Marhabo Karimova she'rlari  ( 124456 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Хадича  02 Mart 2013, 22:01:04

Ассаламу алайкум.
Бу Мархабо опа Каримованинг сунгги ижод тухфаларидан.:)


Хсп-хсп

Òšайнона билан келин,
АогоÒ³ айтишиб Ò›олиб,
Кетди ота уйига
Боласин олиб келин.

Жиринглади телефон,
Олди йигит онаси,
ÒšснÒ“ироÒ› Ò›илаётган
ЎÒ“илнинг Ò›айнонаси:

"œАссалому алайкум,
Òšудажоним, айланай,
Муллакамлар омонми?
Куёв сÒ“лоним Ò›алай?

Болалар етиб келди,
Ўтиришипти, мана,
Гурунглашиб сйрардик,
Бирга келганингизда.

Аабирангиз бир ширин,
Катта Ò›илиб Ò›сйибсиз,
АÒ›имтойлигин Ò›аранг,
Òšуйиб Ò›сйган сзингиз.

Куёв боламга схшаб
АÒ›л чиÒ›ар ксзидан,
Бобосига тортганда,
Аур ёÒ“илар юзидан.

Омон бслинг бахтимга,
А ахмат сизга, Ò›удажон,
Òšизингиз гул-гул сшнаб,
Сиздан келтирди салом.

Аега келганин билдим,
Òšслимда "œадап чспи",
Ò²ар нарсаси бормишу,
Тугап Ò›опти "œхсп-хсп"и.

"œХсп-хсп"сиз Ò›олган бслса,
Òšийнагандир сизни Ò³ам,
Сал бслмаса хижолат
Òšилар скан бизни Ò³ам.

Яхшисм жснатибсиз,
Тахминимиз чин чиÒ›ди,
Кснглига Ò›сл солгандик,
"œКибр" деган жин чиÒ›ди.

Хозир сша жинини,
БсÒ“ибгина слдирдик,
Òšсйни-Ò›снжи, чснтагин,
"œХсп-хсп" билан тслдирдик.

Òšиз узатган ховли-да
Баланд-пастни ксрганмиз,
ТоморÒ›анинг барига,
"œХсп-хсп" скиб Ò›сйганмиз.

Уй-жойимиз "œхсп-хспдан"
"œХсп-хсп"дан сув, нонимиз,
Баъзида шу "œхсп-хсп"нинг,
Òšслидадир жонимиз.

Ò’арам Ò›илганмиз уйга,
Ўша "œхсп-хсп"ни териб,
Жснатамиз Ò›изларга,
Уч-тсрт тугунни бериб.

Болаларингизни Ò³ам,
Òšудангиз олиб кетди,
Тсрт Ò›оп "œхсп бслади"ни,
Мошинига соб кетди.

Сиз — устоз, у — талаба,
Ò²ар юмушни сргатинг,
"œХсп-хсп"и тугаб Ò›олса,
Дарров менга жснатинг.

А­й келин! "œХсп" деган ссз,
Уч харфдан тузилган,
Аммо унинг важидан,
Òšанча уйлар бузилган.

Доно бслсанг "œхсп-хсп"ни,
Бошингдаги "œтож" деб бил,
Агар бахтли бслмасанг,
МарÒ³або холанг кафил.

Qayd etilgan


Хадича  02 Mart 2013, 22:09:01

А­нг гсзал Ò›арÒ“иш


Бир саÒ³ройи аёлнинг
ЎÒ“илчаси шсх скан.
Ундан зарар ксрмаган,
Бирор куни йсÒ› скан.

Òšозондаги таомин
Тепиб Ò›очиб кетаркан,
Мешидаги сувини
Сепиб Ò›очиб кетаркан.

ÒšарÒ“ар скан боласин,
Òšилолмасдан спини,
ÒšирÒ›иб Ò›очганида кир,
Асдиган ипини:

Хой ипимни Ò›ирÒ›магин,
Òšалбинга илм тслгур,
Хой мешимни тешмагин,
Каъбага имом бслгур!

