Allohdan qo'rqish va yig'lash  ( 19837 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Mahdiyah  16 Avgust 2009, 09:26:04

Bu maqolani "Oila jamiyat"dagi "Erkak kishi qachon yig'laydi?" mavzusidan Ziyoda86ning postlaridan oldim.
Shu mavzuga ta'luqli va boshqalar uchun kerakligi uchun joylamoqdaman.
Maqola uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin.

Xеч сътибор берганмисиз, йиғлаган инсон юпангач, унинг юзига тикилганмисиз? Ҳатто, чақалоқлар бслса ҳам майли. Менимча, йиғлаган инсоннинг юзи кулгидан тсхтаган инсондан ксра нурлироқ бслади. Гсзалроқ бслади. Аега?

Йиғлаш қалбни даволайди. Қалбни юмшатади. Инсоннинг йиғлаши унинг сз ёри томон сқинлашмоғидир. Қалбини, қонини, жонини Унга фидо стмоқдир. Йиғламоқ англамоқдир.

Йиғласак ксзларимизга зарарми? Майли шундай бслсин.

Кулгидан қалбларимиз қорайгандан ксра, кср бслсин ксзларимиз йиғламоқдан.

Йиғламоқ бу тилсиз, қалб билан гапирмоқдир. Йиғлаган қалбга Аллоҳ таолонинг сзи меҳмон бслади. Йиғлаб роҳат олишимиз балки шундандир.

Йиғламоқ бу нафс йслларини ксз ёш билан ювмоқдир.

Бир олимдан, «сизнинг устингиздан кулишларига қандай чидаб турасиз?» деб ссрашганда:

- Бу устимдан йиғлашларидан минг карра схшироқдир, - деб жавоб берган скан.

Келинг азизлар, атрофимизга, сзимизга, қалбимизга холис боқайлик. Ана сшандагина бизни йиғлатадиган ва йиғлашга арзийдиган ҳолатлар орасида қолганимизни снада схшироқ англаган, сзимизни йиғидан тсхтата олмаган бслармидик.

Ҳаққини тслиқ бажармай сқиётган намозларимизга йиғлайлик.

Турли дунёвий ҳасрат билан сгилиб туришимизга ва буни намоз деб номлаётганимизга йиғлайлик.

Бизни сратган, гапиртирган, ризқ берган, слдирадиган ва ссроқ қиладиган Аллоҳ билан висол онларимиз бслган саждаларимиздаги ҳолатимиз учун йиғлайлик.

Аамозларда бутун гуноҳларимизнинг авф қилиниши фурсатини бой бераётганлигимиз учун йиғлайлик.

Уйқунинг қучоғида стказган ғафлат онларимиз учун йиғлайлик.

Ҳар куни гувоҳи бслаётганимиз, ибратга тсла воқеаларга қалбларимизнинг юмшамаётганлигига йиғлайлик.

Бу воқеалардан тусқуш каби бошимизни тиқиб қочаётганимизга, сзгармайдиган ҳақиқат -слим соатини сзимиздан, қалбимиздан узоқ тутаётганимизга йиғлайлик.

Дунёларни ютиб юборса ҳам тсймайдиган нафсимиз учун ва бу нафсга қул бслаётганлигимиз учун йиғлайлик.

Дуо қилинг, ижобат қиламан, деган, А аҳмон ва А аҳийм бслган Аллоҳга дуо қилмаётганимизга йиғлайлик.

Ссраган нарсангизни бераман деб ваъда қилган Аллоҳ қаршисида, гсёки, бу ваъда бажарилмай қолиши мумкиндек, ундан мукаммал иймон, ихлос ва тақво ссрамаётганимиз учун йиғлайлик.

Ҳеч слмайдигандек, тупроқ остига кирмайдигандек ва ссроқ қилинмайдигандек стказаётган кунларимизга йиғлайлик.

Ҳар қандай ифлосликни қилиб, қалбимизни тоза деб, сзимизни овутаётганимизга йиғлайлик.

