Alisher Navoiy. Xazoinul ma'oniy: Badoyi' ul-vasat  ( 52924 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Andalus  06 Mart 2011, 14:56:27

ТУЮҚЛАР

1

Ё раб, ул шаҳду шакар, ё лабдурур,
Ё магар шаҳду шакар ёлабдурур.
Жонима пайваста новак отқали
Ғамза ўқин қошиға ёлабдурур.
2

Жавр ўқин жонимға соқий ёзмади,
Васл жомидин хуморим ёзмади.
Килки қудрат сабз хатлар ишқидин
Ўзга иш оллимға гўё ёзмади.
3

Ё қошингдин неча бир ўқ кўз тутай,
Отки, ўтрусиға анинг кўз тутай.
Неча кўргач ўзга маҳвашлар қошин,
Янги ой кўрган кишидек кўз тутай.
4

Лаълидин жонимға ўтлар ёқилур,
Қоши қаддимни жафодин «ё» қилур.

Мен вафоси ваъдасидин шодмен,
Ул вафо, билмонки, қилмас ё қилур.
5

Бовужуд ул юз эрур гулгунасиз
Ким, кўрунур оллида гулгунасиз.
Юз қизиллиқ йўқтурур, эй аҳли зуҳд,
Токи мункирсиз майи гулгуна сиз.
6

Чарх тортиб ханжари ҳижрон бу тун,
Қўймади бир зарра бағримни бутун.
Тунга бориб бизни беҳол айладинг,
Не балолиғ ер эмиш, ё раб, бу тун.
7

Ўткали ул сарви гулрухсоридин,
Йўқ хабар ул сарви гул рухсоридин.
Ҳажридин боғ ичра берур ёдима
Қоматидин сарву гул рухсоридин.
8

Тиғи ишқинг ёрасидур бутмаган,
Дардини ҳар кимга айтиб бутмаган.
Ҳажр саҳросидур оҳим ўтидин,
Анда гул ёхуд гиёҳе бутмаган.
9

Ваҳ, қачонға тегру ишқинг кожидин
Кўзума ҳар лаҳза ўт чоқилғуси.
Басдурур кўнглумда ишқинг, ёқма ўт
Ким, ҳарорат ул ҳам ўтча қилғуси.
10

Ул парий ишқида бу девонани
Эйки истарсен, келиб гулханда кўр.
Бир қадаҳ ул гулни хандон айлади,
Эй кўнгул, наззора қил, гулханда кўр.
11

Ёғди жаврунг ўқи ҳажринг тошидек,
Қилди қон кўнглум ичин ҳам тошидек.
Сочқали моҳим аёғиға сипеҳр,
Кўз ёшимнинг лаълу дуррин тошидек.
12

Нақш тушмиш кўзда ул ёшим менинг,
Уйлаким, бормас буён ёшим менинг.
Комим ўлмоқдур ҳабибимдин йироқ,
Гар худ ўлсун Хизрча ёшим менинг.
13

Неча дедим ул санамға бормағин,
Қилмади ул тарк охир бормағин.
Мунчаким худройлиқ кўргузди ул,
Ақл ҳайрат қилди, тишлаб бормағин.