СичÒ›он думин кесмагин,
Беозор бсл, тсÒ“ри юр,
Ò’ариб йслин тссмагин,
Каъбага имом бслгур!

Демас скан: Жувонмарг,
Хароми, Мараз, слгур,
Битта скан Ò›арÒ“иши:
Каъбага имом бслгур!

Аист кетди, ваÒ›т стди,
Мисли ел ё шабада,
Шу онанинг, шу сÒ“ли
Имом бслди Каъбага.

Ае-не шоху султонлар,
ОрÒ›асида туриб Ò“оз,
Унга иÒ›тидо Ò›илиб,
ЎÒ›ир сдилар намоз.

Дуо-ла шум боладан,
ЧиÒ›ди бир хуш нафасли,
Олим хофизи Òšуръон,
Абдурахмон Судайсий.

Аазоратда инсоннинг,
Ò²ар ссз, Ò³ар нафаси,
Ибрат бслсин бизга бу,
АллоÒ³нинг мсъжизаси.

Комил инсон ксрдингми,
МарÒ³або билки улар,
Ота-она, слидан
Дуо олган болалар.

Qayd etilgan


mirrix  03 Mart 2013, 07:12:25

Шу [size=78%]А­нг гсзал Ò›арÒ“ишни ёдлаб олишса бслакан  [/size] :)


Qayd etilgan


albatros  04 Mart 2013, 10:56:08

Kuni kecha Marhabo Karimovaning "Kampirga sovchi keldi" nomli navbatdagi yangi kitobini ko'rdim. HAr doimgidek bu kitobda ham quvnoq va nasihatlarga boy she'rlar o'rin olgan ekan.

Qayd etilgan


Хадича  09 Sentyabr 2013, 05:37:42

Охиригача укинг,сизга албатта ёкади :)

Чироқ

Толни шохи синдди шамолда,
Сим узилда ва ўчди чироқ,
Ҳамма чиқиб олди кўчага,
Зулмат ичра қолганди қишлоқ.

Хали бери ёнмаса керак,
Энди нима қиламиз вой-вой,
Осмонни ҳа булут қоплаган,
Неъмат экан юлдуз билан ой,

Чироқ шукрин қилмас эканмиз,
Чидамаймиз усиз бир тунга,
Хаққин тўлаб, баъзан нолиймиз,
Арзир экан хар қанча пулга.

Қўшним дер:- Шам олиб кел, болам,
Чоп, ёпилиб қолмасин дўкон.
Қоронғуда ётсам, сиқилиб,
Томоғимга келиб қолар жон.

Қайтиб, деди, қўшним боласи:
-Дўкон ёпилган экан, она.
-Вой-вой, энди нима қиламиз?!
Тезроқ борсанг бўларди, бола.

Деди: - Уйда оила билан ҳам,
Қоронғуддан қўрқамиз ўзи,
Ўлсак, зим-зиё қабрда,
Қандай ётар эканмиз, қўшни?

Олти ёғи тупроқ, тепада
Бирон юлдуз, ойи бўлмаса,
Кирадиган тешик, туйнуги,
Чиқадиган жойи бўлмаса.

Уйимизда гоҳ ўчса чироқ,
Топилади шам ёки фанор,
Юз йил, минг йил, ётар жойни ҳам,
Ёритгудай бир чироқ даркор.

Нима энди, бу қоронғулик,
Гурунглашиб турибмиз, мана,
Қўй-қўзилар, қўни-қўшнилар,
Шарпасидан бардаммиз-ку-а?

Чироғимиз ўчгани билан,
Жа унақа эмас қўрқгудай,
Якка ёлғиз ётар жойимиз,
Ташвишин қилайлик ўргилай.

Қўшним дедди: - Шам олайин-а,
Эртагаёқ, дўкон очилса,
Қабримга ҳам ёқиб туришар,
Арзимаган нарса-ку, ўлсин.

Дедим: -Қабр ташиддаги шам,
Ичкарини ёритмайди-да,
Навбат билан ёнувчи зўр бир,
Чироқ керак экан қабрга.

