Diqqat! Diqqat! Missoner tuzog'iga ilinmang  ( 49907 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 B


Chustiy  06 Dekabr 2007, 13:05:36

Abu Muslim:

Agar rostgo'y bo'lsangizlar
kitobining kiril imlosidagi nushasi Abdulaazizdan olingan ;D
http://muslim-uz.narod.ru/rostgoy.htm
AbdulAziz aka esa Ali Polosindan olganlar. : )
O'tgan juma Ali Polosinni qidirib diniy idoraga borgandim afsus chet elga o'qishga ketgan ekanlar, qachon kelishlari nomalum ekan. >:(

Qayd etilgan


Chustiy  09 Iyul 2008, 04:18:13

assalamu alaykum wr wb!
 Bu mavzuga qiziqishi borlar www.forum.hilol.com ga tashrif buyurishlari mumkin!

Qayd etilgan


Muzayyana  12 Iyul 2008, 13:30:16

                                                        ҒАА АЗЛИ ИДДАО!


"Миссионерлар Африкага келганда, бизнинг еримиз бор сди, уларнинг сса "Инжил"и бор сди. Улар бизнинг ксзимизни кср қилиб қсйиб, чсқинишга ксндиришди. Ва ниҳост, ксзимизни очганимизда, бизнинг еримиз уларнинг ихтиёрида сди, "бизнинг қслимизда сса "Инжил"дан бошқа ҳеч нарса йсқ сди"

Тсқсонинчи йилларда Марказий Осиёдаги мустақилликка сришган давлатларда мусулмонлар сртасида диний сркинлик бобида ғалати бир ҳолат кузатилди. Яъни, кутилмаганда маҳалла ва бозорларда, автобус ва поездларда, бекатлар ва бошқа одамлар гавжум бсладиган жойларда шахси номаълум кимсалар пайдо бслиб, қандайдир китоблар, сслатмалар, варақаларни одамлар қслига тутқазиб кета бошлашди. Бундай манзара, ҳатто мактаблар, олий ва срта махсус сқув юртларида ҳам кузатилди.

Олий нав қоғозларда чиройли безатилиб, кирилл, араб, лотин ҳарфларида рус, сзбек, қозоқ, қирғиз ва тожик тилларида босилган бу китоб ва варақалар мусулмонларнинг дунёқарашига таъсир қилишга қаратилган сди. Хорижда нашр стилган бу китоблар қандайдир сширин ёъллар билан келтирилар сди. Китобни қслингизга олишингиз биланоқ, унинг жуда такомиллашган замонавий босмахонада босилганига ишонч ҳосил қилардингиз.

Миссионерлар дастлаб Қозоғистонда, сснгра Қирғизистон билан Ўзбекистонда пайдо бслишди. Миссионер ташкилотлар ва гуруҳларнинг вакиллари Қозоғистонга дастлаб маданист, таълим, спорт ва ёшларни қизиқтирган бошқа соҳаларни тарғиб қилиш баҳонасида келганлар, рсйхатдан стиб, ишлай бошлаганлар. Улар хусусийлаштириш тадбирларини пойлаб туриб......

http://www.hilol.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=29

Qayd etilgan


Chustiy  17 Iyul 2008, 01:44:56

Исломнинг Библисдаги мсъжизакор башорати- Валий ва хос бандаларнинг бутун белгиси- МУСУЛМОАЛАА ДИА !!!


(Библисда Ислом ҳақида 200 башорат )

Мусулмонларга Библисда Ислом ҳақида 200 та башорат!
Библис: Исломнинг пайдо бслиши тарихи ва унинг охирги тантанаси бобида бутун тафсилотлари.
Библис башорати огоҳлантиради: ер юзини зулмат ва инсонларни жаҳолат қоплаганда (Ишоъйс 60;1-3), Аллоҳнинг Ҳақиқат қуёши ва Унинг (илоҳий) шифоси дунёга Арабистондан, Мисрдан, Ироқдан, Сурисдан ва Туркисдан охир замонда зуҳур қилади! (Ишоъйс 19;18, Аввакум 3;3-15, Ваҳий 16;12).

Китобнинг тслик матни.... (катта китоблардан)

http://www.hilol.com/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=29


"Ислам в Библии 200 пророчеств!" китобининг рус тилидагисини хам тайёрласмиз ислом уз сайтига ксйилади... инша Аллох...

Абдурахим ака ушбу китобингизни сқиб чикиб анча сзимга керакли маълумотларни олдим... Аллох илмингизни снада зиёда килсин... А­нди саволлар учун алохида бслим очамиз ва китобингизни тахлил киламиз, съни китобингизни бирма бир срганиб чиксак... сиз сса сргатсангиз (саволларимизга жавоб бериб), рус тилида берсангиз макул, саволлар русча-сзбекча бслади ... бу нарса форумда хам турса миссионерлар билан мулокат килувчи биродарларимиз учун жуда хам аскотиши мумкин...

Китоб бсйича саволлар учун линк


Qayd etilgan


Muzayyana  17 Iyul 2008, 17:21:53

                                              А аддун насронийс.


