kridit ga *.olmoqchiman  ( 9244 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


UMID#  05 Yanvar 2013, 11:46:24

Assalomu Alaykum !!!
Sizlardan bir maslaxat so'ramoqchi edim. Internet club ochmoqchidim , joy sharoitlar boru faqat kompyuter yo'q , shunga kriditga kompyuter olib bo'ladimi? bo'lsa qayerdan?!
( banklardan kridit olaman deb hafsalam pir bo'p qoldi  :3 )

Qayd etilgan


Abdulloh_8800  05 Yanvar 2013, 11:51:42

Assalomu Alaykum !!!
Sizlardan bir maslaxat so'ramoqchi edim. Internet club ochmoqchidim , joy sharoitlar boru faqat kompyuter yo'q , shunga kriditga kompyuter olib bo'ladimi? bo'lsa qayerdan?!
( banklardan kridit olaman deb hafsalam pir bo'p qoldi  :3 )
naqd pulga bo'lsa oching bo' lmas ochmagan ma'qul

Qayd etilgan


UMID#  05 Yanvar 2013, 16:25:26

[size=78%]naqd pulga bo'lsa oching bo' lmas ochmagan ma'qul[/size]
Raxmat sizni tushindim nima sababdan bunday deganizni. Lekin "joy va sharoitlar" deganimda ko'p narsani nazarda tutgandim. bir necha yil game club ishlatdim kompyuterlar juda eskirib qoldi to'g'risini aytsam 6-7 yilcha ishladi. Shunga yangi kompyuter kerak , xisob kitoblarini qip ko'rdim to'g'ri keladi kompyuter olsam bo'ldi kriditni tez orada to'layman. Shuning uchun maslahat so'ragandim.

Qayd etilgan


Best friend  05 Yanvar 2013, 16:55:23

А иболи Ò›арз олиш жоиз бсладиган зарурат Ò³олати нима?

Савол:
Мен ксп йиллардан бери А оссисда ишлайман. Шу ерни фуÒ›аросиман. Ò²озир Ò›ийин аÒ³волда Ò›олдим, ишларим орÒ›ага сурилиб кетди. Анча Ò›арзга кириб Ò›олдим.

Ò²аÒ›дорлар Ò³ар куни пулини ссраб келишспти. Ò²озир сотадиган Ò³еч нарсам йсÒ›. Бир танишим таклиф Ò›иласпти. Банк орÒ›али пул олиб Ò›арзларингни бериб юбор, кейин ишлаб берасан, деспти. Илтимос, бунинг Ò³укми Ò›андай бслади? Шуни айтиб берсангиз. АллоÒ³ сизлардан рози бслсин.

А.

Жавоб: АллоÒ³ таоло сизнинг мушкулларингини осон Ò›илсин. Òšийин кунда таÒ›во, сабр, схши хулÒ› ва солиÒ³ амаллар билан туриш АллоÒ³нинг ёрдамига йсл очади.   Ислом шариати инсоннинг золим томонидан бирор ишга мажбурланиши (الإكراه) ёки ста муÒ³тожликка (الضرورة) тушиб Ò›олиш Ò³олатларини Ò³исобга олган. Бундай пайтда айрим Ò³аром амаллар мубоÒ³га (жоизлик) айланади. Аммо сизнинг вазистингиз бу икки Ò³олатдан биронтасига тсÒ“ри келмаса керак, валлоÒ³у аълам. Мажбурлик инсоннинг бирор таÒ›иÒ›ланган ишни бошÒ›а биров томонидан Ò›срÒ›итиш йсли билан мажбуран Ò›илдиришдир. Мажбурлик Ò³олати деганда агар бир Ò³аром ишни Ò›илмаса (ёки бир фарз бслган ишни Ò›илса) Ò³алок бслиш ёки бирор аъзосидан айрилиш хавфига дуч келиб Ò›олган бслади. Саволда таърифланган аÒ³вол мажбурликлик смас, кспроÒ› зарурат (الضرورة) Ò³олатига схшаб кетади. Шунинг учун зарурат Ò³олати Ò³аÒ›ида бир оз тсхталамиз. АллоÒ³ таоло айтади:

{ "¦ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (البقرة/173)

""¦ Бас, кимки мажбур бслиб Ò›олиб, зулм Ò›илмаган ва Ò³аддан ошмаган Ò³олда еса, унга бирор гуноÒ³ йсÒ›. Албатта АллоÒ³ Ò’афурдир, А аÒ³иймдир". (БаÒ›ара/173).

 { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (الأنعام/119)

"А аббингиз сизларга Ò³аром Ò›илган нарсаларини батафсил баён Ò›илди. Мажбурлик Ò³олатингиз учун рухсат берди". (Анъом/119). Уламолар шу каби бир Ò›атор далилларга суснган Ò³олда инсоннинг зарурат Ò³олатига тушиб Ò›олган вазистда риболи Ò›арз олиши жоиз сканини айтишган. (Аммо бу фаÒ›ат Ò›арз олувчи одам учундир. А иболи Ò›арз бериш сса Ò³еч Ò›ачон жоиз бслмайди). БироÒ› жоизлик масаласидаги снг муÒ³им нуÒ›та шундаки, заруратнинг маъноси, чегараси ва меъёри нима билан слчанади? Ксп одамлар сз бошларига келган Ò›ийинчиликларни зарурат ва мажбурлик, деб сйлашади. Ò²аÒ›иÒ›атда ундай бслмайди. Хсш, Шариатда зарурат, деб нимага айтилади? Зарурат Ò³олатини тушунтириш учун уламолар зарурат билан сÒ³тиёжни бир-бирига таÒ›Ò›ослайдилар.

قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله :

فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم .(المنثور في القواعد - 2 / 319 (.

Абу АбдуллоÒ³ Аз-Заркаший раÒ³имаÒ³улллоÒ³ айтган: "Зарурат инсоннинг таÒ›иÒ›ланган нарсани истеъмол Ò›илмаса Ò³алок бсладиган ёки шунга сÒ›ин Ò³олатга етишидир. Бунинг мисоли ейишга ёки кийишга ста муÒ³тож бслиб Ò›олган одамдирки, бу одам агар оч ёки сланÒ“оч Ò›олса албатта слади ёки бирор аъзоси ишдан чиÒ›ади. Бу одам учун Ò³аром нарсани тановул Ò›илиш жоиз бслади. А­Ò³тиёжнинг мисоли сса ейишга нарса тополмаган оч инсоннинг Ò³олатидир. У Ò³озир емаса Ò³алок бслмайди, аммо Ò›аттиÒ› Ò›ийналиб Ò›олади. Бу одамга Ò³аром ейиш жоиз смас". (Ал-Мансур фил-Ò›авоид - 2/319). Демак, бир инсон риболи Ò›арз олмаса Ò›ийналиб Ò›олади, деб айтиласпти. Аммо бу Ò›ийинчиликнинг миÒ›дори зарурат даражасига етадими ёки йсÒ›ми? Бу саволга тсÒ“ри жавоб топилиши лозим. "Ислом: савол-жавоб" саÒ³ифасида катта Ò›арзга ботиб Ò›олган ва уларни тслай олмагани учун судланиб, узоÒ› йиллик Ò›амоÒ› жазосига Ò³укм Ò›илинган одамнинг саволи келтирилган. У одам: "ÒšамоÒ›дан Ò›утулиб Ò›олишим учун банкдан Ò›арз олишим мумкинми?", деган савол билан мурожаат Ò›илган. Унга берилган жавобда жумладан бундай дейилади:

كما لم يفهم كثيرون معنى الضرورة ، فراحوا يبحثون عن البنوك والمؤسسات الربوية من أجل الاقتراض بفائدة ربوية ، دون أن يكون منهم بحث عن طرق مباحة يتحصلون فيها على الأموال اللازمة ، ومن الطرق التي أباحتها الشريعة في الحصول على المال لعادمه : العمل المباح ، والاستدانة من شخص دون ربا ، وشراء سلعة بالأقساط وبيعها نقداً ، وليُعلم أن كثيراً من هؤلاء قد يكون لهم الحق في الزكاة ، فلا بأس من طلبهم ذلك من المؤسسات التي تقوم على جمع زكاة المسلمين .

والذي نراه في مسألتك : أنه إن أمكنك الحصول على المال بالطرق الشرعية المباحة : فلستَ معذوراً بأخذ قرضٍ ربوي ، وإن كنتَ تستطيع تقسيط المبلغ الذي عليك : فلستَ معذوراً أيضاً ، فإن لم يمكنك الحصول على المال بطريق مباح وكان يترتب على عدم دفعك للمبلغ ، دخولك السجن فنرجو أن تكون من المعذورين المضطرين للتعامل بالربا ، ولا إثم عليك ، وإنما الإثم على من أقرضك بالربا ، وعلى من علم بحالك ولم يساعدك مع استطاعته .

ويجب أن تعلم أن العلماء يقولون " إن الضرورة تقدَّر بقدرها " ، ومعنى ذلك - في حالتك -: أنه لا يجوز لك أن تأخذ من البنك إلا القدر الذي به تسلم من الضرر والأذى

