тез чайинг. Қутуласиз.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:09:40

* * *
     БЎҒИМЛАА АИАГ касалланишини асал арига чақтириш билан даволанг. Табиблар қадим замонларда ҳам бу усулдан фойдаланганлар. Йсли оддий. Ари қанотларидан ушланади, оғриган жойга рспара қилинади, Чақади. Ўзи слади. Кун стади. Ари чаққан жойдан сал юқорироқни иккита арига чақтирилади. Зарурист бслса, учинчи куни учта, кейин тсрт - беш аридан фойдаланилади. Бир - икки кун танаффус қилинади. Кейин даво, аксинча, бешдан-бирга келтирилади. Оғриқ стмаса, бир ҳафтадан сснг снгидан бошланади. Тадбирни уч мартадан ортиқ қилиб бслмайди.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:10:22

* * *
     КУЯАЧИҚ оғир касал. Илгари табиблар қаттиқ қиздириш, ҳафтада икки-уч ҳаммом қилдириш билан даволаганлар. Ҳозир снг оғирлари ҳам парҳез билан шифо топади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:11:01

* * *
     БОЛАЛАА ДА ич кетиш ёз ойларида ксп учрайди. Ҳаётга хавфли ҳоллари кам бслади. Табиблар ҳозирги тиббиётда ҳам лол бу касалга.
     Шундай оддий усул борки, ич кетиш касали икки-уч кундаёқ тузалади. Бир қошиқ сара гуручга етти баробар сув қуйиб, паст оловда қайнатилади. Олинган суюқлик — ёзғон докада сузилади, совитилади, илиғида оз - оз, тез - тез, ҳар соатда болага ичирилади.
* * *
     КАТТАЛАА ДА ич кетишини ҳам юнон ёнғоғи псстлоғи, ароқ шарбати билан даволанади. Кунига икки маҳал икки қултумдан ичилади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:11:56

* * *
     БАДАА терисини бодринг суви билан мулойимлаштирса бслади. Бодринг майдалаб шишага солинади, устига ароқ ёки спиртли сув аралаштирилиб қсйилади. Бодринг суви тайёр. Сочиқ ёки дока сувга ботирилиб. дағаллашган тери, юзга суртилади, Бодринг суви баданга дори.
* * *
     Юзни мулойимлаштириш, танадаги тиришларни йсқотиш учун бир дона тухум сариғи, чой қошиқда асал, бир қошиқ глияерин аралашмасини суркаш етарли. Бир - икки соатдан кейин ювиб ташланади. Юз тиниқлашади.

Qayd etilgan