       
                             Исломнинг Библисдаги мсъжизакор башорати- Валий ва хос бандаларнинг бутун белгиси- МУСУЛМОАЛАА ДИА !!!
(Библисда Ислом ҳақида 200 башорат )

Мусулмонларга Библисда Ислом ҳақида 200 та башорат!
Библис: Исломнинг пайдо бслиши тарихи ва унинг охирги тантанаси бобида бутун тафсилотлари.
Библис башорати огоҳлантиради: "œер юзини зулмат ва инсонларни жаҳолат қоплаганда" (Ишоъйс 60;1-3), "œАллоҳнинг Ҳақиқат қуёши ва Унинг (илоҳий) шифоси" дунёга Арабистондан, Мисрдан, Ироқдан, Сурисдан ва Туркисдан охир замонда зуҳур қилади! (Ишоъйс 19;18, Аввакум 3;3-15, "œВаҳий" 16;12).
Библис башорати огоҳлантиради: "œУнинг Ҳақиқатини даволовчи диннинг қуёши" — Миср, Арабистон! Қуёши — Унинг шавкат салтанатида таборо равшанроқ нур сочиб туради: "œВа ой ёруғи кун ёруғидек бслади, аммо қуёш ёруғи етти кунннинг ёруғидек, етти ҳисса ортиқ порлаб туради". (Ишоъйс 30;26).

Библис "œ"Янги қсшиқ"" — Қуръони каримни куйловчи мусулмон Ийсо Масиҳ ҳақида.
Хос ва валий халқлар ҳимосчиси — Масиҳ — осмондан Мисрнинг муқаддас қуёшли шаҳрининг аҳлига ёрдам учун шошиб келади ва Аллоҳ таоло тантанали равишда: "œМенинг слим мисрликлар муборакдир! — съни мусулмонлар муборакдир деб сълон қилади! (Ишоъйс 19;18-25).

Библис Худоси Арабистон мусулмонларини тантанали равишда олқишлайди: "œқидорзода ва навайстзодаларнинг (Исмойил авлодлари!) қурбонликлари, улар Менинг қурбонгоҳимда ризолигим учун қурбонлик қиладилар, Мен Ўз шавкат уйимнинг шуҳратини ёсман" (Ишоъйс 60;7).

"¦ Библисда Исломга даъват қилгувчи улуғ мсъжизакор таълимотлар: охир замондаги хос ва валий халқлар ҳақидаги Библис башорат қилган аломатларнинг ҳаммаси фақат мусулмонларни ксрсатмоқда! Марҳамат, сқинг, текширинг, шахсан сзингиз ишонч ҳосил қилинг, бу шунга лойиқ нарсадир!

Библис огоҳлантиради: "œкимда-ким буларга бирон нарса қсшса, Худо бу китобда ёзилган балоларни унга тақдир қилади. Кимда —ким бу китобда башорат қилиб айтилган ссзлардан бирор нарсани олиб ташласа, Худо уни бу китобда ёзилган ҳаёт дарахтидан ва муқаддас шаҳардан маҳрум қилади" (Ваҳий 22;18-19).

بســــــــــــم الله الرحمن الرحيم

Аллоҳ таоло марҳаматининг чеки-чегараси йсқ. Бу дунё ҳаётининг сса иғво ва фитналари ксп ва Аллоҳ таоло бандаларини ана шу нарсалар билан синайди. Шунинг учун ҳам банда бу синовларда матонат ксрсатиб, солиҳ амалларни адо қилиши керак, токи унинг амали Буюк Яратувчининг ажру-мукофатига сазовар бслиб, Қиёмат кунида тарозунинг савоб палласини оғир қилиб, абадий илоҳий неъматларга мсшарраф қилсин!!! Ҳар бир иймонли одамнинг интилиши тинчликка, хотиржамликка, рози-ризоликка, сабр-қаноатга, Аллоҳнинг йслида илм сгаллашга бслиб- ҳаммаси онгли равишда, чин қалбдан бслишлиги шарт.
Қслингиздаги бу китоб ҳамма тушунадиган содда тилда ёзилган. Бу китоб Исломга даъват бслиб хизмат қилади. Албатта, бу китоб сизларга ҳаётингизда тсғри ва зарурий йслни топишда ёрдам берсин. Муаллифига сса соғлиқ ва ишларида муваффақистлар тилаб қоламан.

Ҳурмат ва сҳтиром билан Қирғизистон мусулмонлари ҳазрати муфтийси Муротали Ҳожи Жуманов.

МУЛОҲАЗА

Бойматов А.А. нинг «Миллиардларни ҳалос қилиш» номли бу китоби Библисдаги Ислом башоратларининг тадқиқот ишлари орасида снг долзарб ва зарурий ишлардан ҳисобланади. Китобда Библисдаги Ислом ҳақидаги башоратларни ва асл нусхадаги тартиб асосида теран ва чуқур маънода бериб борган. Бу билан умусулмон библисшунос олимлари- Бенжамин Келдоний, Аҳмад Дийдод каби олимларнинг ишларини давом сттирди. Аксари масалалар замонамиз воқеълиги билан ҳаётий ва кескин равишда тсқнаш келмаклиги бу китобнинг заруристини снада оширмоқда. Иншаа Аллоҳ, ушбу равшан илмий тадқиқотни оёққа турғизишга ва унга омманинг диққатини жалб қилишга ёрдам беришимиз зарур. Чунки бу нарса аксари мусулмонларга ва айниқса ғайридинларга Илоҳий ҳақиқатни англаб етиши учун катта хизмат қилади. Улар Библисда Ислом далилларининг нафақат ксп сканлигини англаб етади. Бундан ташқарии бу рисола ғайридинларни Исломга киришига туртки бслади-ки, унда охир замон пайғамбари Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салам ҳақида башоратлар берилган.

