Ҳол Муҳаммад Ҳасан  ( 4997 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


ан-Насафий  12 Iyun 2011, 22:25:49

*  *  *
Умринг бсйи схшиларга бсл ҳамнафас,
Ҳасад қилмай ҳавас билан сша, шу бас.
Яхшиларга ҳавас қилмоқ схши, бироқ,
Фақат чапак чалиб стмоқ схши смас.

*  *  *
Тан олишим керак, ҳар қалай
Телбалар устозимлигини.
Улар сргатмоқда не қилай
Ае қилмаслик лозимлигини.

* * *
Лорани йсқ қилса деб зора-мора
Ҳокимга арз қилди қора фуқаро
Ул демиш: "œсвазига не берурсиз
Магар топсам сшал порага чора?"

*  * *
Аокасдан  нон тилама очдан адо булсанг хам,
Хузурига йулама хубдир гадо булсанг хам,
Беш кунлик шу умрингда беминнат олгин нафас,
Бош сгма хеч бировга бошдан жудо булсанг хам.

*  * *

Qayd etilgan


ан-Насафий  12 Iyun 2011, 22:31:17

Хонаки файласуфнинг қслбола луғати...

артист - иштонсиз бола
бола (фарзанд) - кснгил узиб бслмайдиган брак маҳсулот
душман - йсл ксрсаткич (светофор)
дсст - ташвишингни тортиши керак бслган бекорчи
дсхтир - замонавий лсли
ёзувчи - ишёқмас, аммо сзини меҳнаткаш қилиб ксрсатадиган шуҳратпараст
касал - ксзи сшикка қараб қотиб қолган махлуқ
келин - снди хизмат бошлаган аскар («салага»)
мезбон - уқувсиз артист
меҳмон - текинхср кимса
милияионер - ёввойилашган одам
олим - сзининг ёлғонига ишониб юрган каллаварам
ота-она - елкадаги нозик юк
совчи - стик мойловчи
томошабин - лақма
шоир - стиролмайдиган маҳмадона ёзувчи
юрист - илон
қаландар - иши юришмаган хофиз
қуда - ишбилармон чспон

Qayd etilgan