Qayd etilgan


Andalus  06 Mart 2011, 14:56:42

КЎРСАТКИЧЛАР

ТАРИХИЙ, АДАБИЙ ВА МИФИК ШАХСЛАР НОМИ

Аёз — ғазал 613, 6.
Афридун—ғазал 492, 5; 617, 6.
Бармак — қасида 7, 4.
Баҳром— ғазал 372, 6; қасида 1, 4; 8, 2.
Баҳром Чўбин — чистон 9, 2.
Бобобек — қитъа 20, I.
Булаҳаб— ғазал 213, 6.
Булқосим — ғазал 393, 6.
Вомиқ —газал 16, 3; 79, 4; 142, 7; 155, 2; 200, 2; 202, 6; 296, 7; 584, 4.
Доро — қасида 1, 7.
Жабраил (Жибрил)—ғазал 290, 8; 650, 4; мусаддас 1, 5.
Жам (Жамшид) —ғазал 59, 5; 69, 6; 83, 7; 105, 13; 148, 9; 173, 6; 266, 8; 281, 7; 316, 6; 324, 3; 331, 6; 334, 4, 6; 361, 7; 396, 6, 7,; 397. 6; 413. 6; 419. 6; 476, 1; 492, 5; 570, 7; 624, 6; қитъа 51, 2.
Жомий — ғазал 215, 7; 650, 9; қасида 5, II.
Зол —ғазал 141, 6; 215, 5.
Идрис — мусаддас 1, 6.
Исо (Масиҳ, Рахуллоҳ) — ғазал 1, 3; 6, 2; 10, 2. 4; 22, 2; 31—3 33, 1, 2; 59, 4; 82. 5; 83, 2; 87, 4; 93, 4; 101, 2; 103, 1, 9 105, 6; 121, 3; 135, 4; 145, 4; 156, 6; 176, 1; 178, 2; 193, 2 196, 2; 203, 3; 227, 3; 234, 5; 235, 3. 4; 250, 1; 258, 3; 276, 3 285, 1; 324, 5; 326, 1; 351, 2; 374. 5; 376. 5; 386, 4; 393, 3, 4 416, 1; 417, 2; 442. 7; 476, 2; 495, 4; 512, 5; 521, 3; 555, 4; 578, 1, 2; 602, 7; 606, 4; 623, 5; 639, 5; 645, 5; мухаммзс 1, 3; мусаддас 1, 2; қасида 6,11; қитъа 12, 2; 29. 2.
Лайли (Лайло) — ғазал 9,5; 32, 1; 43,4; 45.6; 67,2; 144,7; 146, 4; 157, 3; 161,9; 176, 2; 177, 5; 184. 5; 213, 5; 257, 5; 275, 1; 305, 4; 337, 5; 344, 1; 415, 4; 444. 2; 463, 8; 493, 4; 601, 3; 640, 3.
Лутфий — мухаммас I, 5; мусаддас 1, 7.
Мажид барлос — қитъа 60, 1.
Мажнун —ғазал 8, 5, 6; 9, 5; 12, 9; 15, 3; 23, 8; 43. 4; 45, 6; 53, 6 56, 4; 64, 1; 67, 2. 11; 73, 3; 79, 4; 83, 1; 86, 10; 89, 2. 5 96, 7; 133, 3; 137, 6; 142, 7; 146, 4; 155, 2; 157, 3; 160, 5 161, 9; 166, 4; 174, 6; 176, 2; 177, 5; 184, 5; 198, 3; 200, 2 211, 6; 213, 5; 220, 3; 231, 5; 235, 4; 239, 2; 243, 7; 247, 5 254, 4; 257, 5; 258, 7; 259, 5; 267, 1; 270, 5; 272, 3; 275, 1 296, 7; 299, 7; 305, 4; 308, 2; 314, 3; 337, 5; 343, 4; 344, 1 382, 3; 415, 4; 428. 1; 440, 2; 442, 4; 444, 2; 451, 2; 452, 1 458, 3; 460, 3; 463, 2, 4, 8; 464, 6; 469, 4; 474, 4; 479, 6 481, 5; 493, 4; 496, 2; 497, 7; 515, 5; 536, 9; 558, 4; 572, 3: 584, 4; 601, 3; 610, 5; 617, 1, 4; 619, 7; 620, 4; 627, 2; 630,
1, 6; 635, 2; 639, 3; 640, 3; 641, 5; чистон 1, 5. Марьям —ғазал 10, 4; 82, 5; 476, 2; қитъа 12, 2; 29, 2. Моний — ғазал 600, 4. Мусаи Умрон — ғазал 4, 4. Муҳаммад — ғазал 393, 1; қитъа 28, 2. Нуҳ — ғазал 132, 7; 452, 5. Нуширвон — ғазал 500, 7. Одам — ғазал 426, 7.
Парвез — ғазал 99, 6; 149, 3; 199, 6; 556, 6. Рустам — ғазал 141, 6; 215, 5; қасида 1, 9; чистон 7, 4. Сайид Жамолиддин — ғазал 91, 7. Скандар — ғазал 69,-1; 95, 1; 132, 8; 183, 1; 316, 6; 396, 6, 7; 447, 1; 470, 4; қитьа 51, 2. Солмон — қасида 5, 11. Сулаймон — ғазал 69, 2; 331, 6. Фарҳод (Кўҳкан) — ғазал 8,5; 15,3; 23,8; 53,6; 58,4; 64,1;
67, 2; 89, 2; 91, 2; 96, 7; 99, 6; 125, 5; 133, 4; 137, 6; 142, 7; 149, 3; 198, 3; 199, 6; 200, 1, 2; 202, 6; 211, 6; 218, 3; 220, 3; 226, 3; 243, 7; 272, 3; 279, 5; 292, 2; 296, 7; 314, 3; 315, 5; 373, 4; 415, 4; 440, 2; 451, 2; 460, 3; 464, 6; 474, 4; 493, 4; 496, 2; 497, 7; 523, 4; 536, 9; 544, 4; 556, 6; 557, 4; 558, 4; 584, 4; 610, 5; 617, 4; 627, 1; 630, 6;
Халил — мусаддас 1, 1.
Хизр —ғазал 31, 3; 74, 3, 4; 83, 7; 101, 2; 103, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9; 105, 8; 108, 5; 183, 1; 250, 1; 338, 6; 421, 2; 470, 4:
509, 4; 522, 4; 527, 3; 537, 5; 547, 7; мухаммас 1, 3; туюғ 12,2. Хотам — қасида 7, 4. Хотиб — қасида 7, 6. Хусрав — ғазал 215, 7; қасида 5, 11. Ширин — ғазал 67, 2; 91, 2; 125, 5; 315, 5; 415, 4; 493, 4; 544, 4; 556, 6. Юсуф —ғазал 4,3; 19,5; 149,7; 191,2; 256,2; 257,4; 521,8; 644, 9; 647, 3. Яъқуб —ғазал 79, 7; 644, 9. Қорун — ғазал 69, 3; 296, 6. Ғазнавий (Маҳмуд) — ғазал 79, 7; 644, 9. Ҳусайн, султон (Шоҳ Абулғозий Боҳодирхон, Хусрави Ғозий) —ғазал 134, 9; 205, 13; мухаммас 2, 7; мусаддас 2, 7; қасида 5, 4; қитъа 24, I; 28, сарлавҳа.
ГЕОГРАФИК НОМЛАР