Болаларимизни биздан, бизнинг сса улардан қочадиган паллада, Қиёмат соатида, бу ҳаётда борлиғимизни бағишлаб топган мулкимиз ёрдам бера олмаслигини тушуна олмаётганлигимиз учун йиғлайлик.

Баъзи амалларимизни гуноҳлигини ҳам билмасдан елкамизга ортиб олиб, тавбасиз Аллоҳ таолонинг рспарасига чиқишимиз хавфи ичида сшаётганимиз учун йиғлайлик.

Тоғдек гуноҳларимиз ксрсатилганда, бу гуноҳларни қачон қилгандим, сй А аббим, деб турадиган Кундан бехабар ҳолда сшаётганимиз учун йиғлайлик.

Қуръон бизга етар деб, суннатга орқа сгираётганлигимизга йиғлайлик.

Тилимизда ёдлаб олган, лекин маъносини билмайдиган, амал қилинмайдиган Аллоҳнинг ссзлари, токчаларимизда сувенир каби чанг босиб ётган Аллоҳнинг китоби, бизга даъво қилиши мумкинлигини билмаётганлигимиз учун йиғлайлик.

Ҳатто пайғамбарлар Муҳаммад (с.а.в.)нинг уммати бслишни орзу қиладиган кунда, ул зотнинг уммати бслишдан ва шафоатларидан бенасиб қолиш хавфидан огоҳ смаслигимизга йиғлайлик.

Олов стни еб тугатганидек, бутун солиҳ амал ва схшиликларимизни еб тугатадиган ғийбатдан қутула олмаётганимизга йиғлайлик.

Берувчи ва олувчи аниқлигини билган ҳолда, ҳасрат ва надоматларимизга йиғлайлик.

Гулнинг ҳам, тиконнинг ҳам, боғнинг ҳам, боғбоннинг ҳам соҳиби аниқ бслса-да, буларнинг сгасидек ҳаракатларимизга йиғлайлик.

Бу муҳташам салтанат остида сшаб ҳам. сзимизни улуғ ҳис қилишимизга йиғлайлик.

Йсқликдан борлиқни пайдо қилган ва абадий ҳаёт ваъда қилган А аббимиз учун бир кунда бир неча дақиқа ибодат қилишдан қочаётганлигимизга йиғлайлик. Қочиб охири қаерга боришимизни сйлаб йиғлайлик.

Бир оёғимиз билан қабрда бслсак-да, бойлик ортидан югураётганлигимизга йиғлайлик.

Аллоҳ таолони бор деб, гсёки У йсқдек сшаётганимизга йиғлайлик.

Ақл юритмайсизларми, сйлаб ксрмайсизларми, деб бизга хитоб қилган Қуръоннинг овозига жавоб берадиган овозимиз чиқмаётганлиги учун йиғлайлик.

Яхши кунда унутиб, ёмон кунда сслайдиганимиз Аллоҳимизга ксрсатаётган бевафолигимизга йиғлайлик.

Яхши-ёмон, динсиз-диндор, мусулмону-бутпараст демасдан барчамизга, ҳар куни неъматларини бераётган Аллоҳ учун қуллигимизни ифодаси бслган намоз, закот, рсза, силаи-раҳм, зикр, амри-маъруф каби ибодатларга сътиборсиз сканлигимизга йиғлайлик.

Аллоҳ А аҳмондир, барча гуноҳларимизни кечиради, деб шайтоннинг тузоғига тушаётганлигимизга йиғлайлик.

Йиғлайверинг, бу бизга нажотдир. Лайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) Аллоҳ учун йиғлаган ксзлар учун дсзахнинг харомлигини айтиб берганлар ҳаммамизга.

Биз шундай бахтли инсонлармизки, йиғлаган расулнинг умматимиз, ёш оқмайдиган ксздан асрагин Аллоҳим, деб нола қилган Муҳаммад (с.а.в.) нинг умматимиз.

Келинг, ҳаммамиз бирга йиғлайлик.

Йиғлашга арзигулик ҳолатимизга кулаётганлигимизга йиғлайлик.

