Erkak va ayol munosabatlari...  ( 4918 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Abdulhafiz  07 Mart 2011, 11:25:46

:bsm:
:as:


Бугунги кунимизда ҳаёт тақозосига ксра, аёлларнинг ксча-ксйда, ишхонада , жамоат жойларида, хонадонларда бегона сркаклар билан тез-тез тсқнашишларига тсғри келади. Бундай ҳолларда улар сзларини қандай тутишлари керак? Шарқона одобимизга ксра сркак-аёл муносабатлари қандай бслиши лозим? Шу ҳақдаги фикрларини билмоқчи бслиб бир неча кишига мурожаат қилдик :
А уқис Ғозиева, коллеж тарбисчиси:
Менимча, ҳаё-иффат масаласида ксп нарса аёлларимизнинг сзларига боғлиқ. Халқимизда «Ғунажин ксзини сузмаса , буқа ипини узмайди », деган мақол бор. Аёллар ишламай уйда стирсин, деган фикрдан йироқман. Ҳозирги пайтда муаллималик , дослик, чеварлик, тарбисчилик, врачлик каби ишларни аёлларсиз тасаввур қилиб ҳам бслмайди. Фақат аёлларимиз номаҳрам сркаклардан сзларини тортиб юришса, беҳаё қилиқлар ёки гап-ссзлар билан уларнинг нафсини «қитиқлашмаса», юриш-туришда одоб чегараларидан чиқишмаса, турли ортиқча гап-ссзлар, фитналарга срин қолмайди.

Аазокат Чориева, тадбиркор:
Ҳалисм сски дийдиёни бошлаб юрибсизларми? Ксзни каттароқ очинглар, ҳозир йигирма биринчи аср, сркак билан хотиннинг ҳуқуқи тенг, ҳатто ксп соҳаларда сркаклардан сзиб кетспмиз. Шундай бслгач, аёлларимиз ҳамма ишда сркаклар билан баравар. Агар бу кимгадир ёқмаётган бслса уйидаги хотинига хсжайинлик қилсин. Масалан, мен сркаклардан унча ҳайиқмайман, қсл бериб ксришаман, ҳазил-ҳузул қиламиз. Тсғри, бу айрим сркакларгаю баъзи дугоналаримга ёқмайди. А­римга хиёнат қилаётганим йсқ-ку, гаплашган билан осмон узилиб тушармиди ? Аксинча , сзини покдомон ксрсатиб юрган аёлларингизнинг пана-панада нима иш қилиб юрганларини айтиб берайми?...

Беҳзод Умаров , институт талабаси:
 Яшириб нима қиламан, курсдош қизларимиз орасида йигитлар билан қсл бериб ксришиш, «аскис» айтишиш, ҳаттоки спишиб саломлашиш ва хайрлашиш тобора одат тусига кириб борспти. Бунда телевизорлардан ҳар куни пайдар-пай намойиш қилинаётган ғарб сериаллари ҳам «холис хизмат » қилаётганга схшайди . Ўнлаб йигитлар билан спишиб, қаҳқаҳлашиб, пинжига кириб юрган қиз сртага бир покиза йигитнинг садоқатли ёри, жуфти ҳалоли бсла олармикин? Ана шу нарсани қизларимиз сйламаётганлари мени ташвишга солади.

 Гули Ҳамдамова, тиббиёт ҳамшираси:
Тавба, сркак- аёлларнинг бир-бирлари билан гаплашиб, ҳазил-ҳузул қилиб юришларининг нима ёмон томони бор? Менимча, бу қолоқ кишиларнинг инжиқлигидан бошқа нарса смас. Ахир дунёнинг жуда ксп ерларида сркаклар ҳатто туғруқхоналарда дослик қилаётган бир пайтда бу муаммони кстариб чиқишнинг сзи кулгили смасми? Масалан, менинг хсжайиним бирор марта сркаклар билан ҳамсуҳбат бслишимга ҳам, улар билан давраларда стиришимга ҳам қаршилик қилган смаслар. Яна билмадим, балки биз баъзи тартиб- қоидаларни тушунмасмиз"¦

Муниба Юнусова , уй бекаси:
Бозор шароитида бошқа шаҳарлардан мол келтириб сотаётган савдогарлар орасида аёллар ҳам кспайиб қолганини ҳамма билади. Мени бир нарса қийнайди: аёлларимиз узоқ шаҳарларга маҳрамсиз, бегона сркаклар билан бир транспортда қатнашспти. Яқинда маҳалламиздан бир сркак Хоразмга савдогарчиликка борган хотинидан шубҳаланиб , учта боласи билан талоқ қилиб юборди.

Оминахон Бекмирзаева, меҳнат фахрисси :
Сир смас, айрим хонадонларда ёш келинлар қариндош сркаклар, куёвнинг дсстлари, қсни-қсшни ҳузурида бадани ксриниб турадиган ҳарир либосларда, кскси очиқ, енгсиз ксйлакларда, хушбсй атирларга «чсмилиб» бемалол юришаверади, ҳатто бир дастурхон атрофида стиришаверади. Ҳатто қайнота ва келинлар қучоқлашиб , спишиб ксришадиган хонадонлар ҳам бор смиш. Ахир , «шайтон ҳамиша ҳамроҳ», деганларидай табиатан қизиққон, сҳтиросли сзбек йигитлари бундай ҳолатлар олдида сз ҳис-туйғуларини жиловлай олишлари мушкул -ку!