Адам —ғазал 14, 3; 23, 3; 241, 2.
Ажам — ғазал 613, 11.
Арас — ғазал 356, 7.
Астробод — ғазал 611, 7; 621, 9.
Бадахшон — қасида 5, 1.
Батхо — ғазал 6, 7.
Бағдод — ғазал 99, 7.
Бестун — ғазал 544, 4.
Биржис (Муштарий) — ғазал 69, 5; 295, 2.
Бобил— ғазал 19, 5; 520, 5.
Боғи жаҳон — ғазал 105, 11.
Бухоро — ғазал 6, 7.
Дажла — ғазал 141, 3; 275, 5.
Жайхун — ғазал 141, 3; 275, 5; 617, 7.
Зуҳал — қасида 9, 2.
Зуҳро — ғазал 251, 3.
Ироқ — ғазал 364, 7.
Кайвон (Сатурн) —қасида 8, 2.
Канъон —ғазал 201, 1; 231, 1; 644, 9.
Каъба — ғазал 173, 4; 295, 9; 311, 8; 334, 6; 345, 9; 364, 5; 420. 7; 448, 8; 501, 8; 513, 6; 612, 7; 621, 1; 650, 6;
Қитъа —53, 1.
Кобул — ғазал 230, 7.
Марв — ғазал 484. 1.
Машҳад — ғазал 505, 1.
Миср — ғазал 571, 5.
Ому — ғазал 356, 7.
Суҳайл — ғазал 251, 3.
Табриз — ғазал 99, 7.
Уторуд — қасида 1, 6; 4, 1, 2, 6, 7; 5, 3, 9.
Хито — ғазал 204, 5; 249, 6.
Хуросон — ғазал 364, 7; 469, 7; 646, 1.
Хўтан — ғазал 588, 3; 649, 3.
Чин —ғазал 22, 1; 516, 1; 628, 1.
Эрам — ғазал 397, 5; 405, 2; 510, I; 543, 4.
Ҳайбар —ғазал 57, 3; 204, 5; 295, 7; 337, 1.
Ҳижоз —ғазал 364, 7; 469, 7; 579, 3; 613, 11.
Ҳинд (Ҳиндистон) — ғазал 37, 7; 230, 7; 266, 2.
Ҳирий (Ҳирот) — ғазал 295, 9; 593, 7.
ЭТНИК НОМЛАР

Лўли — ғазал 166, 5; 185, 2.
Турк — ғазал 144, 9; 205, 5.
Қиёт — ғазал 73, 9.
Қўнғирот — ғазал 73, 9.
Ҳабаш — ғазал 249, 6.
Ҳинду — ғазал 166, 1; 181, 4; 308, 5; 344, 2; 506, 1; 508. 4, 5; қасида 3, 3.

Qayd etilgan