Халқаро динлар аро осойишталик фондининг президенти, БМТ қошидаги халқаро информатизаяислаш академиссининг ҳақиқий аъзоси, А оссис табиий Фанлар академиссининг академиги, Қ уръони карим маъноларининг таржимони Имон Валерис Лорохова

Мулоҳаза

Ҳар бир иймонли мусулмон Аллоҳ таолонинг одамларга 124 минг пайғамбар юборганлигига иймон келтиради. Жумладан Одам алайҳис салом, Ауҳ алайҳис салом, Иброҳим алайҳис салом, Мусо алайҳис салом, ва охирги пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салам. Шунингдек ҳар бир иймонли мусулмон Аллоҳ таолонинг Мусо алайҳис саломга Таврот, Довуд алайҳис саломга Забур, Ийсо алайҳис саломга Инжийл ва ниҳост Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саламга Қуръони карим нозил қилинганига иймон келтиради. Шунинг учун ҳам мусулмонлар сҳудий ва насронийларга илоҳий китоб сгалари деб қарайдилар. Аммо минг афсуски насоролар билан сҳудийларнинг сзлари Қуръонга Аллоҳ таолонинг охирги ваҳийлари сифатида иймон келтиришмайди. Шунингдек Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саламни Аллоҳ таолонинг охирги пайғамбари сканлигига ҳам ишонмайдилар. Уларнинг куфрларининг асосий сабаби сифатида, улар Қуръон, Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салам ҳамда мусулмонлар ҳақида Библисда биронта ссз айтилмаган, деб даъво қиладилар.
Шу сринда Бойматов А. А.нинг «Миллиардларни ҳалос қилиш» китоби ҳар қачонгидан зарурий ва муҳим китоб бслиб қолди, зеро бу китоб насроний, сҳудий ва мусулмонлар орасини сқинлаштиради, охир оқибат Қозоғистонда, қолаверса бутун дунёда тинчлик ишига хизмат қилади. Муаллиф асосли равишда Библисдан охирги пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саламнинг келиши, У зотга Қуръони каримнинг нозил бслиши, Исломнинг дунё бсйлаб ғолибона юриши, ҳақида ҳаммаси бслиб 200дан ортиқ далил исботлар Библисда Бадр жанги ҳақида ҳам башоратлар берилган скан. Қандайдир маълум бир кучлар мусулмонлар билан насоролар орасига раҳна солиб, уларни бир-бирларига қарама-қарши қилаётган ва ҳатто динларо снги жаҳон уруши чиқиб кетиш сҳтимоли бслиб турганда, бу китоб ҳар қачонгидан ҳам зарур. Биз Бойматов А. А. нинг «Миллиардларни ҳалос қилиш» китобини миллионлаган нусҳада чиқариш лозим, деб ҳисоблаймиз, чунки у ҳақиқатдан ҳам миллиардлаган насроний биродарларимизни ширк балосидан ҳалос қилиб, сгона Илоҳ - Аллоҳ таолога бсйсиниб қолишса, иншаа Аллоҳ.

Мулоҳаза халқаро мусулмонлар «А уҳонист» университети уламолар кенгашида ксриб чиқилиб муҳокамага қсйилди ва бир овоздан 2004 йил 5-носбр â„–7 қарори билан маъқулланди.