Қуриган киприкларимизга, ёшармаган ксзларимизга йиғлайлик.

Йиғлай олмаётганлигимиз учун йиғлайлик.

Дунё шундоқ ҳам қсрқинчли бслиб кетспти. Қалбларимиз қотиб кетспти. Қалбимизни Аллоҳга бурайлик ва уни юмшатишини ундан ссрайлик. Ксз ёшини А аббимиздан йиғлаб ссраб олайлик.

Йиғлай олмасак ҳам, ҳеч бслмаса кулишдан тсхтайлик.

Qayd etilgan


Nafisa-Samarqand  16 Avgust 2009, 12:33:05

Assalomu aleykum,Mahdiyah Alloh rozi bo'lsin sizdan juda ajoyib maqolani kiritibsiz.Juda ham ajoyib maqola ekan.Raxmat.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  18 Avgust 2009, 08:56:54

Yurtimizning ko’zga ko’ringan imomlaridan biri tomonidan  hikoya qilib berilgan voqea meni juda  ta’sirlantirgan edi,

Bir insonni juda yaxshi tanir edim. Haddan tashqari dunyoga mehr qo’ygan oxiratini unutgan edi. Oyoqlari har yili ikki marta hayit kunlari masjid hatlamasa boshqa mahal asosan mol dunyo uchun yelib yugurardi. Payg’ambarimiz Muhammad mustafo s.a.v umidsiz mushriklarni ham bir necha marota islomga chaqirganliklarini eslab, uni ham har ko’rganimda masjidga taklif qilardim, namoz o’qishga chaqirardim, ammo tosh erisa erirdiki uning qalbi erimasdi. Bir kun usha tanishim yashaydigan kuchadan masjid tomon ketayotganini ko’rib qoldim uni yo’l yo’lakay gaplashib ketaman deya asta sekin dunyo haqida so’z ochdim, u esa butun vujudimi titratib yuboradigan darajada sovuqqonlik bilan  nimaga masjid haqida namoz haqida gapirmayabsiz dedi. Man sal kesatgan bo’ldim baribir foydasi yo’qku kisatiq so’zlarimi aytib bo’lishim bilanoq uni yuziga qaradim, temirdan qattiq qalb soxibi bo’lmish tanishim yig’lardi nimagadir. Biroq shoshib qoldim tinchlikmi og’ayni tinchlik emas qori aka dedi. Uzr qattiq gapirib yuborgan bo’lsam qandaydir voqea ro’y berdimi.
              Ha bir voqea ro’y berdi va shu voqea sababli men  siz bilan birgalikda masjidga ketyabman, to’g’risi biroz tushunmayroq turib qoldim, chunki uning bu holatidan zarracha bo’lsin  hazil ohangini ajiratib olish mumkin emas, u hazillashmayotgan edi, chindan aytayotgan edi so’zlarini, uka olloh muborak qilsin masjidga borayotgan bo’lsangiz, lekin qanday voqea sodir bo’ldi dedim,  ming hayajon ila tanishimning namozga kirganidan ko’ra bunga sabab bo’lgan voqeaning nimadan iborat ekanligini bilish niyatida.
            Kecha endigina uhlashga kirayotganimda eshik taqilladi deb bo’lgan voqeani so’zlay ketdi suxbatdoshim. Borib eshikni ochsam o’g’lim qatori bir yigit turibdi yoshi 27 larda men ha  uka kel dedim. U yuzini yerga qarata turib akajon men sizning oldinggizga roziligingizni olish uchun keldim dedi. Men hayron bo’ldim keyin ma’lum bo’lishicha eshigimni tunda taqillatib kelgan yigit bundan bir necha yil oldin 1990 yillar boshida shaharda  ko’chayib ketgan jinoyat reket a’zolaridan biri bo’lgan ekan, yigit ushanda ollohni tanimaganini ollohdan qo’rqmay bu ishlarni qilganini ayta turib ayni paytda dini diyonatga kirganini ma’lum qildi. Ollohga hisob berish va ohirat duzax haqida qattiq oyatlar  o’qigandan so’ng uhlay olmay bor pulini to’plabdi. Shunday yo’l bilan mashinasi o’g’irlatgan bir necha kishilarni eshigini taqillatib pullarini berib yurgan va shu o’g’irlik sababli  ortirgan a’zobi uchun rozilik so’rab yurgan ekan.
          Ruparamda turgan hali 30 bahorni qarshi olmagan yosh bir yigitni ko’rib qo’rqib ketdim. U tinmasdan aka inson har bir kishi hisob berigon kunda baribir uchratilamiz, SHunday ekan hijolat bo’lsa ham, katta uyat sanalsa ham oldingizga keldim rozi bo’ling mana pullar derdi. Men uning qarshisida qotib qolgandim. CHunki bu yigit ertaga ollohning huzuriga borishini ich ichidan iymon keltirgan holda mendan uzr surardi. Men  pulni oldimda undan rozi bo’lganimni aytdim, lekin uyga 10 — 15 daqiqa kira olmay turib qoldim. Chunki endi men o’zimni o’ylay boshlagan edim. Bolam tengqur yigit qilgan gunoxlari uchun yig’lay joxiliyatda o’g’irlagan pullarini egalariga  topshirib yuribdimi, men nima uchun bunaqa be’malolman men kimman, qaysi amallarim bilan ollohning huzuriga boraman degan savol ichimni tirnay boshladi. Uyga kirdimu bo’g’ilib ketayotgande bo’ldim uhlolmadim va erta tongda masjidga chiqishni rejalashtirdim. Eng qizig’i birinchi marta ertalabgacha o’lib qolsangchi havotir o’tdi ichimda, men shu ayni shu uyqu qalbimni tirnab o’tib ketganida o’zimga o’zim musulmon bo’lding degan tashxisni qo’ydim. Haqiqatdan ham men haqiqiy islomni usha notanish yigitdan birgina amali sababli tanigan edim.
        Ilk marotaba o’z ihtiyori bilan masjid tomon yo’l olayotgan tanishimning ko’zlaridagi quvonch yoshlarini  ko’rdim. Allohga hamd aytib yubordim. Olloh o’zi hohlagan bandalarini hidoyatga boshlashiga yana bir bora amiyn bo’ldim. OLLOHU AKBAR

