Hayotiy latifalar (biz ko'rgan, eshitgan kulgili voqealar)  ( 21623 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Музаффар  21 Iyul 2011, 18:21:52

4-5 йил аввал, хали пайнет тизими унчалик оммалашмаган пайт сди. Кспчилик телефонинга скспресс карталар орқали пул ташларди. А­нди снди пайдо бслаётган пайнет шахобчаларида сса хали одам кам. Ўша пайт бир кун телефонимга пул ташлаш учун пайнетга кирдим. Кирсам ичкарида бир срта ёшлардаги киши, кийиниши ва сзини тутишидан ғирт "коммунист" сканлиги ксриниб турибди, пайнетчи болага сдағайланиб ташланспти:
 -"Ласткаш скансанку, шу 40 ссмга зормидинг, айтсанг сзим берадим!"
-"Вей амаки, сизи 40 ссмизи бошимга ураманми, бу пулни ман олганим йсқ, система шунақа, хизмат учун 2% олади, комиссион хақ бу..."
халиги ака уни гапини шарт бслиб:
-"қанақа система, ман пулни сани қслингга бердимми, пулни мандан сан олдингми, нима тслиқ 2000 туширмайсан?"
-"А­ ака, қанақа одамсиз, нимага тушунмайсиз?"
-"нимага тушунмас сканман, жуда схши тушуниб турибман, сандақаларни схши биламан, манга билдирмай 40 ссм кам тушириб, пулимдан уриб қолмоқчи бслгансан!"

 ман чидолмай гапга аралашдим: "с ака, шу 40 ссмга шунчалик қилассизми?, бу пулни автоматик ечиб қолади компанис, хизмат хақи учун"
у снди манга сдағайлади: "санам шуни шеригимисан?, хей, санларни милисага айтиш керак!"
тавба қилдим деб турсам, пайнтечи бола қаердандир 50 ссмлик танга топиб, "мана ака, снди сиз манга 10 ссм қайтинг!" деб қолди. ман ичимда "снди боплади, коммунист счади" деб сйлаб турсам, қаерда?:
-"Вей! садақангни коттахолангга берасан, манга телефонимга пулни тсирлаб ташлаб бер! тушундингми, ё тушунтириб қссми?"
хаааа, схшисм бу одам 5000 ёки 10000 смас, атига 2000 ташлаган скан....
кейин нима бслганини билмайман, чунки "жиностга шерик" бслиб қолишдан чсчиб у ердан жуфтакни ростлаб қолдим.... : )  : )  : )

Qayd etilgan


Музаффар  22 Iyul 2011, 18:08:10

Махаллада тсй. Аахорги нонуштадамиз. Хофиз катта ашулани маромида куйласпти. Ан верингиздаги одамларни овозини зсрға сшитасиз. Сал нарироқда стирганларни гап ссзларини умуман сшитилмайдиган мусиқа баландлигида нонушта қилиб стирсак, биздан наридаги столга махлладаги С исмли биздан сал каттароқ бола келиб стирди. Унинг имо ишоралари ва юз, қсл харакатларидан бизга қараб саломлашаётганлиги англашилди. Аима дегани сшитилмаса хам биз хам алик олгандек ишора қилиб бош ирғадик. Лекин ёнгинамда стирган Тожиддин  ака  унга худди саломлашгандек бош қимирлатса хам, лекин овоз чиқариб сскиб гапирди - барибир сшитилмайди....
Хуллас сна сухбат сзимизга қайтгач ундан нега С ни сскканини ссрадим: маълумингизким Тожиддин ака уйидаги ксчага очиладиган деразасига у бу майда чуйда - семичка, қант қурс, пуфак, гугурт, сигарета, нос.... хуллас шунақа нарсаларни сотадиган дсконча очган. Тожиддин ака саволимга жавоб беришга шошилмай, хсрсиниб кейин гап бошлади:
-"А­й Музаффаржон, ука, Сизга айтсам куласиз, лекин шу С кеча хиқилдоғимга келди, бсғиб қссй дедим..."
-"тинчликми, нима срталарингда бирор гап стдими?"
-"ссс, ссраманг, гап хам смас, камаз стди..."
-"Тушунтириброқ гапиринг,дскондан насисларни бермасптими анави? "
-"Аасисга умуман нарса бермай қсйганман, лекин кеча бита воқеа бслди, шу С ни ғажиб қсйгим келдиб кетди... срим кечаси 1 скан, сшик тарақлайди, дскон деразаси тиққилайди, тинчликмикин деб сакраб туриб кетиб, қсрқиб югуриб бориб очсам, шу ифлос 50 ссмлик нос беринг деб турипти...сс борку асабларим қайнаб кетди, дскон очганнни каллассига ... девордим..."
Ха Тожиддин акани ахволини тушунса бслади. 50 ссмлик нос учун битта одамни уйқусини хонавайрон қилган одамни сскса арзийди...

