Mo'minlar Me'roji  ( 4916 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Muhammad Yusuf  25 Iyun 2011, 20:49:41

Bismillahir Rohmanir Rohim !

Assalomu aleykum ! Aziz forumdoshlar.


Turoldilar uyqudan qolib
Qiyomatni jazo bilganlar
Yig'lasinlar dod faryod solib
Bomdodlarini qazo qilganlar

Oz rohatlik uyqu qurboni
Endi holi bo'lmas Qur'oni
Ahvoli ne uyg'ongan oni
Bomdodlarini qazo qilganlar

Unutolmas namoz firog'in
Ketkazolmas ko'ngil dog'in
Haqir ko'rar ayol quchog'in
Bomdodlarini qazo qilganlar

Yo'l adashgan oqil so'qirlar
Endi qanday sabab to'qirlar
Peshinlarini yig'lab o'qirlar
Bomdodlarini qazo qilganlar

Bu nafratga men ham arziyman
Qachon nafsim g'amin yeyman
Shu on o'lib qolmasin deyman
Bomdodlarini qazo qilganlar

Hitobim shu ketar choqlarim
Hazillashmang qadrdonlarim
To'rt rakatlik namozxonlarim
Bomdodlarini qazo qilganlar.


Azizlar! Sizlarda ham shu mavzuda she'rlar bo'lsa jo'natsangiz!
E'tiboriz uchun Rahmat.

Qayd etilgan


Keshiy  13 Noyabr 2011, 07:34:54

                             КАҲФ  CУА АСИ                                        Кеший

Бу сура Маккада нозил қилинган суралардан бслиб,бир юз сн остдан иборатдир. Сурада кишиларнинг Тангри таолога бслган иймон-сътиқодларини  мустаҳкамлаш учун снг гсзал,ибратли қиссаларидан учтаси ссйлаб берилган.  Биринчиси "œАсҳобул-Каҳф"-(Ғор сгалари)қиссаси бслиб,унда золим ҳоким зулмидан қочиб дину иймонларини сақлаб қолиш учун сз жонларини фидо қилган йигитларнинг бир каҳфга-ғорга паноҳ тортиб киришиб,у жойда уч юз йил қолиб кетишгани ҳақида ҳикос қилинади.Суранинг "œКаҳф—Ғор"деб номланишига сабаб ҳам шудир.       
 
 Бу  сура Маккада  нозил  қилинган,
 Асҳобул-Каҳф қисса-(сида) баён стилган.
 Унда золим  ҳоқон  зулмидан  қочиб,
 Дин- иймон йслида қирлардан ошиб,
 Ўз жонларин фидо қилган  йигитлар
 Ғорга сшириниб паноҳ топдилар,
 Шу ерда уч юз йил қолиб кетдилар.
   
АСҲОБУЛ-КАҲФ- ЯАªАИ ҒОА  А­ГАЛАА И ҚИССАСИ
         
 Ийсо алайҳиссалом  замонлари стгандан кейин,
 А умда ста золим Дақёнус деган  бир  шоҳ  сшарди.       
 Фуқаросин бутларга сиғинишга мажбур қиларди,
 Унга бсйсунмаганларни слимга у ҳукм  қиларди.

 Кунлардан бир кун бир неча йигитлар
 Унинг ихтиёрига қарши чиқдилар.
 Бутларга сиғинишни танқид стдилар,
 Юртдан бошин олиб кетмоқ бслдилар.

 Дедилар, бизларнинг иймонимиз бут,
 Бизлар  сиғинмасмиз  асло бутларга,
 Бизлар бсйсунармиз фақат Оллоҳга,
 Оламда сгона парвардигорга.

 Деди шоҳ:Ашсиз,ақлингиз жуда сткирдир,
 Сизларга муҳлат бераман фақат бир кун бир,
 А­ртанги  тонггача  сйлаб  ксрингиз,
 Сиз қайси томонда, шуни айтингиз.

 Шоҳнинг ҳузуридан сснг сйга толдилар,
 Улар нима қиларин билмай қолдилар.
 Охири топдилар битта ечимни,
 Кетдилар кечқурун ташлаб юртини.

 Дедилар,бадбахт юрт сзига буюрсин,
 Бу кофирга Оллоҳнинг лаънати тегсин.
 Шундай дейишиб овул ва қирлардан ошди,
 Уларга йслда бир чспон ити сргашди.

 Бориб етдилар тоғдаги  ғорнинг олдига,
 Улар сширинди кириб ғорнинг ичига.
 Оллоҳдан  ссрадилар  нажот  ва  паноҳ,
 Берганига шукур деб шундайин даргоҳ.
 
 А­рталаб воқеадан шоҳ бслди огоҳ,
 Отланиб йсл солдилар тоғ томон ногоҳ.
 Сснгра улар етдилар  тоғнинг  олдига,
 Йигитлар сширинган ғорнинг остига.
 