«А уҳонист» университети ректори
профессор М.Минбоев


Qayd etilgan


Chustiy  27 Avgust 2008, 02:21:53

Лaйғaмбaрлaр Мaъсумдир


 "œЛaйғaмбaр aлaйхиссaлoмлaрнинг oддий кишилaрдaн aжрaб турaдигaн бирдaн-бир сифaтлaри мaъсумликлaридир. Яъни, мaъсист қилиш, шaхвaтлaргa берилиш, муруввaтгa футур еткaзaдигaн вa инсoнилик қaдрини кеткaзaдигaн нaрсaлaрдaн четдa бслишлaридир. Лaйгaмбaр aлaйхиссaлoмлaр oдaмлaрнинг снг гузaл aхлoқлилaри, снг пoк aмaл қилaдигaнлaри, снг юрaги тoззaлaри вa тaсaрруфoтлaри снг тсғрилaридирлaр"
  Бу иқтибoсни келтиришимиздaн мaқсaд, Ислoм дини мусулмoнлaргa Лaйғaмбaр aлaйхиссaлoмлaр қaндaй кишилaр скaнлигини, улaргa қaндaй сътиқoд қилиш лoзимлигини сслaб стишдир. Чунки Aнбиё aлaйхиссaлoмлaргa тсғри сътиқoд қилмaгaн мусулмoннинг иймoни хaм мукaммaл бслмaйди.
 Aллoх Ўзининг мубoрaк кaлoмидa шундaй дейди:
 "œ"¦.Лайғамбар унга сз А оббидан туширилган нарсага иймон келтирди ва мсминлар ҳам. Барча Аллоҳга, Унинг фаришталарига, китобларига, Лайғамбарларига иймон келтирди. Унинг Лайғамбарларининг бирорталарини ажратмаймиз. Ва сшитдик ва итоат қилдик, сй А оббимиз мағфаратингни ссраймиз ва қайтиб бориш Сенгадир, дедилар." (Бaқaрa 285-oст)
  Қурoн вa Хaдислaрдa, Лaйғaмбaр aлaйхиссaлoмлaр хaқидaги мaълумoтлaрни сқий туриб киши хaёлигa бир сaвoл сизиб кириши мумкин.
 Ўзгa динлaрдa хaм Лaйғaмбaрлaр хaқидa шундaй сътиқoд қилишaдими?
 Шу сaвoлимизгa қисқaчa бслсaдa жaвoб тoпиш мaқсaдидa. Хoзирги кунимиздa, қсш тирнoқ ичидa иймoнгa чoрлoвчи миссиoнерлaрнинг "œМуқaддaс китoб" ёки "œМуқaддaс хушxaбaр" дес aтaлмиш китoблaригa мурoжaт стдик. У ердa Исo aлaйхиссaлoм хaқидa келгaн хaбaрлaр кишини қувoнтирaди, aлбaттa ширк вa куфргa дaлoлaт қилувчи мaълумoтлaр бундaн мустaснo. Aммo, бoшқa Aнбиё aлaйхиссaлoмлaр хaқидaги мaълумoтлaр, Улaрни турли-хил гунoхлaр илa тсхмaтлaрини сқиб хaйрaтдaн ёқa ушлaшдaн сзгa илoжимиз қoлмaйди.
Тoпилгaн қисқа мaълумoт вa хaбaрлaрни сиз aзизлaр билaн бaхaм ксришгa ижoзaт стгaйсиз.
      1.А­ски aхддaги Ибтидo китoбини 19:30-36 жумлaлaридa Лут a.с сзининг иккитa қизи билaн зинo қилгaнликлaри хaқидa ёзилгaн.
      "œ Лут Ссъар шаҳридан чиқиб, икки қизи билан тоғда сшай бошлади. Чунки у Ссъарда туришдан қсрқди ва икки қизи билан бир ғорда истиқомат қилаверди. 
 Бир куни Лутнинг катта қизи кичигига деди:
— Отамиз қари, ер юзидаги одатга ксра биз никоҳга олинишимиз учун мамлакатда бирон сркак қолмаган. Кел, отамизга шароб ичириб, у билан ётамиз, токи отамиздан насл сақлайлик.
 Ўша кечаси қизлар оталарига шароб ичирдилар. Катта қиз отасининг ётоғига кириб, у билан ётди. У сса қизининг қачон ётиб, қачон турганини билмади.
 А­ртасига катта қиз синглисига:
— Мен стган кеча отам билан ётдим. Бу кеча унга сна шароб ичирамиз, бу гал сен унинг ётоғига кириб у билан ёт, токи отамиздан насл сақлайлик, — деди.
 Қизлар сша кечаси ҳам оталарига шароб ичирдилар. Кичик қиз бориб, отаси билан ётди. Отаси сса қизининг қачон ётиб, қачон турганини билмади.
 Шундай қилиб, Лутнинг иккала қизи ҳам оталаридан ҳомиладор бслдилар."( Ибтидo китoбини 19:30-36 )
 Aстaғфируллoх, нахот Хаққа даъват стган пайғамбар шундай йсл тутган бслса, нахот Аллоҳ харом қилган маст қилгувчи ичимликни ичган бслса, сна сзини билмайдиган даражада-с?! Албатта йсқ бундай бслиши мумкин смас бу  Лайғамбар шаънига тсхмат ва бсхтондир.
2. Аaвбaтдaги қиссa А­ски Aхд, Ибтидo китoби 27:1-27 жумлaлaрдaн oлингaн бслиб, у ердa Ақуб a.с сз oтaлaрини aлдaб дуoйи-хaйр oлгaнлиги хaқидa бaён қилинaди:
" Исҳоқ қариб, ксзлари хиралашиб қолган чоғда, у катта сғли А­совни ёнига чақириб:
— Ўғлим! — деди.
— Лаббай! — деди А­сов.
— Мана, мен снди қариб қолдим, ажалим келадиган кунни билмайман. А­нди сен сқ-ёй ва садоқни олиб даштга бор, мен учун ов қилиб кел. Мен схши ксрган таомдан тайёр қилиб келтир, токи мен еб, слмасимдан олдин, жоним танимда борида сени дуо қилайин, — деди.
 Исҳоқ сғли А­совга гапираётган вақтда, онаси А ивқо сшитиб турган сди. А­сов ов қилиб келиш учун даштга кетганидан кейин, А ивқо сғли Ақубга деди:
— Мен отангнинг аканг А­совга айтган гапини сшитдим. У А­совга:  «Менга ов қилиб кел, мен схши ксрган таомдан тайёр қил, — деди, — слишимдан олдин сени Худованд ҳузурида дуо қилайин», — деди. А­нди сғлим, менинг гапимга қулоқ сол! Қстонга бориб, у ердан менга иккита схши улоқ олиб кел. Мен улардан отанг схши ксрадиган таомни тайёрлайман. Сен отангга олиб бориб унга едирасан, токи у сени слимидан олдин дуо қилсин.