Қодирхон Абдураззоқов , масжид имом-хатиби :
 Динимиз аёлнинг номаҳрам сркак билан муносабатида ҳатто уларга назар солишдан ҳам қайтаради. Қуръони каримнинг Аур сурасида бундай дейилган: «Мсминаларга ҳам айтинг, ксзларини (номаҳрам сркакларга тикишдан) тсссинлар ва авратларини (ҳаромдан) сақласинлар!» (91-ост мазмуни ). Лайғамбаримиздан ривост қилинган
ҳадисда: «Бир сркак билан бир аёл ёлғиз қолишса, учинчилари албатта шайтон бслади», дейилган. Шунинг учун муслима опа-сингилларимиз номаҳрам сркаклар билан қсл бериб
ссрашиш ёки спишиб ксришиш каби ҳаром амаллар уёқда турсин , ҳатто агар жиддий зарурат бслмаса, мулоқотга киришмай, иффатларини асрашлари лозим.. Бир вақтлар момоларимиз сшикларидан чақириб келган сркакларга фақат томоқ қириб қсйиш билан жавоб қайтаришган скан.

А ислиқхон Мажнунова , журналист :
 Мен аёлларнинг бошвоғи ечилиб кетишида асосан сркакларнинг айби бор, деб ҳисоблайман. Улар аёлларининг уйдан чиқиб кетгандан
кейинги юриш-туриши билан десрли қизиқишмайди. Айримлар хотинини бегона назарлардан мутлақо қизғанмайдиган бслиб қолган. Улар «сскилик сарқити» деб рашкни қоралашади. Шахсан мен бунга умуман қсшилмайман. Чунки инсон снг аввало сзига тегишли ва схши ксрган нарсасинигина бировлардан қизғанади. Қизғаниш асносида уни ҳимос қилади, асраб- авайлайди. А ашк — муҳаббатнинг заволи смас, балки асосидир. Кспни ксрганларнинг айтишларича, тирик мавжудотларнинг ичида фақатгина тснғиз деган махлуқ сз жуфтини бошқадан қизғанмас скан.

Фотимахон Сулаймон қори қизи, Ислом олимаси:
 Ҳозирги шароитда мусулмон аёлларга турли сабабларга ксра ишлаб чиқаришда, шифохоналарда , тарбис муассасаларида ишлаш сҳтиёжи ортиб бормоқда. Аёл уйдан ташқарига чиқиши билан вазифа соҳасининг ташқарисига чиққан ҳисобланадики, бу ҳолда ҳаракат қилиши баъзи шартларга мувофиқ бслиши керак. Олимлар аёлнинг иш-ҳаракатларини срининг ҳаққига зарар берадиган ва зарар бермайдиган шаклда иккига ажратишган. Биринчисини ман стиб, иккинчисини жоиз ксришган. Ҳанафий фақиҳлардан Ибн Обиддиннинг айтишларича, қайси бир иш аёлга срининг ҳаққини чекласа, бу хил ишлар ман стилиши керак, аммо бундай зарарларга срин бермайдиган ишларни ман қилишдан маъно йсқ. Шунингдек , фарзи кифос бслган дослик, тикувчилик , муаллималик , шифокорлик каби ишлардан ҳам аёллар қайтарилмайди. Лекин ишхоналарда аёлларимиз иффат- ҳаёларини қаттиқ сақлашлари, сркаклар билан ёлғиз қолмасликлари, заруратсиз улар билан мулоқотга киришмасликлари керак. А­ркаклар ҳам сз навбатида аёллар билан муносабатда исломий талабларга оғишмай риос қилишлари даркор.

Аҳмад Турсун суҳбатлашди .

Manba

Qayd etilgan


Shoxruh Mirzo  07 Mart 2011, 11:56:43

:bsm:
:as:


Аазокат Чориева, тадбиркор:
Ҳалисм сски дийдиёни бошлаб юрибсизларми? Ксзни каттароқ очинглар, ҳозир йигирма биринчи аср, сркак билан хотиннинг ҳуқуқи тенг, ҳатто ксп соҳаларда сркаклардан сзиб кетспмиз. Шундай бслгач, аёлларимиз ҳамма ишда сркаклар билан баравар. Агар бу кимгадир ёқмаётган бслса уйидаги хотинига хсжайинлик қилсин. Масалан, мен сркаклардан унча ҳайиқмайман, қсл бериб ксришаман, ҳазил-ҳузул қиламиз. Тсғри, бу айрим сркакларгаю баъзи дугоналаримга ёқмайди. А­римга хиёнат қилаётганим йсқ-ку, гаплашган билан осмон узилиб тушармиди ? Аксинча , сзини покдомон ксрсатиб юрган аёлларингизнинг пана-панада нима иш қилиб юрганларини айтиб берайми?...Mana shunaqa "o'ziga to'g'ri" ayollar ko'payib ketdi oxirgi paytlar...

Qayd etilgan