 Шоҳ деди аскарларга, кирингиз ғорга,
 Олиб  чиқиб  уларни  осайлик  дорга.
 Аавкарлар дедилар, қсрқамиз ғордан,
 Оллоҳ  бандалари бу  инсонлардан.
 
 Дақёнус деди,булар сувсизу очликдан слсин,
 Ғорнинг ичидан улар чиқолмай абадий қолсин.
 Ае  бслса, қилинглар, йслин  топинглар,
 Ғор оғзин тош билан  маҳкам  ёпинглар.
 
 Лек Оллоҳ  сзининг содиқ бандаларини
 Сақлаб, жимгина ухлатиб ғорда уларни.
 Ухлатди уларни уч юз йилгача,
 Сақладилар омон сшал кунгача.

 Бир кунда уйғонишиб  улар  ҳаммаси,
 Яқин бозорга борар улар биттаси.
 Деди ухлабмиз срим ёки бутун кун,
 А­ҳтиёт бсл, бозорда ҳеч ким билмасун.

 Бозорга бориб қилди йигит ксп харидлар,
 Ундан олган пулни ксриб сотган ссроқлар,
 Дақёнусдан қолган тангаку бу,сй сара йигит,
 Аки хазина топиб олдингми , айтчи сен йигит.
 
 Йигит айтди,ҳеч қандай хазинани топганим йсқдир,
 Қавмимнинг ишлатадиган кундаги тангаси шудир.
 Хабар берди халқ унинг аллақачон слганларидан,
 Йигит сна деди, танга сша шоҳ  замонларидан.

 Одамлар йигитни олиб бориб шоҳнинг олдига,
 Лол қолдилар сшитиб саволнинг бу жавобига.
 Лодшоҳ мсмин, солиҳ киши сди, секин ссради,
 Тоғда у ғор қайда жойлашганин кимлар билади. 
 
 Шоҳ навкарларин олиб бу йигит билан
 Отландилар у ғорга бир мақсад билан.
 Шаҳар аҳли ҳам унга сргашди,
 А­шитиб ҳамма у томон шошди.
 
 Дақёнус босиб келаётир деб йигитлар шошиб,
 Охирги ибодатни сқийлик снди дейишиб,
 Лодшоҳ ва унинг одамлари ғорга киришиб,
 Ксрдилар, улар намоз  сқир қатор туришиб.

 Кутди туриб улар намоз тугашин,
 Оларкан  йигитлар  саждадан бошин.
 Шоҳ бориб ксришди биттама-битта,
 Омонлик тилаб у деди,албатта.

 Сизнинг бошингиздан стган воқеаларни
 Инсонлар сзига бир срнак дес билишсин,
 Оллоҳ қиёмат кунида бандаларини
 Ҳисоб - китоб учун қайта тирилтиришин.

  Cентсбръ   2011 йил.


Qayd etilgan


Lu`lu`  13 Noyabr 2011, 11:23:02

Самовотнинг олий табакаларига кутарилиш, инсу жин ва малоикаларнинг илми етмайдиган даражагача юкорига етиш Меърождир. Меърож зинапос деганидир. А асулуллох с.а.в.нинг кукларга чикарилган, биз билмайдиган ерларга кутарилишларидир

Qayd etilgan


Abdumuhaymin  13 Noyabr 2011, 22:13:59

Payg'ambarmiz s.a.v. ummatlari uchun namoz ham meroj. namozlarini mukammal ado etuvchi  namozhon makonda merojda turmasa ham , qalban Allohning huzurida.

Qayd etilgan


Lu`lu`  14 Noyabr 2011, 03:15:47

Rosululloh sav Abu Bakr ra.ga bir narsalarni tushuntiryapganlarida Umar ra. yonligiga kelib ancha vaqt eshitib turadilar. Keyin ulardan uzoqlashadilar. Suhbatlari tugagach, hazrat Umar:"Ey Abu Bakr, Rosululloh sav. senga bir narsalarni tushuntirganlarida men ham bir soatcha tinglab turdim, lekin hech narsa anglolmadim" degan ekanlar.
Payg`ambarimizga shunday hikmatlar berilganki, uni sharxini anglashda hatto zabardast avliyo Umar ham ojizlik qilganlar.
Birodarimiz Abdumuhaymin, ulug` Me`roj faqat Rosululloh sav.ga berilgan. Yahudiylar da`vosicha, Muso as.ning Alloh taolo bn so`zlashishlarini Me`roj deyishadi. Ba`zilar mo`minning namozdagi sayri sulukiniyam me`roj deyishadi. Har narsaning o`z nomi bor va o`sha nomi bn atalsa, chalkashliklar bo`lmasmidi

Qayd etilgan


Bobirjon  14 Noyabr 2011, 08:46:04

ollox rozi bolsin sizlardan iloyim

Qayd etilgan