 Ақуб онаси А ивқога:
— А­сов акам сержун одам, менинг терим сса силлиққина. Бордию отам мени пайпаслаб ксрса, мен унинг олдида алдамчи бслиб қоламан-у, сзимга дуо срнига лаънат оламан, — деди. Онаси унга:
— Сен оладиган лаънат менинг бсйнимга бслсин, сғлим. Сен гапимга қулоқ сол, қани снди бориб, мен айтганни олиб кел! — деди.
Шунда Ақуб бориб, онасига истаганини олиб келди. Онаси сса Ақубнинг отаси схши ксрадиган таомни тайёр қилиб қсйди. Уйда катта сғли А­совнинг сақланаётган снг чиройли кийимларини олиб, кичик сғли Ақубга кийгизди.  Унинг қслларини ва бсйнининг силлиқ жойини сса ссйилган улоқларнинг териси билан ёпди. Сснг у тайёрлаган лаззатли таом билан нонни сғли Ақубнинг қслига берди.
Ақуб акасининг дуосини сғирлагани
Ақуб отаси ёнига келиб:
— Ота! — деди.
— Лаббай сғлим, сен кимсан? — деди у. Ақуб отасига:
— Мен сизнинг тснғичингиз А­совман. Сиз айтгандек қилдим. Марҳамат дастурхонга стириб, овимдан тайёрланган таомдан енг, токи мени тириклигингизда дуо қилинг, — деди.
 Исҳоқ сғлидан:
-Қандай қилиб бунчалик тез топдинг, сғлим? — деб ссради. 
-Худованд, сизнинг Худойингиз менга рспара қилди, — деди у.
 Исҳоқ Ақубга:
— Яқинроқ кел-чи, сғлим, мен сени бир пайпаслаб ксрайин, сен сғлим А­совмисан, ёки йсқми? — деди.
 Ақуб отаси Исҳоққа сқинлашгач, отаси уни пайпаслаб ксрди-да:
— Овоз — Ақубнинг овозию, аммо қсллар — А­совнинг қсллари, — деди. Уни танимади, чунки унинг қсллари акаси А­совнинг қслларидай сержун туюлар сди. Барибир уни дуо қилди. Бир оздан кейин сна ссради:
— Сен сғлим А­совмисан?
— Ҳа, менман, — деди у.
— Ундай бслса, майли, менга овингнинг слжасидан келтириб бер, сғлим. Мен уни еб, жоним борида сени дуо қилайин, — деди.
Ақуб слжасидан отасига келтириб берди, отаси еди. Шароб келтирди, уни ҳам ичди.
Сснг Исҳоқ Ақубга:
Яқинроқ келиб мени спгин, сғлим! — деди. У сқинлашиб отасини спди. Исҳоқ сғлининг кийимини искаб, уни дуо қилди.( Ибтидo китoби 27:1-27)
 Аахотки, слим тсшагида ётган, ксз нуридан ажралган отанинг алдаб дуоисини олиш инсонийликдан бслса?! Яна оддий киши смас, Аллоҳ Ўзи танлаб олган ва Хаққа чорлаган Лайғамбар шундай йсл тутсас?!
 Хулоса чиқариб жавоб беришга шошилмаймиз ва стиборимизни навбатдаги қиссага қаратамиз.
3. Бу қиссaдa Дoвуд aлaйхиссaлoмнинг сз хизмaткoрининг хoтини билaн зинo қилиб, срини слдиртириб юбoришгa aмр стгaнлигини гувoхи бслaмиз.
«Бир куни оқшом пайти Довуд ётоғидан чиқди—да, сарой томига кстарилиб  шаҳарни томоша қила бошлади. Бирдан чсмилаётган бир аёлни ксриб қолди. Аёл жуда гсзал сди.
Довуд биттасига:
— Бориб бил—чи, у ким скан, — деб жснатди. Ўша одам қайтиб келиб:
— У аёл А­лиёмнинг қизи, Хет халқидан бслган Уриёнинг хотини, исми Ботшева скан, — деди.
 Довуд: "œАёлни олиб келинглар", деб хизматкорларини жснатди. Аёлни Довуднинг ҳузурига олиб келишди. Аёл ҳайз ксрган бслиб, тозаланиш расм—русумларини снди тугатган скан. Довуд у билан бирга бслди. Кейин аёл уйига қайтди. Аёл ҳомиладор бслганини билди ва бу ҳақда Довудга хабар берди.»(2-Шoхликлaр 11:2-4)
 Қиссa дaвoмидa ссa Бoтшсвaнинг сри Уриёгa слтифoт ксрсaтиб унгa хaдслaр бсриб сoнг oлдиртириб юбoришгa aмр стилaди
"œА­ртасига срталаб Довуд Йсабга бир мактуб ёзиб, Уриё орқали бериб юборди. Мактубнинг мазмуни шундай сди: "œУриёни уруш қизиган жойга юборгин—да, бир сзини қолдир, токи у сраланиб ҳалок бслсин."(2-Шoхликлaр 11:15-16)
 Шунингдек снa Дoвуд aлaйхиссaлoм хaқидa шундaй бaёнoтaлaр қилинaди.
"œУ(Дoвуд), шaхaр aхoлисини, aррa, чскич, бoлтa oстигa қсйди вa улaрнинг куйдирaдигaн гулхaнгa улoқтирди. Довуд Оммон шаҳарларининг ҳаммасида шу усулни қсллади. Шундан кейин у ҳамма лашкарини бошлаб, Қуддусга қайтиб кетди." (2-Шoхликлaр 12:31)
 Буниси кишини снада ажаблантиради.
 4. Мусo aлaйхиссaлoм урушдaн қaйтгaн хaрбийлaр бoшлиғи, мингбoши вa юзбoшилaргa ғaзaблaниб шундaй дейди:
"œАегa сизлaр хaммa aёллaрнинг тирик қoлдирдилaр?
Aхир улaр, Вaлaaмoвнинг мaслaхaтигa ксрa, Исрoил oғиллaрининг, Фигoргa хизмaт қилиб, Худoвaнд хизмaтидaн юз сгиришгa сaбaчи бслишгaн вa шунинг учун Худoвaнд улaрни жaмистдa мaғлуб қилди.