Qayd etilgan


Ansora  18 Avgust 2009, 15:08:30

A.Alaykum. Hadisi Sharifda buyurildi: "Alloh Taolo qiyomat kuni ustimizga shunchalar ko'p rahmat yog'diradiki, hech kimsaning qalbidan bunchalik shafqat ko'rsatish kechmagandir. Hatto shayton ham marhamat qilinishini o'ylab boshini yuqoriga ko'taradi".
Hikoya qilishlaricha, Jahannamdan ikki kishi ciqarilibdi. Alloh Taolo:"Qilmishlaringizning jazosini ko'rdingiz, chunki men bekorga zulm qilmayman", deb buyurgandan keyin ularni takror Jahannamga olib keta boshlabdilar. Birinchi kishi shoshilib tez tez yurar, ikkinchi kishining esa hech yurgisi kelmasdi. Har ikkalasiga ham buning sababini so'rarlar. Tez tez yurgan kishi, Allohning buyruqlarini tinglamaslikning nimalarga olib kelishini ko'rdim, shuning uchun shoshilib boryabman, debdi. Narigisi esa, Rabbim haqida husni zan etdim. Yani faqat yaxshi fikr yuritdim. Jahannamdan chiqargandan keyin qaytarib jo'natmasa kerak, deb umidvor bo'ldim. Bu javoblaridan keyin, har ikkala kishini ham Jannatga olib borgan ekanlar.
Musulmon insonni oyoqda tutgan narsa uning umididir, shayton umidimizni, ishonchimizni qo'limizdan olish uchun ko'p urinar ekan. Alloh undan qo'rqqanmizchalik uning marhamatiga bo'lgan ishonchlarimizni ortishini nasib qilsin insholloh...


 

Qayd etilgan