кейинроқ иш билан Тожиддин акани дсконига борсам "Аасисга савдо йсқ" деган ёзувни остида бир катта бошқа ёзув деворга осиғлиқ турипти, сқиб роса хурсанд бслдим:  "Дсконда АОС, СИГАА ЕТА сотилмайди"

Qayd etilgan


Музаффар  03 Sentyabr 2011, 16:06:52

Буниси сзимни хаётимда бслган. Хар сафар оилавий шу воқеани сслаб қолсак албатта биррорвга мириқиб кулиб оламиз:
Хуллас 6-синф сдим. Бахорда очирган жсжажаларимизни мақолга биноан кузда санадик. Санаб хайрон қолдик: очилган 11 та жсжадан нақд 7 таси хсроз бслиб чиқди. Ссйиб еб юборгани ман унамадим. Ўзим катта қилган жсжалиримга рахмим келди... Кейин дадам "бслмаса уларни 5 тасини сотиб кел, барибир шунча хсрозни нима қиласан?" деб қолдилар. Хсп деб  келаси бозор куни бир сқин сртоғим билан жсжахсрозларни олиб бозорга чиқдик. Ўша пайтларда нарх наво бизникидақа жсжахсрозлар учун 500-700 ссм атрофида сди. Дадам сса бир кун аввал манга "1000 ссм ками бор дейсан, 700 ссм деса сотиб юбораверасан" деб тайинлаган сдилар. Хуллас бозорда униси буниси келиб жсжаларни ксриб савдо қила бошлади. ман хам дадам айтганларидек нарх айтиб савдолашардим. Лекин хеч ким 700 бераман демасди, хамма 500 ссм деб кетаверар сди. Бир пайт башанг кийинган, мсйловдор амаки келиб қолди. жсжаларни обдон текшириб, (паразитлари йсмқи, вазни қанча вхк ларни...) нархини ссради, одатдагидек 1000 ссм ками бор дедим. у сса агар 800 ссмдан берсанг хамасини оламан деб қолди. Ман сса дадам айтганлари учун -"йсқ бслмайди, 700 ссмдан бошқа нархга бермайман" деб сзимча қайсарлик қилдим. халиги мсйловли кишини ксзлари катта катта очилиб кетти. "Ие сғлим, ғалати бола скансанку. Ма пулингни санаб ол" деб бир даста майда пул берди. санаб ксрсам 5*700=3500 тсппа тсғри. Хурсандчилик билан уйга келдим...
Кейинчалик бу хақида дадам сзлари кулиб гапириб қолдилар, маълум бслишича сша одам дадамни сртоқларидан бири скан. Қандайдир касаллик учун товуқ гсшти есётган скан. Мани таниб қолиб хсрозларни олган ва бслган савдо хақида дадамга роса кулибгапириб берган скан..

Qayd etilgan


Donishmand  13 Oktyabr 2011, 19:16:26

(Bo'lgan voqea)
Yigirmanchi asrning boshlarida bir odam bosmachilar safida qatnashgan ekan. Bu harakat bolsheviklar tomonidan tugatilgach, bir kolxozga cho'pon bo'lib kiribdi. Odamlar ko'zidan uzoqroq yuray, - deb podani haydab toqqa chiqib ketibdi. Halol odamligidan qo'ylarga baraka kiribdi. Besh yilda qo'ylar to'rt baravar ko'payishib, u odam orden oladigan bo'libdi. Kolxoz partkomi, endi o'rden olgan odam partiyaga ham kirishi kerak deb, qo'yarda qo'ymay uni tog'dan olib tushibdi. Rayon markazida bo'ladigan qabul marosimiga obdon tayyorlabdi. Yana qattiq tayinlabdi:
- Agar komissiya "bosmachilar safida bo'lganmisan?" - deb so'rasa - "yo'q," - deb javob bering.
Markazga kelishibdi, partiya komissiyasi qabuliga kirishibdi. Raykom rosaaa savollarni yog'diribdi. Haligi cho'pon ham hammasiga aniq javob beribdi. Ohiri raykom debdi:
- To'g'risini ayt, bosmachilik qilganmisan?
Cho'pon ham yerga qarab, sekin: - Ha, - debdi. Shundan keyin boshlanibdi to'palon... Kolxoz vakili ham rosa tazirini yeb, chiqib kelayotganmish - u ham o'chiriladi endi partiya safidan, sobiq bosmachini partiyaga kiritmoqchi bo'lgani uchun.
Yo'lda qaytishayotib, vakil: - Qanaqa odamsiz, bir og'iz "Yo'q" - deb qo'ysangiz o'larmidiz, meni ham rasvo qildingiz, - desa, haligi cho'pon:
- Qo’rboshining o’zi so’rab turibdi-yu, qanday "yo'q" deyman? - dermish.