 Бaс, шундaй скaн бaрчa oғил бoлaлaр вa бaрчa сркaклaр ётoғигa киргaн aёллaрни қaтл қилинглaр.
 Бaрчa сркaк ётoғигa кирмaгaн бoкирa қизлaрни, сзизнгиз учун қoлдиринг"(Сoнлaр 31:15-18) 
 Хoзирги тиб вa техникa ривoжлaнгaн дaврдa қизлaрнинг бoкирa ёки бoкирa смaслигини aниқлaш унчaлик хaм қийинчилик туғдирмaслиги мумкиндир, aммo бу ссзлaр хoзирги дaвр ссзлaри смaс бaлки тaхминaн уч минг йил oлдин aйтилгaн ссзлaр.
 Шу ердa кишидa сaвoл пaйдo бслиши тaбиий. Тaхминaн уч минг йил oлдин, ер юзидa техникa вa тиб ривoжлaнмaгaн дaврдa қизлaрнинг бoкирa ёки жувoн скaнлигини қaндaй aниқлaш мумкин сди?
 Жaвoб: Қизлaрни бoкирa ёки бoкирa смaслигини aниқлaшни бирдaн бир йсли жинсий сқинлик oрқaли aниқлaш мумкин. "œМуқaддaс Китoб" дес aтaлмиш бу китoбдaги Мусo aлaйхиссaлoм ссзлaригa диққaт қилaдигaн бслсaк, Aллoх Ўзи тaнлaб oлгaн вa тсғридaн-тсғри гaплaшгaн Мусo пaйғaмбaр  oммaвий зсрлaшгa aмр стгaнлиги келиб чиқaди.
 Aжaбo.. Аaхoтки шундaй бслсa?!  Албатта йсқ ахир бу Аллоҳ Ўзи танлаб олган Лайғамбар алайхиссаломга нисбатан бсхтон.
6. А­нди Янги aхдидaги хaбaрлaрдa хaм aжaблaнaрли мaълумoтлaргa дуч келaсaн киши.
"œ"¦Аа ерга, на денгизга, на дарахтларга бирон зарар етказманглар!»(Юҳаннога юборилган ваҳий 7:3)
 «А­ртаси кун Байтанисдан чиққанларида, Исо оч қолди. У узоқдан барглар билан қопланган бир анжир дарахтини ксриб қолди, бирон нарса топилармикин, деб унга сқинлашди. Дарахтнинг ёнига келиб, баргдан бошқа ҳеч нарса тополмади; чунки анжир териш вақти смас сди.  Исо дарахтга қараб:
— Бундан кейин абадий сенинг мевангни егувчи бслмасин! — деди.
Шогирдлари ҳам бу гапни сшитишди." (Мaрк 11:12-14)
 Aжaблaнaрли хoл, нaхoт Исрoилдa истиқoмaт қилгaн киши aнжир қaчoн пишишини билмaсa?!
 Исo aлaйхиссaлoмни Худo дсс сътиқoд қилaдигaнлaргa қaрaтa сaвoл ёъллaмoқчимиз. Аимa Худo aнжир қaчoн пишишини билмaйдими?
 "œА­рта билан улар сна анжир дарахти ёнидан стиб қарашсаки, дарахт илдизигача қуриб қолган скан. Бутрус бслган ҳодисани сслаб, Исога:
—   Устоз! Қара, Сен лаънатлаган анжир дарахти қуриб қолибди, — деди"(Мaрк 11:20-21)
Аaвбaтдaги хaбaрдa Исo aлaйхиссaлoм oтa-oнaни хурмaт қилишликни aйтмoқдaлaр.
"œИлоҳий амрларни биласан: "žЗино қилма. Одам слдирма. Ўғрилик қилма. Сохта гувоҳлик берма. Ота-онангни ҳурмат қил".(Луқo 18:20)
 Мaнa бу ердa Исo aлaйхиссaлoм oнaлaри Мaрсмгa фaриштa ксриниб:
"œ— Марсм, қсрқма, сен Худодан иност топдинг"-десaю.(Луқo 1:30)
Исo aлaйхиссaлoм ссa oнaлaридaн юз сгирсa.
"œИсо халқ оммасига ҳали гапириб турган вақтда, Унинг онаси билан укалари келиб қолишди. Улар ташқарида кутиб туриб, У билан гаплашмоқчи бслишди. Кимдир Исога:
— Мана, онанг ва укаларинг ташқарида Сен билан гаплашмоқчи бслиб туришибди, — деди. Исо буни айтган кишига жавоб бериб:
— Менинг онам ким? Укаларим ким? — деди. Сснг қсли билан шогирдларини ксрсатиб:
—   Мана, Менинг онам ва укаларим! — деди.
—   Кимда-ким осмондаги Отамнинг иродасини бажо келтирса, у Менинг укам, синглим ва онам бслади."(Мaттo 12:46-50)
 Бу ердa иккитa кaлaвa ётaди, бири Лaйғaмбaр aлaйхиссaлoм Худo тaнлaб oлиб, инoст бергaн Мaрсм oнaлaригa хурмaтсизлик бслсa.
 Иккинчиси Худoдaн инoст тoпгaн Мaрсм oнaмизни иймoнсизлaр oрaсигa қсшиш.
 Биз юқорида фақатгина бир-неча Анбиё алайҳиссаломларга боғлиқ маълумотларни ксриб чиқдик холос. Мухтарам сқувчи, бу маълумотларни сқиб "œИсо алайхиссалом шогирдларига шундай таълимот берган сканларда" деган хаёлга бормаслигиз учун ссзимиз сснгида шуни таъкидлаб стмоқчимиз.
  Бу хабар ва бсхтонлар муаллифи ва асосчиси Исо алайхиссалом смас,
аксинча сзининг, Исо алайҳиссалом ҳаворийси деб танитган, насоролар дини ва "œМуқаддас китобига" асос ва сзгартириш солган, схудий ва юнонлар афсонавий динидан схшигина хабардор бслган Лавлуснинг ишидир.
  Лавлус Корфинликларга юборган биринчи мактубида шундай дейди:
"œ...Ўзим Инжил Хушхабарини сизларга етказган сдим, сизлар сса уни тан олиб, унга қаттиқ умид боғладингизлар. Агар менинг каломимга қаттиқ риос қилсангизлар, бу калом орқали нажот топасизлар." (IKop. 15: 1 -4).
Бу ерда Лавлус, Инжилни сзи етказганлигини ва калом Худовандники смас балки сзиники сканлигини сқтирмоқда.
 Шу ва шунга схшаш маълумотлардан хулоса қиладиган бслсак, Билисдаги кспгина киши ақлига сиғмайган турли ҳил бсххтонлар муаллифи ва китобга қайд стилиш сабабчиси Лавлусдир.

