Buyrakdagi tosh muammosi haqida gaplashsak!  ( 9772 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Ansora  04 Iyun 2013, 17:50:07

 :asl3:

Buyrakdagi tosh bilan bogliq mavzularni gaplashsak, degandim. Iloji bo'lsa boshidan o'tganlar yoki yaqin tanigan insonini boshidan o'tganlar maslahat va fikrlarini ayamasalar, iltimos. Harqalay "boshidan o'tgan tabib"...

Buyrakda tosh yigilishiga nimalar sabab boladi koproq?

Buyrakda tosh borligini qanday sezsak bo'ladi? Insonda qanday o'zgarishlar yuz beradi?

Tabiiy yo'llar bilan davolanishni qanday yo'llari bor?

Mavzulardan birida tabiiy yol bilan tosh tushirish haqida oqigandim, shu uslublarni sinab ko'rib, nafini korganlar bormi?

Bir marta tosh oldirgan odamda yana tosh yig'iladimi?

Oldindan rahmat.


Qayd etilgan


Mo'min Mirzo  04 Iyun 2013, 19:48:03

:asl3:

Buyrakdagi tosh bilan bogliq mavzularni gaplashsak, degandim. Iloji bo'lsa boshidan o'tganlar yoki yaqin tanigan insonini boshidan o'tganlar maslahat va fikrlarini ayamasalar, iltimos. Harqalay "boshidan o'tgan tabib"...

Buyrakda tosh yigilishiga nimalar sabab boladi koproq?

Tabiiy yo'llar bilan davolanishni qanday yo'llari bor?

Mavzulardan birida tabiiy yol bilan tosh tushirish haqida oqigandim, shu uslublarni sinab ko'rib, nafini korganlar bormi?

Bir marta tosh oldirgan odamda yana tosh yig'iladimi?

Oldindan rahmat.

:vsl3:
 Инсон Ò³аёти давомида истеъмол Ò›илган тузларнинг бир Ò›исми танада Ò›олади. Туз танамизнинг Ò³ар хил жойларида бслиши мумкин, бсÒ“инлар орасида, мушакларда, буйракда ва Ò³оказо...
Туз тспланиб-тспланиб тошга айланади, буйракда тош бслишлигига сабаб шу, ичдаги тузни тозаламай юришдан келиб чиÒ›ади.


Iqtibos
Buyrakda tosh borligini qanday sezsak bo'ladi? Insonda qanday o'zgarishlar yuz beradi?