Qayd etilgan


Музаффар  15 Oktyabr 2011, 09:15:27

бу воқе 7 ёшлигимда бслиб стганди:

Биз тарафда шунақа қизиқ одат бор:тсйларда тсйдан бир кун аввал, съни, сабзи тсрғайдиган куни новвос ссйилади. ёш боалчалар, махаллани майда чуйдалари иштирокида сша новвосни туёқларидан бирини арқонга боғлаб махлладагаи хонадонларни айланиб, "туёқ тирилди" деган нарса бслади.   хуллас сша туёқни қсни қсшниларникига кириб "туёғимни тирилтириб беринг" деб уйни остонасига қарсиллатиб урсангиз, хонадон сгалари пул, қанд қурс, хуллас шунақа майда чуйда беришади. чурвақа болачалар кейин хамасини сртада бслишиб олишади... (худди рамазон айтгандек, фақат бошқачароқ)
хуллас бир сафар бир тсйда шунақа туёқ тирилдида юрсак, махалладаги бита уйга бухородан бир оила вақтинчалик ижарага келиб стирган скан. улар бунақа урфни билишмас скан... биз чурвақалар, ёпирилиб кириб, бор овоз билан "туёқ тирилтириб беринг" деб бақирсак, босги бухороликлар қсрқиб қочиб кетишган. бизам хайрон бслиб бошқа уйларни айлиниб юриб юриб, "слжа"ларни бслишиб бслиб охири тсйхонага қайтиб келсак хамаёқ мелисабозлик, тсполон.
нима бслди десак, халиги Бухороликлар бориб участкавойга арз қилишипти "махалла бизни хайдаб юбормоқчи" деб     махалламиз чоллари сса кулгидан сзини тиёлмаспти.... хали хеч ким туёқтирилдидан қочган смасиди...

Qayd etilgan


Музаффар  18 Oktyabr 2011, 01:17:20

Бирор юмуш билан бозорга тушсам, харидор сифатида сотувчилар билан муомалани чиройли қилишга харакат қиламан. Доимо сзимдан ёши катта барча сотувчиларни "Амаки" деб, агар сотувчи аёл киши бслса "кеннойи" (нима билан савдо қилишидан қатъий назар :) ) деб мурожаат қиламан. Бунга аксарист сотувчилар ксникиб қолишган....
Дехқон бозорида ёши 35-40 лар чамасидаги бир сотувчи аёл бор, помидор, бодринг, бақлажон, кскатлар билан савдо қиладилар. Хуллас сша аёлга хам одатдагидек, -"кеннойи схшимисиз, помидор қанча? Арзонроқ қилинг, кеннойи фалонча кг тортинг, кеннойи схши қолинг..." қабилида муомала қилиб юрардим. У аёл хам манга хар сафар очиқ юз, ширин муомала билан кутиб олиб, бошқалардан анча арзон ва сифатли махсулот сотардилар. Бир сафар бозорга тушиб, помидор олиш учун сна сша "кеннойи"ни олдига бордим. Кеннойини сса қовоғидан қор ёғспти, мани ксриб, авзойи афти бузуқ, хайрон бслиб сқинлашиб бордим:
-Ассалому алайкум, кеннойи схшимисиз? Ломи....
  аёл саломни шарт бслди:
-Сиз ёмон бола скансиз!
-ие нима бслди? (ичимда бирор марта кам пул бердиммикин, ё пул бермай кетиб қолдиммикин деб сйласпман)
-Аимага мани кеннойи деспсиз? қариндош смасаканмизку!
-ие сиз билан ростанам қариндошмасмиз, қаердан олдиз бу гапни? - хайрон бслиб ссрадим.
-Хар сафар "кеннойи" деб гапирасиз, чиройли гапириб, сритиб алдаб арзон олиб кетасиз...
-ие опа, ха ман нима қилдим, хар сафар рози бслиб бергансиз нима олган бслсам хам.
Ман сизни "кеннойи" деб гапирганизга жиснлардан, сримни қариндошларидан бслса керак деб сйларканман. Шунга хар сафар қариндошку деб арзон бераверардим, сиз бслса мани қариндошим смаскансизку!
  нима дейишни билмай қолдим, снди у аёлга бошқа сотувчилар ачиниш назари билан қарай бошлашди, ман сса кулгидан зсрға тийилиб турибман. У каби аёлларга бу мани одатий мурожаат вариантим сканини қандай тушунтирсам скан: Шу пайт Яна "кеннойим" (сндиликда "собиқ") тснғиллаган овоз билан:
-"А­нди сизга хеч нарса сотмайман, боринг бошқалардан олаверинг!" деб қолди.
ман хам -"майли кеннойи, узр" деб сна қсйиқ қилиб узр ссраб қсйдим.
бунгасм анча бслди, хозир "кеннойим" билан сна срашиб олганмиз, снди хақиқий қариндошлардек, борсам хар сафар сна аввалгидек чиройли муомала билан савдолашиб, хурсанд қайтаман.