Биринчиси ёниб тураркан,
Иккинчисин вақти киргунча,
Иккинчиси зиё сочаркан,
Учинчисин вақти киргунча.

Учинчиси ёниб ўчмайди,
Тўртинчисин вақтига қаддар,
Тўртинчи бешинчи киргуча,
Қабримизни қилур мунаввар.

Бешинчиси биринчисининг,
Вақтигача ўчмас экан-а,
Қўшним деди: - Тавба, алхазар,
Бу қанақа навбатчилик-а?

Қайда сотиладди бу чироқ?
Айтинг мен ҳам топтириб қўяй,
Агар ўлсам ўша чироқни
Мозоримга ёқтириб қўяй.

Даддасига айтаман, келсин,
Ўша қургур қимматмасдир жа,
Чет эллардан келтирилса ҳам,
Бир ҳўкизнинг пули бўлар-да.

Суҳбатимиз тургандди қизиб,
Келиб қолдди қўшнимни эри,
Қўшним чопиб бориб олддига:
- Чироқ керак, дадаси, - деди.

Тушунтира бошлади аёл,
Эрин икки ёнидан ўтиб,
Не гаплигин англагач, эри,
Хотинига деди ўтириб:

- Нега керак қабрингга чироқ,
Бўлса жонсиз ётаддиган жой,
Ё, ўша ердда ҳам тинмасдан,
Овқат қилиб, дамлайсанми чой?

Балки, пардоз қилгинг ҳам келар,
қўймайинми, тошойна олиб,
Ярашдими охират кўйлак,
Кўрардинг бир ойнага солиб.

Телвизор ҳам шартдир мабодо,
Сериалларнигни кўргани,
Дастёрлардан жўнатвораман,
Бир қўнғироқ қилсанг бўлгани.

Аёл деди:- Вой, тавба-тавба,
Шундай қилиш мумкинми ўзи?
Эри деди:- Жуда мумкин-дда,
Ухлаш керак, уйга кир, бўлди.

Улар кириб кетди. Эрталаб,
Қўшним чиқди, паришон бироз,
Деди: - эрим айтди, эмишки,
Қабримизнинг чироғи – намоз.

Дейилганмиш, вақтида, тўкис,
Аддо этса намозни инсон,
Қабрига беш чироқ бўлармиш,
Бомдод, пешин, Аср, Шом, Хуфтон.

Дедиларки: “Лақиллаб юрма,
Дўкон асли хаётимиз ҳам,
Қулуфланиб қолмасдан бурун,
Чироғингни сотиб ол ундан”.

Хотинларни хозир, айниқса
Йиғини-ю “Гап”и кўпайган,
Шукру тавозеси камайиб,
Нолишу ғийбати кўпайган.

Қабрни хуш амаллар билан,
Жаннатдан бир боғ қилиш мумкин,
Ё, ғафлатда бепарво юриб,
Дўзахдан бир чоҳ қилиш мумкин.

Қўшним кулиб турди ўрнидан,
Дедим: - чироқ ёнди-ку, ўртоқ
Ўтирайлик, у деди: -- йўқ, йўқ,
Чироқ ғамламасам иш чатоқ.

Ундан кўра уйимга кириб,
Қўй-қўзимга ем берақолай,
Беҳуда ишларга сарфлаган,
Хаётимни тартибга солай.

Ҳар дам, ҳар он ғанимат экан,
Яшай эндди ақлимни жамлаб,
Ёпилмасддан умр дўконим,
Чироғимни олайин ғамлаб.

- Ўх-хў! Дедим, завқланиб, қўшни,
Олим бўлиб қолибсиз-ку-а?!
Ўттиз беш йил уқмаган гапни,
Ойсиз бир тун уқтирибди-я,

Соддагина қўшним шошилди,
Гаплашиб ҳам ўтирмади-бир,
Қоронғудан одам дегани,
Шунчалик ҳам қўрқарми ахир,

Бирам рози бўлдим шу тундан,
Яшавор, эй, симни узган тол!

Qayd etilgan