 ÒšаттиÒ› оÒ“рийди, буйракда санчиб Ò›олади, санчиш оддий смас, одам вой войлаб Ò›олиб ксзлари косасидан чиÒ›Ò›удай бслиб кетади, камÒ›увватлари оÒ“риÒ›дан Ò³ушдан Ò³ам кетади. А­ркакларда пайдо бслса, ундай сркаклардан бола бслиши Ò›ийин, заиф бслади.
Тошни жарроÒ³лик йсли билан олиб ташланади, лекин бу буйрак  бир умрга ногирон бслиб Ò›олади дегани. ЖарроÒ³ликдан кейин Ò³ам буйрак оÒ“риÒ“и Ò›олмайди, сал Ò³аракатга буйрак безовта бслади, бу дегани Ò›арислардай сокин ишлашга мажбур одам.
Тош тушган буйрак жарроÒ³лиги доим Ò³ам муваффаÒ›истли тугамайди, слим билан тугаш Ò³олатлари Ò³ам учрайди, АллоÒ³ саÒ›ласин.
Ò²уллас, ишни тош пайдо бслишгача олиб бормай организмни туздан тозалаб олиш керак. Тош одатда 35 ёшдан кейин пайдо бслади, бу давргача организмда тузлар йиÒ“илиб боради, туз безовта Ò›илиши енгил санчиÒ›, буйракдаги оÒ“ирлик билан билинади, пешобда Ò³ам тузлар ксриниб туради.
Муолажаси, сезиб турганингиздай очлик, парÒ³ез, сийдик Ò³айдовчи гиёÒ³ли дамламалар...
Очлик Ò›иладиган ксплаб одамларнинг очлик билан даволанишга стишига сабаб асосан буйракдаги тош бслган. Чунки бу ваÒ›тда медитсинага умид Ò›олмайди, жарроÒ³лик сса Ò³азилакам гап смас. Ягона ечими ични тозалаш.
Айб беморларнинг сзларида, ишни жарроÒ³ликкача чсзмай тозалашни медитсина Ò³ам ксп гапиради, лекин беморлар тузланган, дудланган таомларни Ò³еч тарк стмайди.
Шунга ксплаб беморлар очлик билан даволанишга тушади, бу фаÒ›ат сув ичиб стказилади. Бу усул Ò³аÒ›ида хабардорсиз.
2. Тарвузли очлик. Бу Ò³ам тузлардан тезлик билан тозаланишга сабаб бслади, лекин тошни тушира оладими йсÒ›ми аниÒ› билмайман. 7-10 кун фаÒ›ат тарвуз ейилади, бу даврда организмда туз деган нарса Ò›олмайди, тарвуз барчасини ювиб туширади.
3. Кийик ст, лимон ст, слпиз каби дамламалардан ксп-ксп ичиш.
Бу даврда тузланган ва дудланган таомлардан Ò›атъий тийилади, овÒ›атларини тузсиз Ò›илиб ейди.
Буйракда тош олиб ташланса сна пайдо бслиши мумкин, бу истеъмол Ò›иладиган овÒ›атига боÒ“лиÒ›, аёллар Ò›уртоп (Ò›урт), тузланган сабзавотлар, умуман шср нарсалар ксп истеъмол Ò›илишади, буйрагидан тош олиб ташлангандан кейин Ò³ам шундай нарсаларни есверса сна тош пайдо бслиши ажабланарли Ò³ол смас. ФаÒ›ат, тош бирдан пайдо бслмайди, бунинг учун йиллаб ваÒ›т кетади.
Форумдошлар орасида, адашмасам МуÒ³аммад СоÒ³ибнинг оталари шундай буйракдаги тош сабаб очлик дастурига амал Ò›илишга стган сди.
 

Qayd etilgan


Muxsiya  04 Iyun 2013, 22:49:57

Boshdan o'tkazgan operatsiya bn oldirgan tanishim aytgandi buyrakda tosh yig'ilishi sabablari
1. Ovqat dasturxonga tortilgach tuz soliw mumkin emas. Tuz qayta solingach albatta ovqat yana bir bor qaynab chiqiwi kerak.
2. Xomicha tuz bn yeyiladigan bodring, pomidor kabilarda iloji boricha kamroq iwlatiw kerak. Yuqoridagi vaziyatda tuz erimaydi va erimagan tuz organizmda to'planadi.
3. Kunlik iste'mol 5-7 grdan owmasligi kerak.

Qayd etilgan


Mo'min Mirzo  05 Iyun 2013, 01:14:34

Boshdan o'tkazgan operatsiya bn oldirgan tanishim aytgandi buyrakda tosh yig'ilishi sabablari
1. Ovqat dasturxonga tortilgach tuz soliw mumkin emas. Tuz qayta solingach albatta ovqat yana bir bor qaynab chiqiwi kerak.

2. Xomicha tuz bn yeyiladigan bodring, pomidor kabilarda iloji boricha kamroq iwlatiw kerak. Yuqoridagi vaziyatda tuz erimaydi va erimagan tuz organizmda to'planadi.
Мухсисхон. Таомга туз солгандан кейин бир марта Ò›айнатадими сн мартами фарÒ›и йсÒ›, туз сша таом таркибига Ò›сшилиб кетади. Истеъмол Ò›илинганда бу ошÒ›озонимизга, ундан нари танамизга ссрилади. Бир коса сувга икки ош Ò›ошиÒ› туз солиб Ò›айнатинг, сна сна Ò›айнатинг, сувдаги туз моддаси камайиб Ò›олмайди.
Бодринг, помидор кабиларга туз Ò›сшиб ейилганда, кам нарсага ксп Ò›сшилгани сабабли шсрлиги сезилади. Масалан, бир коса майда тсрÒ“алган помидорга бир чимдим туз солсангиз таъми десрли сзгармайди, лекин сша тузни бир кесим помидорга солсангиз таъми шср бслади, иккисига Ò³ам тенг миÒ›дорда туз кетган. Иккисини еганда Ò³ам тоши олинган буйрак бир хил азобланади.


Qayd etilgan