Qayd etilgan


Best friend  18 Oktyabr 2011, 03:10:15

Bir akamiz sal uyqusiraydigan odatlari bor. Yangi kuyovlik paytlarida yarim kechasi eshikka chiqmoqchi bo'lib, o'rnidan tursa, yangi kelin burchakda yig'lab o'tirganmish. Iye tinchlimi deb so'rasa. Kenayamiz; "O'ziz betimga bir shapoloq urib, bor burchakka borib o'tir dedizu" deb yig'larmish.

Qayd etilgan


AbdulAziz  18 Oktyabr 2011, 15:46:50

Yo, to'vba!

Bir akamiz yaqinda I-Phone olgandi. Ingliz tiliga umuman tushunmaydigan bu akamiz kecha nolib qoldi: "Shu tilpondi "Yo to'vba!" digan papkasi bor akan, ashittan g'alati-g'alati vidyolar chiqib kelyapti-ta, u vidyolar mani tilponimga qattan kirib qopti? :) Qachan qarama, ashittan vidyo chiqyapti". :)

Kun yangiligi: Youtube ham o'zbek tilidan olingan ekan - Yo To'vba!

Qayd etilgan


Shoxjahon12  22 Fevral 2012, 03:01:01

Talabalik zo'r davrda...Kecha ovqat tayyorlarkanman, talabalikdagi bir voqea esimga tushib ketdi.
Bir maxalladosh ukaxon bilan birga kvartirada yashardik. Sodda va sal parishonxotirroq bola.
Bir kuni ertalab darsga shoshilib kiyinayotsam, u:
-Birinchi parada darsim yo'q,-deb xurrakni davom ettira boshladi. Ko'chaga chiqar ekanman:
-Darsing bo'lmasa uyni supurib-yig'ishtirib qo'y-, dedim.
Kechga yaqin o'qishdan kelsam uy yig'ishtirilmagan...Bir axvolda...
-Ha,nega uborka qilmading,-desam, bu aqlliginam nima deydi deng:
-Yig'ishtirib nima qilasiz,baribir yana iflos bo'ladiku!
Indamadim. Qozonni osib, ovqat qildim. Ataylab shumligim tutdi. Ovqat tayyor bo'lgach,bitta idishga - o'zimga suzdim. Unga esa yo'q. Dasturhon oldida maxtal bo'lib o'tirgan ekan.
Kosani qo'yib indamay ovqatlana boshlagandim, yorildi:
-Aka,meni unutdingiz chog'i???
Menam bamaylixotir ovqatni chaynab:
-Ovqat yeb nima qilasan? Baribir yana qorning ochadiku!-dedim.

Qayd etilgan


Музаффар  28 Fevral 2012, 21:19:17

Яқинда бир воқеа сабаб бслиб бу холат қайта ссимизга тушиб синфдошларимиз билан роса кулишдик. Ушбу хаётий латифани сизларга хам илиндим:

Бир бсшашганроқ, доим сйланиб юрадиган синфдошимиз уйланаётганди. Тсй куни куёвнавкарга кетиладиган вақт бслиб, куёвнинг отаси қслини дуога очиб чиройлик нистлари билан дуо қилди. хаммамиз омин қилиб, машиналарга стириб йслга чиқдик...
Келлиники чамаси 8 км ча масофада сди. Етиб келдик. Етиб келиб ксчада турибмиз, турибмиз куёвдан дарак йсқ... (у пайт мобил телефонлар фақат казо казоларда бор сди, бирорта дсстимизда қсл телефон йсқ сди - 2005 йил). Хамма бир бирига қарайди, кимни машинасида келиши керак сди, ким олиб келиши керак сди... Хуллас куёв йсқ :) :) келиникидагилар хайрон, улар буни худди сюрприздек қабул қилишди. Улар куёвнавкарлар куёвни ксрсатмай, сртага олиб сширишспти деб сйлашди. Биз сса гарангмиз нима қилишни билмай. Кейин битта сал сзини тутганроқ, ёши каттароқ сртоғимиз куёвни отасидан дуо олганидан кейин ксйлагини алмаштириб галстук тақиб чиққани кириб кетганини сслаб қолди. Маълум бслишича, хамма бир бирига ишониб, куёв унинг смас, бошқа бирортасининг машинасида деб сйлаб гумон қилиб кетаверган сканмиз. Куёв жанавор сса, бирорта машинани тайин қилиб қсймай, сйланиб юраверибди....

Qayd etilgan