O'zbekcha maqollarning ruscha tarjimasi  ( 13239 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Smartella  29 Mart 2012, 00:46:37

Латинское написание: Avval iqtisod, keyin siyosat

Аналоги: Аввал иқтисодиёт, кейин сиёсат

Леревод: Сначала скономика, а потом политика

Вариантс‹/поссненис:

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Соловьс баснсми не кормст

Леревод слов:

Аввал = раньше, прежде; сначала, сперва;

Иқтисод, иқтисодиёт = скономис, скономика;

Кейин = потом, затем;

Сиёсат = политика.

Qayd etilgan


Smartella  29 Mart 2012, 00:49:13

Латинское написание: Avval yo‘ldosh, keyin yo‘l

Аналоги:

Леревод: Сначала попутчик, а потом путь-дорога

Вариантс‹/поссненис: Лервс‹м делом попутчик, а потом в путь

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Сперва подкуй конс, а потом уж прикидс‹вай дорогу

Леревод слов:

Аввал = раньше, прежде; сначала, сперва;

Йслдош= спутник, попутчик;

Кейин = потом, затем;

Йсл = путь, дорога.

Qayd etilgan


Smartella  29 Mart 2012, 00:51:29

Латинское написание: Avval taom, ba`daz kalom

Аналоги:

Леревод: Сначала еда (угос‰ение), а потом беседа

Вариантс‹/поссненис: Сперва напои, накорми, а потом спрашивай

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Без обеда не красна беседа

Леревод слов:

Аввал = раньше, прежде; сначала, сперва;

Таом = еда, пис‰а, блюдо, кушанье;

Баъдаз = (устар. книжн.) после, потом, затем;

Калом = слово; слова; фраза; речъ; беседа, разговор.

Qayd etilgan


Smartella  29 Mart 2012, 00:53:47

Латинское написание: Avval o`zingga boq, keyin nog`ora qoq

Аналоги:

Леревод: Cначала посмотри на себс, потом бей в литаврс‹

Вариантс‹/поссненис: Сначала посмотри на себс, а потом труби о недостатках других

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Ае смейсс чужой беде, свос на грсде. Чем кумушек считать трудитьсс, не лучше ль на себс, кума, обратитьсс.

Леревод слов:

Аввал - раньше, прежде; сначала, сперва;

Ўз - сам, сама, само; свой;

Боқмоқ - смотреть, глсдеть;

Кейин - потом, после, затем;

Аоғора - литаврс‹;

Қоқмоқ - бить, колотить, стучать.

Qayd etilgan


Smartella  29 Mart 2012, 00:55:31

Латинское написание: Avval o‘yla, keyin so‘yla

Аналоги:

Леревод: Сначала думай, потом говори

Вариантс‹/поссненис: Лрежде нежели начнешь говорить, обдумс‹вай. Ае говори сгорсча - сначала обдумай, а уж потом скажи.

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Сначала подумай — потом говори

Леревод слов:

Аввал - сначала, сперва;

Ўйламоқ - думать, размс‹шлсть, мс‹слить;

Кейин - потом, затем, после;

Ссйламоқ (= ссзламоқ) - говорить, сказать, рассказать.

Qayd etilgan


Smartella  29 Mart 2012, 10:49:51

Латинское написание: Agar odamni bilmoqchi bo‘lsang, uning do‘stiga boq

Аналоги:

Леревод: Если хочешь узнать человека, посмотри на его друга

Вариантс‹/поссненис: Если хочешь узнать каков человек, посмотри на его друзей

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Хочешь узнать человека - посмотри на его посла. Скажи мне, кто твой друг, и с скажу, кто тс‹.

Леревод слов:

Агар - если;

Одам - человек;

Билмоқчи бслмоқ - намереватьсс (собиратьсс) узнать;

У - он, она;

Дсст - друг;

Боқмоқ - смотреть, глсдеть.

Qayd etilgan


Smartella  29 Mart 2012, 10:52:28

Латинское написание: Aytsam — tilim kuadi, aytmasam — dilim

Аналоги: Айтсам — тилим кусди, айтмасам — дилим кусди

Леревод: Cкажу — сзс‹к сгорит, не скажу — душа сгорит

Вариантс‹/поссненис: Cказать — сзс‹к не поворачиваетсс, а не сказать — совесть мучает

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Cтс‹дно сказать, грех — утаить. От человека утаишь, от совести не утаишь.

Леревод слов:
Айтмоқ - сказать, говорить;

Тил - сзс‹к;

Куймоқ - гореть, тлеть, обгорать;

Дил - сердяе, душа.
Qayd etilgan


Smartella  29 Mart 2012, 10:54:49

Латинское написание: Arzon beillat emas, qimmat behikmat emas

Аналоги:

Леревод: Дешевое не без изъсна, а дорогое — не без "изюминки" (не без достоинств)

Вариантс‹/поссненис:

А­квивалентс‹ в других сзс‹ках: Дорого, да мило, дешево, да гнило

Леревод слов:
Арзон - дешевс‹й;

Беиллат - безупречнс‹й, безукоризненнс‹й;

А­мас - не;

Қиммат - дорогой;

Беҳикмат - не имеюс‰ий достоинств.

Qayd etilgan