"Шунингдек, ксп одамлар зарурат маъносини тушунмайдилар ва фоизли Ò›арз олиш учун рибо билан ишлайдиган банклар ва муассасаларни Ò›идирадилар. Улар керакли маблаÒ“ни мубоÒ³ йсллар билан Ò³осил Ò›илиш имконистларини Ò›идирмайдилар. Шариат мол топишда Ò³алол Ò›илган йсллардан баъзилари: Ò³алол меÒ³нат Ò›илиш, рибосиз Ò›арз олиш, бирор молни пулини бслиб-бслиб бериш шарти билан сотиб олиб, кейин уни наÒ›дга сотиш. Яна шуни Ò³ам сслатиш лозимки, бундай одамларнинг ксплари закот олишга Ò³аÒ›ли бсладилар. Улар мусулмонларнинг закотларини тсплайдиган муассасаларга мурожаат Ò›илишлари мумкин. Сизнинг масалангизда биз тсÒ“ри деб билган йсл шуки, агар сиз Шариат мубоÒ³ Ò›илган йсллар билан пул топишга имконингиз бслса, риболи Ò›арз олишда узрли саналмайсиз. Агар зиммангиздаги маблаÒ“ни бслиб-бслиб тслашга Ò›одир бслсангиз Ò³ам сизга узр йсÒ›. Агар молни мубоÒ³ йсл билан топишнинг имкони бслмаса ва Ò›арзни тсламаслик оÒ›ибатида Ò›амоÒ›Ò›а тушишингиз аниÒ› бслса, рибо билан муомала Ò›илишда узрли бсласиз, деб умид Ò›иламиз ва сизга гуноÒ³ йсÒ›. Бу Ò³олатда гуноÒ³ сизга риболи Ò›арз берган одамга ва сизнинг шу Ò³олатингизни билиб ва Ò›одир бсла туриб ёрдам бермаган одамгадир. Сиз сна шуни билишингиз лозимки, уламолар айтадилар: "Зарурат сз миÒ›дори билан слчанади". Бунинг маъноси шуки, сизга банкдан азист ва зарардан Ò›утулишга кифос Ò›иладиган миÒ›дордан ортиÒ“ини олиш жоиз смас". (islamqa.com/ar/ref/94823)

ЮÒ›оридагилардан хулоса Ò›иладиган бслсак, сизнинг Ò³олатингиз, Шариат ксрсатган зарурат доирасига тсÒ“ри келмаса керак, валлоÒ³у аълам. Сиз Ò›ийинчилик бслса Ò³ам Ò³алол меÒ³нат Ò›илишингиз, аÒ³волингизни очиÒ› ва тслиÒ› баён Ò›илган Ò³олда бирон кишидан Ò›арз олишингиз, бирор турдаги молни пулини кейинроÒ› ёки бслиб-бслиб тслаш шарти билан (насисга) сотиб олиб, наÒ›дига сотишингиз, закот билан ёрдам берувчи ташкилотлардан ёрдам ссрашингиз, биродарларга айтиб мусулмонлардан холис ёрдам олишингиз мумкин. Бу саналган йсллар Ò³ам мусулмон инсон учун АллоÒ³ берган имконистлардир. Сиз бошингизга келган бу синовлар учун Ò³еч кимга аччиÒ› Ò›илмасдан, АллоÒ³ учун сабр Ò›илган Ò³олда Унинг таÒ›дирига рози бслсангиз ва таÒ›вода собит турсангиз, Унинг Ўзи албатта сизга ёрдам ва мадад ато Ò›илади. Маълумки, инсонга келадиган мусибатлар унинг гуноÒ³ ва хатолари туфайли бслади. Шундай скан, тилни доимо истиÒ“фор ва зикр билан банд стиш Ò“ам ва кулфатларнинг тезроÒ› бартараф стилиш сабабларининг бошидир. АллоÒ³дан Ò³аммамизга Ò³идост ссраймиз. А асулуллоÒ³га салавот ва саломлар йсллаймиз.

Манба: Ислом Овози

Qayd etilgan


Muxsiya  11 Mart 2013, 09:41:56

Men masalaning diniy tomoniga emas balki iqtisodiy tomoniga to'xtali o'tmoqchiman(best friend bu tomonini yetarlicha asoslab bergan). Aytaylik siz 1 mln so'mdan 10 dona komp sotib olish uchun 3-yilga  10 mln  so'm yillik 20 %ga (bundan past foizni topish mushkul) kredit olmoqchisiz  unda mana bu masalarga diqqat qarating
1. Siz avvalo garovga biror bir mulk qo'yishingiz va uni 100-150 ming so'mga baholatishingiz lozim
2. Biznes reja tuzishingiz lozim agar buni o'zingiz uddalay olmasangiz 50-100 ming so'm chiqim
3. Olinayotgan kreditni sug'urtalash uchun 500 ming ketadi
4. Garovni notariusdan rasmiylashtirish uchun 100 ming
5. Uch yillik kredit foizi esa 2916 667 so'm foiz to'laysiz
men bu yerga bank xodimlariga qilinadigan va boshqa turdagi harajatlarni keltirmadim, chunki bu hammada har xil bo'lishi mumkin, eng muhimi kredit olish uchun deyarli 1 oy vaqtingizni sarflaysiz o'zingiz hisoblab ko'ring endi 10 komp sotib olishga kerakli mablag'ni kreditlashda kredit olish va foiz harajatlarinin o'ziga deyarli 4 mln ta'ni 4 kompni pulini sarflayapsiz bundan tashqari foiz va kredit to'lovi olti oydan so'ng 500 ming so'mni tashkil qiladi olayotgan daromadingiz shuni qoplaydimi yoki yo'qmi shularniyam hisobga oling

Qayd etilgan