Qayd etilgan


Chustiy  22 Noyabr 2008, 23:27:27

                 
Шаробхсрлик

Аасоролар, сқинлари вафотидан кейин, дафн маросимидан сснг стказадиган "œпоминки" ва ҳар йили нишонлайдиган "œпасха" каби урфлари ҳақида хеч сшитганмисиз?!
"œЛоминки" деб, бир киши вафот стса, унинг сқинлари қирқ кунгача уни сслаб-ёд стадиган маросимни айтишади.

"œЛасха" сса, йилнинг бахор ойларида, нишонлайдиган байрамларидан бири.
Баъзи бировлар бу удумларни бир ксришда ва биринчи сшитишда, мусулмонларнинг хайит байрамлари ва жаноза маросимлари каби, бир байрам ва маросимда деб фикр қилиши мумкин. Аммо бу нарсага схшилаб диққат қилинса, асло мусулмонлар хайитига ва жаноза маросимлалари каби деб фикр қилиш мутлоқ хато сканлиги маълум бслади.

Чунки мусулмонлар бу кунлари, сзларининг ҳақиқий ожиз банда сканликларини хис стиб, сзлари ҳам, сзгаларни ҳам ибодатлар қилиб савобга доҳилдор бслишга харакат қилишса, насоролар сзлари ҳам, сзгаларни ҳам масистга чорлаб, гунохкор бслишга сабабчи бслишади. Чунки сша кунлари улар, қабристонларга, диндошлари билан қабр олдига қсйилган "œмасистлар онаси" бслмиш май-шароблардан ичадилар, ёки майитнинг сқинлариникига бориб маст слтувчи ичимликлардан тсйиб-туйиб ичадилар.

Ичкиликбозлик салбий хотима билан скунланиши сса купчиликка аён, бу каби иллатлар маъсист ва гунох сканлиги сса маълум, боз устига  бу иллатлар қсш тирноқ ичидаги диний маросимларида нишонласа. Бу маросимларни бир четга суриб турайликда, сътиборимизни уларнинг ибодат хонасига қаратамиз ва не ксз билан ксрамизки у ерда ҳам ичкиликбозлик. Янада аниқроқ қилиб айтадиган бслсак ибодатхонага келган хар бир одам, винони Исо Массихнинг қони дес сътиқод қилиб ичиши лозим. Жудасм қизиқ шундай смасми? Аслида кишилар ибодат хоналарга кириб ҳам жисмонан ҳам руҳан покланиб чиқиш срнига, у уерга кириб ботиб қолган маъситлар ботқоғига снада ботиб чиқса.

 Уларнинг бутун хаёти хам, диний маросимлари хам, диний байрам ва ибодат хоналари хам ичкиликларга боғлиқ бслса, улар "œмуқаддас китоб"  дес даъво қилаётган "œмуқаддас китоб"ларида нима аҳвол скан?  Шу саволга жавоб топиш мақсадида уларнинг китобларига ҳам бир варақлаб чиқсак. 

Qayd etilgan


Chustiy  22 Noyabr 2008, 23:30:22

1. "œМайни ҳалок бслаётганга, шаробни сса қайғу чекканга бергин. Улар ичиб қамбағаллигини унутсин, фалокатларини ссламасин. "œ(Сулаймон ҳикматлари 31:6-7)

 2. "œБундан кейин фақатгина сув ичма, балки ошқозонинг учун, тез-тез юз берадиган касалликларингнинг олдини олиш учун озгина шароб ҳам ичгин".( Тимутийга 1-мактуб 5:23)

 3. "œҲеч ким сски шаробни сипқирар скан, снгисини истамайди. "žА­скиси ширин", — деб стираверади".(Луқо 5:39)

 4 ."Исо хизматчиларга:
 - Хумларни сувга тслдиринглар, — деди. Улар хумларни лиммо-лим тслдиришди.
 - Исо уларга:
 - А­нди чсмичлаб олиб, тсйбошига олиб боринглар, — деди. Улар сса олиб боришди.
 Тсйбоши шаробга айланган сувни татиб ксрди. Унинг қаёқдан келганлигини у билмас сди, фақат олиб келган хизматчилар билишар сди. Тсйбоши куёвни чақиртиб унга айтди:
 -Ҳар ким аввал схши шаробни қссди. Кайф қилишгандан кейингина ёмонроғини беради. Сен сса схши шаробни шу вақтгача сақлабсан-ку!"(Юҳанно 2:9-10)

 5. "œАуҳ ер ҳайдаб, дастлабки токзорни стқазди.  У сзи қилган шаробдан ичиб маст бслиб, чодирида сланғоч ётган сди."(Ибтидо 9:20-21)


Ажабо, "œмуқаддас китоб" дес аталмиш бу китоб  кишиларни схшиликка чорлаб, уларга ёмон иллат ва хислатларни тарк стишни сргатиш срнига, кишиларни маъсисту-гунохларга, қабохату-разолатга ва турли салбий иллатлар сабабчиси бслмиш, май хсрлигу, шароб хсрликка даъват стса.

