Hayotiy latifalar (biz ko'rgan, eshitgan kulgili voqealar)  ( 24883 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Музаффар  13 May 2012, 07:50:19

Бир вақтлар бозорда савдо қилганман. Ўшанда бир кулгули хам сал ачинарли воқеага гувох бслган сдим:
Ман савдо қиладиган растанинг сқинида 4-5 ёшлар чамасидаги бир болакай онасига жудасм қиммат турадиган бир буюмни олиб беришни талаб қилиб инжиқлик қилаётганди. Онаси бечора хархаша қилаётган сғлини хеч қайси гап бил аврай олмасди. Болакай росасм тантиқ сканлиги билиниб турибди, атрофдагиларга сса унинг онасини сансираб гапириши ва ирғишлаб минғирлаб йиғлаши туппа тузук томоша бслди. Шу пайт онасани рспара томонидан бир жулдур кийинган, (алкаш бслса керак) соч соқоли бетартиб бир киши келиб қолди. Онаси болакайга:
-"Бслди қил, бсмаса хозир анави амакинг сскиб беради" - деб псписа билан босги киши томонга ишора қилди. Бола шунда хам тинчимади. Онаси снди халиги кимсага тсғридан тсғри мурожаат қилиб, "Амакиси, сскиб қсйинг манавини..." - деб айтди. "Амаки" сса сскиниш фанлари номзоди , махаллада хизмат ксрсатган танбал скан. Болакайга қараб:
- "Хей чсчқани боласи! счир овозини! хозир бир уриб каллейни икта қилиб қссман!" (А­фир сифатини таъминлаш учун ахлоқсиз ссзлар олиб ташланди..) - деб сшқириб берса бсладими! Болакайдан ксра хам бечора онаизори қсрқиб кетди. Оғзи очилиб анқайганича "амакисини" сшитаётган бола хам жимиб қолди...

Qayd etilgan


Lu`lu`  05 Avgust 2012, 08:15:50

Мактабни тугатгач, духтирлик орзусида ТошМИга харакат килдим. Биринчи йил киролмагач, Тошкентдаги 15- шахар касалхонасига тозаловчи булиб жойлашдим. Духтирликка каттик кизикканимдан 1-жаррохлик булимини реанимаяис ва жарроххоналарида галма гал ишлардим. Бизани булимда шошилинч амалиет тез-тез буларди. Шулардан бирида тулагина аел куричак ташхиси бн операяис килинди. Ишим асосан охирида бажарилганига жаррох духтирнинг енидан кетмай, хар бир харакатини кизикиб кузатдим... Яллигланган куричак кесиб олингач, духтир терини тика бошлади. Тикиш жараенида кичиккина бир булак ег катлами ташкарига чикиб колаверди. Хар канакасига уринилмасин ег коринга кирмай, ташкарига отилаверди. Жаррохимизни токатлари ток булиб, халиги егни шартта кесиб олдида, мани олдимга ташлаб, "Ол, уйда картошка ковуриб е, зора уни еги санга юкса" деди. Хамма котиб кулспти, касал тушунолмай хуноб, мани огзим сса очилиб колган.

Qayd etilgan


Музаффар  03 Noyabr 2012, 06:40:29

Йсналиш бсйича қатнайдиган таксилардаги Баъзи зиқна шофёрлар йсл четида қсл кстараётган мактаб болаларига тсхташмайди, барибир пул бермайди деб сйлашади. Шунинг учун мактаб болалар уларни тсхташи учун қслларида пуллари билан намойишкорона қсл силташга мажбур бслишади.
Бир сафар Дамасда ишга кетаётсам, йсл четида иккита болакай қслида пул билан силтаб тсхтатишди. Шофёр, айтганимдек зиқна смас, зиқналар зиқнаси скан, қслидаги пулни ксриб туриб хам
 - "Лулларинг борми? Бслмаса олиб кетмайман!" - деб болаларни дархол жеркиди.
болалар 500 ссм пулларини ксрсатиб, албатта йсл хақини тслаймиз дейишди. манзилларига етишгач Дамасни тсхтатиб, 200 ссм бериб тушиб кетишётган сди, шофер уларга сшқириб кетди, "А­й! йслкира 500 ссм, қани беш юз чсз буёққа, хали ксрсатгандинку!"
Болалар хам шофёрни боплаб едиришди:
-"Шопир амаки, у реклама сди...."
Ўша шоферлар Фарғона вилостида мактаб болаларини бепул ташиш хақидаги вилост хоким буйруғини хам схши билишади...

Qayd etilgan


Muxsiya  13 Mart 2013, 17:27:46

bir tanishim aytib bergan edi
Buvimning gapiga o'rtoqlarini aytib yurgan edim ooxirida bittasi qolib ketgan ekan. Buvim bor Xosiyatniyam aytib kel dedi. Men Qaysi Xosiyat  desam amakim anavichi  ikki kokilli xosiyat deb kuldi. Bola bo'lganligim uchun hazillashib aytgan gapini gapini to'g'ri tushunibman. Aytilgan joyga borib kimdan so'rasam ekan deb tursam yoshi kattaroq bir kishi keldi Salom berib ikki kokilli Xosiyatni uyi qayerda deyishimni bilaman Nima deding deganicha meni savalay ketdi, keyin bilsam u 2 kokilli xosiyatning o'g'li ekan

Qayd etilgan