  Бу даъватлар самараси ва натижасидан хабардор бслиш учун дунёдаги христианлар истиқомат қилувчи минтақаларга назар солишни сзи кифос қилса керак.
 "œЕвропада,  хар йили пиёнисталар(алкоголик) сафига 53 000та снги пиёнистлар қсшилади. Шулардан йигитлар орасида хар тсртинчисини, қизлар орасида хар снинчисини оқибати слим билан боғлиқ.. Ичкилик сабабли сркаклардан 50 000 дан зиёдроқ, аёллардан 8 000 нафари, авто-халокат, суйиқасд, муштлашиш, отравленис каби офатлатларга дуч келиб вафот стишади", дес хабар беради Австрис пойтахти, Стогольм шахрида қайд стилган, "Молодежь и алкоголь" деб номланган бутунжахон соғлиқни сақлаш ташкилоти.

 "œА усисда снг катта ижтимоий муаммо жамистнинг спиртли ичкиликка муккадан кетганидир. Хозир мамлакатда 2,4 миллион ашаддий ичкиликхср мавжуд. Аммо шифокорлар таъкидлашича бу рақам сн марта камайтириб айтилган. Аслида 25 миллион русислик ичкиликка буткул берилган ёки спиртли спиртли ичимликларни хаддан ташқари ксп истеъмол қилади", дес ёзилади юртимизда чоп стиладиган "œХидост" ойнома сонларидан бирида.

 Шайх Аҳмад Дидот хазратлари ҳам, бир неча йил олдин ёзган мақолаларида
"œАмерика Қушма Штатларида 11 миллион ичкиликка қаттиқ ружуъ қсйган ва 44 миллион ичувчи кишилар борлигини" таъкидлаб стган сдилар. Ичувчилар соат сайин кспайиб бораётган хозирги давр холатини сзингиз тасавур қилиб олаверинг.
Ичкилик, кишиларни  турли хил мусийбатлар, жиностлар, разилликларга етаклайдиган снг асосий омилдир.


Qayd etilgan


Chustiy  22 Noyabr 2008, 23:32:00

 Бундай мисолларни хохлаганча келтиришимиз мумкин, лекин гапни чсзиб стирмасдан, кишиларни тафаккур стишга, фикр юритиб, хақни ботилдан ажратиб олишга ундайдиган снг мукаммал ва снг соф дин Ислом динида бу мавзда нималар дейишини қисқача бслса хам тсхталиб стсак.

Аллоҳ Ўзининг Муборак Каломида шундай дейди:
...А­й иймон келтирганлар! Албатта, хамр, қимор, бутлар ва (фол очадиган) чсплар ифлосдир. Шайтоннинг ишидир. Бас, ундан четда бслинг. Шосдки, нажот топсангиз.
Албатта, шайтон хамр ва қимор туфайли ораларингизга адоват ва ёмон ксришликни солишни ҳамда сизларни Аллоҳнинг зикридан ва намоздан тссишни хоҳлайди. А­нди тсхтарсизлар?! (Аллоҳ таоло бу икки нарсани—хамр ва қиморни «ифлослик ва шайтоннинг иши», деб атамоқда. Аллоҳ Ўз бандаларига меҳрибон бслгани учун уларни ифлослик ва шайтоннинг ишидан қайтаради. Аопок таомларни зарарли бслгани учун ҳаром қилганидек, ифлос ишларни ҳам бандаларига зарарли бслгани учун ҳаром қилади. Ушбу ости каримада зикр қилинган ароқ билан қиморнинг зарарларидан иккинчиси—улар одамларни Аллоҳнинг зикридан ва намоздан тссиши. Бу маълум ва тушунарли ҳол. Ароқхсрнинг ароқ ичишининг сзи Аллоҳни ссламаслигига далил. Ичиб маст бслиб олгандан кейин сса, умуман ссга олмайди. Аамоз ҳам, бошқа ишлар қатори, ароқхсрнинг ссидан чиқади. Шунингдек, қиморга берилиб кетган қиморбоз Аллоҳнинг зикрини ҳам, намозни ҳам унутади. Бу нарса ароқ ва қимор келтирадиган зарарларнинг снг каттасидир. Бошқа жиностлар шу унутишдан келиб чиқади.)"
(Моида сураси 90-91 остлар)

Ибн Аббос р.анхудан ривост қилинади: "œАабий с.а.в: Хамрдан сақланинглар. Зеро, у барча ёмонликларни калитидир" (Хоким ривости)

 Бошқа бир ривостда: "œУч тоифа инсон жаннатга кирмайди: ичувчи, қариндошлик ришталарини узган ва сехрни тасдиқлаган киши" дейилган (Имом Ахмад, Табароний ва Абу Яъло ривости)

Хурматли сқувчи сзингизга қандай хотимани раво ксрасиз?
 Масистларга етакловчи қсштирноқ ичидаги муқаддас китоб ксрсатмаларини оласизми ёки маъсистга етакловчи барча нарсаларни тарк стишга амр стган Қурон ва Хадисдаги маълумотларними?!
 Айтиш биздан, қабул қилиш сиздан Хидост сса Аллоҳдандир

Qayd etilgan


ZUBAIR  23 Noyabr 2008, 00:20:04

Assalamu Alaykum Chustiy birodar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Jazakallohu xoyr.

Qayd etilgan